EN

Badania Ecol: Lepkość kinematyczna – metoda kapilarna

Lepkość kinematyczna – metoda kapilarna.

Listę wszystkich badań wykonywanych w laboratorium diagnostycznym Ecol znajdziesz na tej stronie.

 • Normy: PN-EN ISO 3104, ASTM D 445
 • Jednostka: mm2/s
 • Ilość oleju: 30 ml
 • Zastosowanie: Wszystkie typy olejów


 • Opis metody:

  Badanie polega na pomiarze czasu przepływu próbki przez wzorcowaną kapilarę. Lepkość kinematyczną oblicza się, mnożąc zmierzony czas przepływu przez stałą kapilary.  Interpretacja wyników:

  Lepkość oznacza się zazwyczaj w  40 i 100 °C, na tej podstawie można wyznaczyć wskaźnik lepkości – parametr opisujący zależność lepkości od temperatury. WL jest charakterystyczny dla różnych typów olejów. Znaczenie ma baza olejowa oraz rodzaj zastosowanych dodatków uszlachetniających.

  Badanie lepkości informuje użytkownika czy zastosowany olej jest zgodny z wymaganiami. Wzrost lepkości może informować o zanieczyszczeniu / zmieszaniu, starzeniu, odparowaniu oleju, spadek lepkości z kolei o rozcieńczeniu /zmieszaniu, krakowaniu lub degradacji mechanicznej (naprężenia ścinające).

  kontakt

  dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

  Skontaktuj się z naszym laboratorium