EN

Badania Ecol: Oznaczenie pierwiastków metodą ICP (Inductively Coupled Plasma)

Oznaczenie pierwiastków metodą ICP (Inductively Coupled Plasma).

Listę wszystkich badań wykonywanych w laboratorium diagnostycznym Ecol znajdziesz na tej stronie.

 • Normy: ASTM D5185-18
 • Jednostka: ppm, mg/kg
 • Ilość oleju: 2 ml
 • Zastosowanie: Wszystkie typy olejów
 • Zakres oznaczenia: 0-30000 ppm


 • Opis metody:

  Metoda polegająca na wykorzystaniu atomowej spektroskopii emisyjnej (AES). Próbka zostaje wzbudzona energetycznie w plazmie (mieszanina atomów jonów i elektronów) o temperaturze 10 000°C. Detektory rejestrują wyemitowaną energię poszczególnych pierwiastków, z której aparat wyznacza ich koncentrację.  Interpretacja wyników:

  W badaniu oznaczane zostają cząstki o rozmiarach poniżej 5 μm (cząstki „rozpuszczone” w oleju). Oznaczone pierwiastki prezentowane są w raporcie jako metale zużyciowe, dodatki uszlachetniające oraz zanieczyszczenia.

  Poziom i przebieg koncentracji poszczególnych pierwiastków metalicznych oraz ich korelacja z metalurgią smarowanych elementów odpowiada na pytanie czy w urządzeniu nie występują zbyt intensywne procesy zużyciowe.

  Poziom dodatków uszlachetniających wskazuje na procesy degradacji dodatków i/lub na poprawność zastosowanego środka smarnego. Poziom pierwiastków definiujących zanieczyszczenia może informować o nieszczelnościach i wnikaniu zanieczyszczeń z otoczenia lub układów pobocznych.

  kontakt

  dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

  Skontaktuj się z naszym laboratorium