pl
en
sv

Czyszczenie urządzeń ciśnieniowych

Czyścimy urządzenia ciśnieniowe w technologii płukania, alkalicznego gotowania, trawienia chemicznego, oczyszczania oraz dmuchania. Usuwamy zanieczyszczenia i zwiększamy wydajność pracy urządzeń energetycznych.

czyszczenie urządzeń ciśnieniowych – najważniejsze informacje o usłudze

Skorzystaj z zakładek poniżej i poznaj wszystkie informacje o usłudze:

W przypadku trawienia nowych bloków energetycznych i przynależny rurociągów, jak również podczas chemicznego oczyszczania, inspekcji remontów kotłów eksploatowanych przez długi okres czasu, oferujemy realizację następujących procesów lub ich kombinację:

 • płukania
 • alkalicznego gotowania
 • trawienia
 • chemicznego oczyszczania
 • dmuchania
 • Usługa czyszczenia urządzeń ciśnieniowych pozwala na usunąć osady i zanieczyszczenia z takich urządzeń, jak kotły, wymienniki ciepła czy rurociągi. Dzięki temu urządzenia te pracują z optymalną wydajnością, co przekłada się na znaczne zwiększenie ich trwałości.
 • Regularne czyszczenie i konserwacja urządzeń energetycznych wpływa na zwiększenie ich wydajności i trwałości, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania.
 1. Procesy realizujemy zgodnie z wytycznymi VGB S-513 „Czyszczenie kotłów parowych oraz przynależnych rurociągów”
 2. Wytyczne VGB S-513 są dokumentem opracowanym przez VGB PowerTech – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Dokument określa zasady czyszczenia różnych typów kotłów i rurociągów, a także wymagań dotyczących wykorzystywanych przy tym narzędzi i urządzeń.
 3. Celem wytycznych VGB S-513 jest minimalizacja ryzyka awarii kotłów parowych, poprawa efektywności energetycznej, a także przedłużenie ich żywotności. Dzięki stosowaniu się do wytycznych VGB S-513 możemy zapewnić nie tylko bezpieczeństwo pracy kotłów i rurociągów, ale również zminimalizować koszty ich eksploatacji.
  Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w tym:
 • Kotły parowe i wodne wszystkich typów (pyłowe, fluidalne, płomieniówkowe, płomieniówkowo-rusztowe i inne)
 • Skraplacze turbinowe (z orurowaniem ze stopów miedzi, rurami stalowymi, tytanowymi)
 • Wymienniki ciepła wszystkich typów (stal czarna, stal nierdzewna, metale kolorowe, tytan i inne)
 • Rurociągi technologiczne (stal, stal nierdzewna, metale kolorowe, tworzywa sztuczne i inne)
 • Układy oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS)
 • Instalacje przemysłowe
 • Inne

Do pobrania:
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 26.09.2018 r.

  uprawniająca spółkę Ecol do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
ecol-czyszczenie-chemiczne-urzadzenia-cisnieniowe

czyszczenie urządzeń ciśnieniowych

czyszczenie urządzeń ciśnieniowych

W przemyśle energetycznym istnieje wiele procedur i wytycznych dotyczących czyszczenia urządzeń ciśnieniowych. Decyzja o wyborze konkretnej metody czyszczenia powinna być oparta na stanie kotła oraz rurociągów – od stanu pierwotnego do poeksploatacyjnego.

Istotnymi kryteriami są również wyniki badań ścieków po chemicznym trawieniu/czyszczeniu, uwarunkowania środowiskowe (np. dopuszczalny poziom hałasu) oraz czynniki projektowo-wykonawcze.

chemiczne czyszczenie kotłów parowych i wodnych

Usługa chemicznego czyszczenia kotłów parowych i wodnych to skuteczna metoda usuwania osadów, kamienia oraz innych zanieczyszczeń z urządzeń w przemyśle energetycznym. Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania i technologie chemiczne, które skutecznie rozpuszczają zanieczyszczenia i pozwalają na ich łatwe usunięcie z powierzchni urządzeń. Dzięki temu, czyszczenie chemiczne pozwala na poprawę wydajności pracy urządzeń, a także wydłużenie ich żywotności.

Usługę wykonujemy dla kotłów parowych i wodnych wszystkich typów, w tym:

kotłów pyłowych

kotłów fluidalnych

kotłów płomieniówkowych

kotłów płomieniówkowo-rusztowych

innych rodzajów kotłów

czyszczenie przegrzewaczy pary kotłów energetycznych

Usługa nie chemicznego oczyszczania urządzeń, w tym dmuchania przegrzewaczy oraz dmuchania rurociągów pary kotłów energetycznych, to skuteczna metoda usuwania osadów i zanieczyszczeń z urządzeń.

Dmuchanie przegrzewaczy oraz rurociągów pary kotłów energetycznych pozwala na usunięcie osadów i zanieczyszczeń, które wpływają negatywnie na wydajność pracy urządzeń, a także mogą prowadzić do powstawania awarii. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii, jesteśmy w stanie skutecznie oczyścić urządzenia, nie narażając ich na działanie chemikaliów.

czyszczenie skraplaczy turbinowych

Usługa czyszczenia chemicznego skraplaczy turbinowych to skuteczna metoda usuwania osadów, kamienia i innych zanieczyszczeń z urządzeń w przemyśle energetycznym. Czyszczenie chemiczne skraplaczy pozwala na poprawę wydajności pracy oraz wydłużenie ich żywotności.

Skraplacze turbinowe są kluczowymi elementami w generacji energii, a ich wydajność jest ściśle uzależniona od ich stanu technicznego. Regularne czyszczenie chemiczne skraplaczy turbinowych jest niezbędne, aby utrzymać je w jak najlepszym stanie technicznym.

Wykonujemy usługi czyszczenia chemicznego skraplaczy turbinowych, w tym:

skraplaczy turbinowych z orurowaniem ze stopów miedzi

skraplaczy turbinowych z rurami stalowymi

skraplaczy turbinowych z rurami tytanowymi

czyszczenie rurociągów technologicznych

Wykonujemy usługi czyszczenia chemicznego rurociągów technologicznych (stal, stal nierdzewna, metale kolorowe, tworzywa sztuczne i inne).
W zakres naszych usług wchodzą również czyszczenia układów oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) oraz instalacje przemysłowe.

Rurociągi technologiczne po czyszczeniu
Rurociągi technologiczne po czyszczeniu

czyszczenie urządzeń ciśnieniowych – korzyści:

Obniżenie kosztów

Obniżenie kosztów energetycznych i poprawa sprawności urządzeń

Szybki czas realizacji

Maksymalne skrócenie czasu realizacji czyszczenia – nawet do 12 godzin

Własna technologia

Procesy jw. wykonujemy wg własnych technologii opartych o wykorzystanie roztworów nieorganicznych i organicznych, związków kompleksujących z wykorzystaniem własnych instalacji pomocniczych

Zagospodarowanie odpadów

Zapewniamy pełne zagospodarowanie powstałych w trakcie chemicznego czyszczenia odpadów, zgodnie z wymaganiami prawa

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: