pl
en
sv

Odwadnianie oleju

Usługa usuwania wody z oleju metodą próżniową oraz metodą wirowania. Odwadnianie olejów przemysłowych. Wirowanie oleju hydraulicznego i transformatorowego.

Woda w oleju - odwadnianie oleju

odwadnianie olejów

odwadnianie oleju metodą próżniową i wirowania

Woda w oleju wpływa destrukcyjnie na jego parametry smarne, powoduje korozję wnętrza układu olejowego oraz stanowi doskonałe środowisko dla rozwoju mikroorganizmów, dlatego tak ważne jest by wodę z układu olejowego, zarówno smarowego, jaki i hydraulicznego, eliminować.

Nowoczesne maszyny, wyposażone w układy olejowe o małej pojemności, mają bardzo niewielki margines bezpiecznej ilości wody w oleju.

Już kilka procent zawartości wody w oleju może prowadzić do destrukcji współpracujących / smarowanych elementów.

wirowanie oleju przemysłowego

Wirowanie oleju przemysłowego to proces oczyszczania i regeneracji olejów używanych w różnych aplikacjach przemysłowych. Ma on na celu usunięcie zanieczyszczeń, osadów oraz innych substancji obcych zgromadzonych w oleju w trakcie jego użytkowania w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Dzięki wirowaniu olej zachowuje swoje właściwości smarujące i chłodzące, co wpływa na wydajność i trwałość maszyn oraz urządzeń.

Proces wirowania oleju przemysłowego odbywa się w specjalnych wirówkach lub separatorach oleju. Procedura wykorzystuje siłę odśrodkową, aby oddzielić cząsteczki zanieczyszczeń od oleju. Proces ten może usuwać różne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak cząstki stałe, woda, metale czy inne substancje, które mogą negatywnie wpływać na pracę maszyn.

Usuwanie wody z oleju metodą wirowania wykorzystuje działanie siły odśrodkowej do odseparowania oleju, wody i zanieczyszczeń. Typowy moduł wirówkowy zbudowany jest z wirówki odśrodkowej, pompy dozującej oraz pompy osadu, połączonych z systemem sterowania. Zanieczyszczony olej pompowany jest do bębna wirówki obracającego się z dużą prędkością. Pod wpływem siły odśrodkowej, cząstki stałe spychane są w stronę ścianek bębna i kierowane do zbiornika osadu, z kolei zanieczyszczenia ciekłe takie jak woda, odseparowują się od oleju w wyniku różnic gęstości. Powstałe w ten sposób faza lekka i ciężka są oddzielnie wyprowadzane z układu.

wirowanie olejów przemysłowych – jakie oleje oczyszczamy?

wirowanie oleju transformatorowego

– usługa oczyszczania i regeneracji oleju stosowanego w systemach hydraulicznych w zakładach przemysłowych. Oczyszczony olej jest potem ponownie używany w systemach hydraulicznych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i trwałości maszyn oraz urządzeń przemysłowych.

wirowanie oleju transformatorowego – korzyści

poprawa wydajności systemów hydraulicznych

Czysty olej pozbawiony zanieczyszczeń skuteczniej smaruje, chłodzi i pracuje w systemach hydraulicznych, co przekłada się na zwiększoną wydajność.

wydłużenie żywotności oleju

Usunięcie zanieczyszczeń pozwala na dłuższe wykorzystanie jednej partii oleju, co może przyczynić się do redukcji kosztów operacyjnych.

redukcja zużycia energetycznego

Czysty olej wymaga mniej energii do przemieszczania się przez systemy hydrauliczne, co może skutkować oszczędnościami energetycznymi.

ochrona elementów systemu hydraulicznego

Usunięcie zanieczyszczeń zmniejsza ryzyko awarii oraz zużycia elementów systemu, takich jak pompy, zawory czy cylindry.

optymalizacja pracy maszyn

Dzięki skutecznemu smarowaniu i chłodzeniu, maszyny pracują w optymalnych warunkach, co może wpłynąć na ich trwałość i wydajność.

ochrona środowiska

Regeneracja oleju hydraulicznego poprzez wirowanie redukuje ilość zużywanych surowców oraz ilość odpadów olejowych, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

przewody agregatu do odwadniania oleju hydraulicznego
przewody agregatu do odwadniania oleju hydraulicznego
wirowanie oleju hydraulicznego

– przemysłowe wirowanie i odwadnianie oleju hydraulicznego to zaawansowany proces oczyszczania i odnawiania oleju, który jest używany w systemach hydraulicznych w różnych maszynach i urządzeniach przemysłowych. Głównym celem tej usługi jest poprawa jakości i wydajności oleju, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego systemu hydraulicznego.

proces wirowania oleju hydraulicznego składa się z kilku kroków:
 • Filtracja: Na początku, olej jest poddawany procesowi filtracji w celu usunięcia większych cząstek stałych, zanieczyszczeń i zanieczyszczeń wodnych. Filtracja pomaga w przygotowaniu oleju do bardziej zaawansowanego etapu – wirowania.
 • Centrifugowanie: Olej jest wprowadzany do specjalnego wirowania, gdzie jest poddawany działaniu sił odśrodkowych. Wysoka prędkość obrotowa urządzenia powoduje oddzielenie różnych składników oleju w zależności od ich gęstości. Cięższe cząstki osadzają się na zewnątrz, tworząc osad, podczas gdy czystszy olej jest kierowany do środka.
 • Oddzielenie osadu: Zbierany osad, który zawiera zanieczyszczenia, wodę, cząstki stałe itp., jest oddzielany od czystego oleju. To odseparowanie pozwala usunąć negatywny wpływ zanieczyszczeń na funkcjonowanie systemu hydraulicznego.
 • Regeneracja: Oczyszczony olej jest poddawany dodatkowym procesom regeneracji, które mogą obejmować dalszą filtrację, odzyskiwanie ciepła i dodawanie specjalnych środków chemicznych w celu poprawy jego właściwości smarnych i antykorozyjnych.
wirowanie oleju hydraulicznego – korzyści

Zwiększona wydajność

Oczyszczony olej hydrauliczny pozwala na efektywniejsze działanie systemu hydraulicznego, co przekłada się na lepszą wydajność maszyn i urządzeń.

Wyższa trwałość

Usunięcie zanieczyszczeń i osadów chroni elementy systemu hydraulicznego przed zużyciem, co może znacznie przedłużyć żywotność maszyn.

Oszczędność kosztów

Regularne wirowanie oleju może ograniczyć potrzebę częstych zmian oleju, co z kolei zmniejsza koszty zakupu nowego oleju i utylizacji zużytego oleju.

Ekologia

Przemysłowe wirowanie oleju hydraulicznego pomaga w zmniejszeniu generowania odpadów poprzez odnawianie i ponowne wykorzystanie istniejącego oleju.

usuwanie wody z oleju metodą próżniową

Gdy usunięcie z oleju wody wolnej jest niewystarczające, należy sięgnąć po metody pielęgnacji układów olejowych poprzez odwadnianie próżniowe (ang. vacuum dehydration).
W odróżnieniu od innych metod usuwania wody, odwadnianie próżniowe umożliwia wyrugowanie z układu olejowego zarówno wody wydzielonej jak i wody związanej z olejem.

Odwadnianie próżniowe usuwa 100% wody wolnej i zemulgowanej oraz nawet do 90% wody rozpuszczonej. Ponadto usuwa także 100% zaadsorbowanych gazów oraz do 80% gazów rozpuszczonych w oleju.

FAQ

usuwanie wody z oleju –
najczęściej zadawane pytania

 • Woda może dostawać się do oleju na różne sposoby, takie jak skroplenie pary wodnej, nieszczelności w systemie, zalanie, kontakt z wilgotnym powietrzem lub kontaminacja podczas procesów przemysłowych.

 • Usuwanie wody z oleju ma kluczowe znaczenie w przemyśle z kilku powodów. Woda może powodować korozję, pogorszenie jakości produktu, obniżenie wydajności maszyn i urządzeń, a także prowadzić do powstawania osadów i zanieczyszczeń.

 • Pozostawienie wody w oleju może prowadzić do szeregu problemów, takich jak:

  • – Korozja maszyn i urządzeń.
  • – Obniżenie wydajności smarowania.
  • – Pogorszenie jakości produktów, zwłaszcza w przemyśle spożywczym.
  • – Powstawanie osadów, które mogą zakłócać przepływ i działanie systemów.

 • Koszt procesu usuwania wody z oleju może się różnić w zależności od skali i złożoności systemu. Jednak konsekwencje pozostawienia wody w oleju mogą być bardziej kosztowne, w wyniku uszkodzeń maszyn, obniżenia wydajności i konieczności częstszych napraw.

kontakt

masz pytania dotyczące usługi?

Zadaj je naszemu specjaliście: