pl
en
sv

Badania i analizy dla lotnictwa

Wykonujemy usługi diagnostyki olejowej tłokowych silników lotniczych, w tym analizę spektrograficzną oleju (badania zawartości pierwiastków w oleju), umożliwiającą wyznaczenie trendów zmian zużycia silnika.

silnik_lotniczy1

badania silników samolotowych

wytyczne ULC dot. każdej planowanej wymiany oleju w silniku tłokowym

Zgodnie z Wytycznymi nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dn. 29.08.2016 r., do zakresu badań samolotów z silnikami tłokowymi wchodzi analiza spektrograficzna oleju (badania zawartości pierwiastków w oleju), umożliwiająca wyznaczenie trendów zmian zużycia silnika.

Regularne analizy pozwalają wyznaczyć normalne charakterystyki zużycia silnika, a więc szybko wyłapać nietypowy wzrost zawartości poszczególnych pierwiastków. W korelacji ze znajomością metalurgii poszczególnych elementów silnika można w prosty sposób powiązać wzrost zawartości danego pierwiastka z danym elementem, a dzięki temu uniknąć poważnej awarii silnika.

badania oleju – większe bezpieczeństwo lotu

Badania olejów są pomocnym instrumentem w procesie utrzymania ruchu silników lotniczych. Dostarczają istotnych informacji o procesach zużyciowych i pozwalają decydować o ewentualnym serwisie na podstawie danych analitycznych. Warto pamiętać, że wiedza płynąca z badań olejów również wykorzystywana jest w kontekście bezpieczeństwa lotu.

ecol-analizy-dla-lotnictwa-badanie-metoda-icp

technika ICP

badania środków smarnych techniką ICP

Ilość środka smarnego, potrzebnego do wykonania analizy laboratoryjnej, to zaledwie 50 ml.

Badanie oleju wykonujemy techniką ICP (Inductively Coupled Plasma) wg amerykańskiego standardu ASTM D5185, we własnym Akredytowanym laboratorium olejowym Ecol w Rybniku.

Uzyskane wyniki są ocenione przez doświadczonych specjalistów. Na tej podstawie tworzony jest szczegółowy raport wraz komentarzem diagnosty – eksperta.

certyfikowane laboratorium

STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers) czy ICML (International Council for Machinery Lubrication), to organizacje zrzeszające najlepszych na świecie specjalistów z zakresu oceny wyników badań środków smarnych.

Laboratorium Ecol posiada certyfikaty poświadczające przynależność do ww. stowarzyszeń. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że otrzymane wyniki są wiarygodne oraz rzetelnie ocenione.

faq-rola

raport laboratoryjny z badania

rezultat badania próbki

Rezultatem przebadania próbki jest raport laboratoryjny, który zawiera wyniki aktualnie przeprowadzonej analizy, jak również kilku badań historycznych (jeśli były wykonane). Na tej podstawie można obserwować trend zmieniających się stężeń pierwiastków w zależności od godzin nalotu.

Prawidłowy raport musi być opatrzony komentarzem diagnosty, który oceni wyniki i zaleci ewentualne działania korygujące.

Diagnosta odpowiada również na pytania i wątpliwości, mogące się pojawić po wykonaniu badania. Dzięki ocenie wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny analiz olejowych, użytkownik (CAMO) będzie mógł świadomie podjąć decyzję co do dalszej eksploatacji maszyny.

kontakt

dowiedz się więcej o usłudze analiz olejowych dla branży lotniczej

Skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą, zespołem laboratoryjnym lub diagnostycznym:

Katarzyna Błaszczyk-Paryż

Zespół
laboratoryjny

Zespół diagnostyczny