pl
en
sv

Analizy olejowe, diagnostyka olejów, smarów, paliw i cieczy chłodniczych

Realizujemy usługę badania poziomu zanieczyszczeń i własności fizykochemicznych środków smarnych, paliw i cieczy chłodniczych, w tym badania oleju. Oferujemy szybki serwis diagnostyczny z najnowocześniejszym pakietem badań środków smarnych zorientowanych na diagnostykę urządzeń i problematykę utrzymania ruchu.

badania oleju i smarów przemysłowych

diagnostyka olejów przemysłowych

kompletna oferta badania olejów i smarów z każdego urządzenia i na każdym etapie eksploatacji

Skuteczna diagnostyka olejowa wymaga monitoringu pakietu parametrów, które razem przedstawiają kompletną informację diagnostyczną. Oferowane przez nas zakresy badawcze są indywidualnie dobierane dla typu maszyny, rodzaju stosowanego oleju, warunków pracy, etapu eksploatacji lub adekwatnie do chwilowych potrzeb użytkownika.

Jako wytyczne stosujemy przedmiotowe normy, zalecenia producentów maszyn, dokumentacje ruchowe oraz korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia.

Początki diagnostyki olejowej datuje się na lata 40 ubiegłego stulecia. Już wtedy potrzeba wiedzy o tym jakie procesy zachodzą w układzie olejowym i jaki ma to wpływ na maszynę, okazał się być dla użytkowników kluczowa. Mając na uwadze jak istotny jest bezawaryjny ruch maszyn i urządzeń, bazując na naszym doświadczeniu, przygotowaliśmy kompletną ofertę obejmującą badania olejów i smarów z każdego urządzenia, na każdym etapie eksploatacji.

zakres usługi

badania dla wszystkich grup olejów, smarów i typów urządzeń, w tym:

badanie parametrów

– badanie parametrów fizyko – chemicznych olejów i smarów świeżych oraz eksploatowanych

badanie zanieczyszczeń

– badanie zanieczyszczeń znajdujących się w eksploatowanych olejach i smarach

diagnozowanie

– diagnozowanie stanu i żywotności oleju

wykrywanie początków zużycia

– wykrywanie początków zużycia i diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń

formułowanie wniosków

– formułowanie wniosków i zaleceń umożliwiających przeciwdziałanie degradacji olejów oraz maszyn i urządzeń

Badania olejów i smarów wykonywane w naszym laboratorium

Zobacz naszą ofertę

kompletny monitoring maszyn

Kompletny program monitorowania maszyn oparty o analizy olejowe, to dostęp do rzetelnej wiedzy o:

  • kondycji fizykochemicznej środka smarnego w urządzeniu
  • poziomie zanieczyszczeń w układzie smarnym
  • pozostałego czasookresu eksploatacji oleju w oparciu o jego realny stan
  • potrzebie podjęcia działań korygujących
  • strategii planowania remontów
  • strategii planowania produkcji

korzyści regularnej diagnostyki

kontrola kosztów i ograniczenie przestojów

kontrola kosztów postojowych i remontowych związanych z niewłaściwym smarowaniem

kontrola kosztów zakupu i utylizacji środków smarnych

kontrola kosztów zakupu części zamiennych i magazynowania

kontrola kosztów produkcji

kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem ciągłości produkcji

Badania olejów turbinowych

badanie oleju turbinowego

badania laboratoryjne olejów turbinowych

Oleje turbinowe realizują bardzo ważne zadania z punktu widzenia przemysłu ciężkiego, szczególnie energetyki – znajdują zastosowanie w układach olejowych turbin parowych oraz wodnych, gdzie pełnią rolę środka smarnego, a także cieczy hydraulicznej w układach regulacji. Oleje turbinowe muszą charakteryzować się dobrymi własnościami antykorozyjnymi, antyutleniającymi, a także posiadać dobre parametry deemulgujące i zdolności wydzielania powietrza.

Realizując regularny program diagnostyki oleju turbinowego możemy w porę reagować na zmiany parametrów fizykochemicznych i zanieczyszczenia w układzie olejowym, zmieniając czasookres wymiany oleju lub też stosując zabiegi korygujące jak np. dodatkowa filtracja.

Diagnostyka olejowa stanowi ważny element w proaktywnym podejściu do serwisu olejowo-smarowniczego. Poprzez monitoring kondycji oleju i stanu samej maszyny pozwala redukować koszty utrzymania ruchu oraz minimalizuje ryzyko nieplanowanego przestoju turbiny, spowodowanego zdegradowanym lub zanieczyszczonym olejem.

nazwa badania

metoda

szczegóły badania

zawartość pierwiastków

oznaczenie pierwiastków metodą ICP (Inductively Coupled Plasma)

zawartość pierwiastków

oznaczenie pierwiastków metodą RDE (Rotating Disc Electrode)

indeks PQ

index PQ – pomiar zawartości cząstek

barwa

określenie barwy oleju

klasa czystości

metoda mikroskopowa

klasa czystości

metoda z rozcieńczeniem

lepkość kinematyczna w 40oC i 100oC

metoda kapilarna

lepkość kinematyczna w 40oC i 100oC

metoda Stabingera

liczba kwasowa

oznaczenie liczby kwasowej oleju

badania oleju hydraulicznego

badanie oleju hydraulicznego

badania przemysłowych olejów hydraulicznych

Współczesne systemy hydrauliczne stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące jakości olejów, które w nich pracują.

Przeprowadzając regularny program diagnostyki olejowej, możemy reagować na zmiany parametrów fizykochemicznych oraz poziom zanieczyszczeń w układzie olejowym, co pozwala dostosować interwały wymiany oleju lub zastosować procedury korekcyjne, takie jak dodatkowa filtracja.

badanie czystości oleju hydraulicznego
– podstawowe badania umożliwiające monitorowanie kluczowych parametrów

Diagnostyka olejowa układów hydraulicznych odgrywa kluczową rolę w podejściu proaktywnym do obsługi technicznej. Poprzez monitorowanie stanu oleju oraz poziomu zanieczyszczeń w nim obecnych, można skuteczniej ocenić stan urządzenia, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz minimalizacji ryzyka niezaplanowanych przestojów.

nazwa badania

metoda

szczegóły badania

klasa czystości oleju hydraulicznego – metoda mikroskopowa

Badanie polega na przefiltrowaniu 100 ml badanego oleju przez membranę filtracyjną oraz ocenie klasy czystości oleju za pomocą mikroskopu, manualnie – przez doświadczonego laboranta lub automatycznie.

klasa czystości oleju hydraulicznego – metoda z rozcieńczeniem

Automatyczna metoda pomiaru klasy czystości oleju laserowym licznikiem cząstek z zastosowaniem techniki rozcieńczenia eliminującej interferencje związane z zanieczyszczeniem wodą oraz obecnością rozpuszczalnych osadów.

lepkość kinematyczna – metoda kapilarna

Badanie polega na pomiarze czasu przepływu próbki przez wzorcowaną kapilarę. Lepkość kinematyczną oblicza się, mnożąc zmierzony czas przepływu przez stałą kapilary.

lepkość kinematyczna – metoda Stabingera

Wykorzystywana jest zmodyfikowana zasada pomiaru Couette’a. W metodzie występuje cela do pomiaru gęstości i cela do pomiaru lepkości dynamicznej. Lepkość kinematyczna jest obliczana automatycznie, na podstawie lepkości dynamicznej i gęstości próbki.

liczba kwasowa – oznaczenie liczby kwasowej oleju

Liczba kwasowa jest to ilość miligramów (KOH), równoważna wszystkim składnikom o charakterze kwaśnym zawartych w 1 gramie oleju. Badanie polega na miareczkowaniu potencjometrycznym.

badania oleju przekładniowego

badanie oleju przekładniowego

badania olejów przekładniowych

Oleje przekładniowe są narażone na pracę w warunkach dużych obciążeń i wysokiej temperatury. Mogą one również ulegać zanieczyszczeniu pyłem z zewnątrz oraz wodą, co ma negatywny wpływ na zachowanie ich właściwości.

Przekładnie zwykle pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu całego układu, stąd tak istotne jest zapewnienie jak najlepszej jakości smarowania tych maszyn.

Nasz program diagnostyczny pozwalający kontrolować stan oleju przekładniowego dla zapewnienia niezawodności oraz ciągłości procesu produkcyjnego, obejmuje następujące badania:

nazwa badania

metoda

szczegóły badania

lepkość kinematyczna

metoda kapilarna

lepkość kinematyczna

metoda Stabingera

zawartość wody

metoda wolumetryczna (Karl Fischer)

zawartość wody

metoda kulometryczna (Karl Fischer)

oksydacja

badanie stabilności oksydacyjnej RPVOT (metoda sucha)

FAQ

analizy olejowe – sprawdź najczęściej zadawane pytania

  • Pełna lista badań znajduje się na TUTAJ. Każde badanie zostało dokładnie opisane, a także przedstawione na krótkim filmie.

kontakt

masz pytania na temat usługi badania olejów?

skontaktuj się z naszą specjalistką lub zespołem diagnostycznym laboratorium: