pl
en
sv

Płukanie układów olejowych

Technologia płukania olejem jest wykorzystywana zarówno w przypadku długo eksploatowanych układów olejowych, jak i zupełnie nowych instalacji celem osiągnięcia wymaganej do pracy klasy czystości oleju.

Przemysłowe płukanie układów olejowych

płukanie układów olejowych

na czym polega płukanie układów olejowych?

Proces płukania układów olejowych polega na włączeniu w układ smarny dodatkowego agregatu płuczącego, którego prędkość przepływu oraz zdolność filtracji znacząco przekracza możliwości pompy olejowej i filtrów systemowych.

Płukanie odbywa się za pomocą oleju, a wynoszone w tym procesie zanieczyszczenia z wnętrza układu są wyłapywane przez system filtrów będących częścią agregatu płuczącego.

Powodzenie całej operacji płukania układu olejowego zależy od zapewnienia odpowiednio dużego natężenia przepływu zapewniającego turbulentność, co realizowane jest poprzez zastosowanie wkładów filtracyjnych o wysokiej wydajności. Przepływ turbulentny oleju, czyli o dużej prędkości przepływu, umożliwia wyniesienie zanieczyszczeń m.in. z tzw. martwych stref układu olejowego.

skontaktuj się

Po osiągnięciu zadanej klasy czystości agregat płuczący zostaje zdemontowany, wraz z tymczasowymi urządzeniami towarzyszącymi. Przygotowany w ten sposób układ olejowy urządzenia jest wyczyszczony i gotowy do długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji.

Standardowe metody płukania układów olejowych nie są w większości przypadków skuteczne w uzyskaniu dużej czystości wewnętrznych powierzchni układu.

ecol-plukanie-ukladow-olejowych

czyszczenie i płukanie układów olejowych

płukanie układów olejowych
– technologia stosowana przez Ecol

Standardowe metody czyszczenia, takie jak czyszczenie mechaniczne (szczotki, wyciory), czyszczenie parą (przedmuchiwanie rur), chemikalia (odtłuszczanie i wytrawianie kwasami), detergenty (płukanie przy wykorzystaniu detergentów) nie są w większości przypadków skuteczne w uzyskaniu dużej czystości wnętrza układu olejowego.

Rozwiązaniem jest technologia stosowana przez Ecol, polegająca na użyciu wody pod wysokim ciśnieniem w celu usunięcia osadów z wewnętrznych powierzchni układu, a następnie zastosowanie wysokoprzepływowego (turbulentnego) płukania olejem przy użyciu zewnętrznego agregatu płuczącego.

płukanie układów olejowych – zobacz animację

czyszczenie i płukanie układów olejowych – proces główny

Usługi czyszczenia i płukania układów olejowych realizowane są zarówno dla nowobudowanych turbozespołów jak i tych remontowanych i modernizowanych. Technologia, jaką wykorzystujemy oparta jest na doświadczeniu Ecol, wymaganiach OEMs, EPRI, ASTM, a  także na zaleceniach VGB. Cały proces jest każdorazowo zaprojektowany w każdym detalu (bhp, logistyka, technologia, kryteria jakościowe itp.).

Proces główny opiera się na trzech etapach:

etap 1: Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem

(do 1500 Bar) i z dużymi wydatkami wody (do 110 litrów / minutę) – hydroblasting

 • aby usunąć pozostałości starego oleju, korozję, osady, zanieczyszczenia spawalnicze, pomontażowe; resztki uszczelnień
 • minimalny demontaż; czyszczenie całego systemu olejowego wg opracowanej inżynierii
etap 2: Turbulentne płukanie układu olejowego

z dużym natężeniem przepływu (HVOF – high velocity oil flushing)

 • zewnętrzny agregat pompowo-filtracyjny; przepływy turbulentne w każdym rurociągu
 • wysoko wydajne filtry pełnoprzepływowe (3 µm, β3>1000)
 • przestrzeganie precyzyjnych planów harmonogramów płukania
etap 3: Dofiltrowanie układu olejowego

do bezpiecznego i łatwego rozruchu układu olejowego i  całego turbozespołu

 • w celu usunięcia zanieczyszczeń pomontażowych (wprowadzonych w czasie montaży po zakończeniu płukania) stosowane jest bocznikowe dofiltrowanie oleju w głównym zbiorniku oleju w czasie rozruchu układu olejowego
 • po dokonaniu ostatecznej filtracji, zostaje pobrana próbka w celu dokonania pełnej analizy olejowej. Olej pozostaje w układzie.

szukasz dodatkowych informacji?

skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą

ecol-lab

badania laboratoryjne oleju

pełna analiza czystości oleju

Olej podczas płukania jest badany pod kątem klasy czystości ISO 4406 on-site metodą mikroskopową oraz monitorami cząstek (blokadowe liczniki PALL PCM500W).

Proces płukania trwa do momentu uzyskania pożądanej czystości oleju w sekwencji badanych próbek.

Po wykonaniu płukania, pobierane są próbki rozjemcze, a także próbka oleju w celu dokonania pełnej analizy olejowej oleju w laboratorium.

układy smarne i hydrauliczne

zastosowanie płukania układów olejowych

nowe instalacje olejowe

płukanie nowych instalacji smarnych celem usunięcia zanieczyszczeń pomontażowych, produktów korozji i osiągnięcia zadanej klasy czystości przed pierwszym uruchomieniem urządzenia

eksploatowane układy olejowe

płukanie eksploatowanych układów olejowych celem usunięcia zanieczyszczeń po awarii oraz przywrócenia klasy czystości do nominalnych parametrów

po czyszczeniu hydrodynamicznym

zapewnienie wysokiej czystości układu olejowego po procesie czyszczenia hydrodynamicznego wnętrza układu olejowego

usunięcie osadów lakierowych

płukanie układu olejowego z jednoczesną mikrofiltracją celem usunięcia z osadów lakierowych tzw. varnishy.

zapewnienie najwyższej czystości w układach hydralicznych

płukanie układów hydraulicznych gdzie wymagana jest najwyższa czystość układu

FAQ

czyszczenie i płukanie układów olejowych – najczęściej zadawane pytania

 • Brudny układ olejowy bardzo często jest jedną z głównych przyczyn emisji zanieczyszczeń i wpływu na przyspieszoną degradację oleju i smarowanych komponentów. Wśród głównych przyczyn najczęściej wymieniamy:

  • – przyczyny wynikające z dynamiki pracy maszyny (drgania, niedowaga, zmienne obciążenia)
  • – niewłaściwa czystość oleju dostającego się do smarowanych elementów
  • – niewłaściwe własności fizyko-chemiczne oleju (np. zła lepkość, napowietrzenie; )
  • – produkty degradacji oleju (varnish, osady, szlamy)

 • W układzie olejowym wyróżnić możemy dwa typy zanieczyszczeń: zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

  • Zanieczyszczenia organiczne to pochodne węglowodorów, które zawierają w składzie chemicznym węgiel. Są to produkty degradacji olejów i osady, często możliwe jeszcze do rozpuszczenia.
  • Zanieczyszczenia nieorganiczne to produkty zużycia metalicznego, rdzy, korozji a także zanieczyszczenia mineralne.

  Zanieczyszczenia przyklejają się do elementów układu olejowego oraz zalegają w tzw. martwych strefach. Wibracje, zmiany temperatury oleju powodują ich oderwanie i cyrkulację w systemie olejowym.

 • Wyróżnić można trzy główne przyczyny występowania wody w układzie olejowym:

  1. Woda z obiegu chłodzenia
  Woda jest głównym medium używanym do chłodzenia. Każda nieszczelność powoduje kontakt oleju z wodą oraz przenikanie do układu olejowego. Ciśnienie wody w układach chłodzenia oleju jest najczęściej niższe niż oleju, w takim wypadku woda najczęściej przedostaje się do oleju w przypadku działającego układu chłodzenia i niedziałającego układu olejowego, w przypadku układu z wyższym ciśnieniem wody ta może przedostawać się zaraz po powstaniu nieszczelności.

  2. Woda pochodzą z pary
  Poprzez nieszczelne uszczelnienia parowe para może przedostawać się do układu olejowego.

  3. Woda pochodząca z wilgoci z otoczenia
  Układ olejowy nigdy nie może być szczelnym układem z uwagi na fakt konieczności wyrównywania ciśnień. Bardzo często układy olejowe ulokowane są w otoczeniu urządzeń emitujących parę, a maszynownie są wilgotnymi środowiskami, w takim przypadku każda nieszczelność i brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci zapewnienia szczelności zbiornika i użycia odpowiedniego filtra oddechowego powoduje przedostawanie się wilgoci z otoczenia do wnętrza układu olejowego.

 • Układy olejowe oraz pompy są projektowane dla zachowania laminarnego przepływu oleju. Zanieczyszczenia nigdy nie zostaną usunięte z oleju w takiej sytuacji.

  Natomiast podczas płukania zewnętrznym agregatem, wydajność pompy jest dobierana po kątem zapewnienia turbulentnego przepływu oraz zapewnienia co najmniej trzykrotnie większego przepływu w stosunku do pomp systemowych.

 • Najlepiej płukać układ olejowy podczas pierwszego uruchomienia. Podczas pierwszego uruchomienia układ olejowy jest w szczególności narażony na skutki występowania zanieczyszczeń w układzie olejowym.

  Rurociągi układu olejowego podczas montażu podlegają spawaniu, szlifowaniu czy innego rodzaju obróbce oraz są zabrudzone zanieczyszczeniami z procesu składowania materiału na budowie. Niewłaściwe przygotowanie układu do rozruchu może spowodować uszkodzenie łożysk już w pierwszych godzinach pracy.

  Podczas postoju remontowego
  Płukanie układu olejowego to część postoju remontowego która jak wynika z dobrych praktyk inżynierskich powinna wystąpić. Ważne jest aby dobrze zaplanować tą czynność aby weszła na stałe do harmonogramu remontów.

  Podczas awarii
  Podczas jakiejkolwiek awarii związanej z uszkodzeniem łożysk, kompozyt łożyskowy dostaje się do układu olejowego i roznosi się po całym systemie. Aby usunąć elementy stopu łożyskowego niezbędne jest wykonanie płukania.

  W przypadku silnego zabrudzenia układu olejowego
  Regularne wykonywanie badań oleju daje użytkownikowi urządzenia wiedzę o stanie łożysk oraz zabrudzeniu układu olejowego. W takich wypadkach należy bezwzględnie zaplanować płukanie układu olejowego.

 • Pierwszymi oznakami zabrudzonego układu olejowego jest pogorszenie klasy czystości oleju. Zignorowanie tego faktu niesie za sobą poważne konsekwencje podczas dalszej eksploatacji, gdyż dochodzi do efektu aglomeracji zanieczyszczeń w większe cząstki.

  Kolejną oznaką występującą w początkowej fazie jest wzrost różnicy ciśnień na filtrach układu olejowego. Regularna diagnostyka daje duże możliwości wyeliminowania zagrożenia już w początkowych stadiach zabrudzenia układu.

  Silne zabrudzenie układu olejowego również zostanie zaobserwowane podczas postoju remontowego średniego, często okazuje się że bardzo łożysk jest nienaturalna dla materiału.

 • Aby poprawnie przygotować się do zadania płukania układu olejowego, konieczne jest zatrzymanie pracy maszyny. W tym wypadku nie zawsze jest to postój remontowy, jednak płukanie czy też czynności z nim związane nie mogą być prowadzone na pracującym układzie olejowym.

  Najczęstsze przypadki odstępstwa od tej normy to awarie czy zdiagnozowanie poważnego zanieczyszczenia układu olejowego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie serwisu turbin i turbozespołów oraz maszyn przepływowych firm:

GE, Alstom Power, Siemens, Mitsubishi, Mitsubishi Hitachi Power Systems, BBC, MAN Turbo, Turboatom, Westinghouse, Skoda Power, Ansaldo, LMZ, Solar, Nuovo Pignone, Thomasen, Ekol Brno, CKD, Sulzer, KSB, Voith Turbo, Flowserve, Powen, Sigma Pumps, MAAG Gear, Ingersoll Rand, RollsRoyce i innych.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Sławomir Stawarczyk