EN

Płukanie układów olejowych

Technologia płukania olejem jest wykorzystywana zarówno w przypadku długo eksploatowanych układów olejowych, jak i zupełnie nowych instalacji celem osiągnięcia wymaganej do pracy klasy czystości oleju.

ecol-plukanie-ukladu-olejowego

płukanie układów olejowych

na czym polega płukanie układów olejowych?

Proces płukania układów olejowych polega na włączeniu w układ smarny dodatkowego agregatu płuczącego, którego prędkość przepływu oraz zdolność filtracji znacząco przekracza możliwości pompy olejowej i filtrów systemowych.

Płukanie odbywa się za pomocą oleju, a wynoszone w tym procesie zanieczyszczenia z wnętrza układu są wyłapywane przez system filtrów będących częścią agregatu płuczącego.

Powodzenie całej operacji płukania układu olejowego zależy od zapewnienia odpowiednio dużego natężenia przepływu zapewniającego turbulentność, co realizowane jest poprzez zastosowanie wkładów filtracyjnych o wysokiej wydajności. Przepływ turbulentny oleju, czyli o dużej prędkości przepływu, umożliwia wyniesienie zanieczyszczeń m.in. z tzw. martwych stref układu olejowego.

skontaktuj się

Po osiągnięciu zadanej klasy czystości agregat płuczący zostaje zdemontowany, wraz z tymczasowymi urządzeniami towarzyszącymi. Przygotowany w ten sposób układ olejowy urządzenia jest wyczyszczony i gotowy do długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji.

Standardowe metody płukania układów olejowych nie są w większości przypadków skuteczne w uzyskaniu dużej czystości wewnętrznych powierzchni układu.

ecol-plukanie-ukladow-olejowych

czyszczenie i płukanie układów olejowych

płukanie układów olejowych
– technologia stosowana przez Ecol

Standardowe metody czyszczenia, takie jak czyszczenie mechaniczne (szczotki, wyciory), czyszczenie parą (przedmuchiwanie rur), chemikalia (odtłuszczanie i wytrawianie kwasami), detergenty (płukanie przy wykorzystaniu detergentów) nie są w większości przypadków skuteczne w uzyskaniu dużej czystości wnętrza układu olejowego.

Rozwiązaniem jest technologia stosowana przez Ecol, polegająca na użyciu wody pod wysokim ciśnieniem w celu usunięcia osadów z wewnętrznych powierzchni układu, a następnie zastosowanie wysokoprzepływowego (turbulentnego) płukania olejem przy użyciu zewnętrznego agregatu płuczącego.

czyszczenie i płukanie układów olejowych – proces główny

Usługi czyszczenia i płukania układów olejowych realizowane są zarówno dla nowobudowanych turbozespołów jak i tych remontowanych i modernizowanych. Technologia, jaką wykorzystujemy oparta jest na doświadczeniu Ecol, wymaganiach OEMs, EPRI, ASTM, a  także na zaleceniach VGB. Cały proces jest każdorazowo zaprojektowany w każdym detalu (bhp, logistyka, technologia, kryteria jakościowe itp.).

Proces główny opiera się na trzech etapach:

etap 1: Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem

(do 1500 Bar) i z dużymi wydatkami wody (do 110 litrów / minutę) – hydroblasting

 • aby usunąć pozostałości starego oleju, korozję, osady, zanieczyszczenia spawalnicze, pomontażowe; resztki uszczelnień
 • minimalny demontaż; czyszczenie całego systemu olejowego wg opracowanej inżynierii
etap 2: Turbulentne płukanie układu olejowego

z dużym natężeniem przepływu (HVOF – high velocity oil flushing)

 • zewnętrzny agregat pompowo-filtracyjny; przepływy turbulentne w każdym rurociągu
 • wysoko wydajne filtry pełnoprzepływowe (3 µm, β3>1000)
 • przestrzeganie precyzyjnych planów harmonogramów płukania
etap 3: Dofiltrowanie układu olejowego

do bezpiecznego i łatwego rozruchu układu olejowego i  całego turbozespołu

 • w celu usunięcia zanieczyszczeń pomontażowych (wprowadzonych w czasie montaży po zakończeniu płukania) stosowane jest bocznikowe dofiltrowanie oleju w głównym zbiorniku oleju w czasie rozruchu układu olejowego
 • po dokonaniu ostatecznej filtracji, zostaje pobrana próbka w celu dokonania pełnej analizy olejowej. Olej pozostaje w układzie.

szukasz dodatkowych informacji?

skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą

ecol-lab

badania laboratoryjne oleju

pełna analiza czystości oleju

Olej podczas płukania jest badany pod kątem klasy czystości ISO 4406 on-site metodą mikroskopową oraz monitorami cząstek (blokadowe liczniki PALL PCM500W).

Proces płukania trwa do momentu uzyskania pożądanej czystości oleju w sekwencji badanych próbek.

Po wykonaniu płukania, pobierane są próbki rozjemcze, a także próbka oleju w celu dokonania pełnej analizy olejowej oleju w laboratorium.

układy smarne i hydrauliczne

zastosowanie płukania układów olejowych

nowe instalacje olejowe

płukanie nowych instalacji smarnych celem usunięcia zanieczyszczeń pomontażowych, produktów korozji i osiągnięcia zadanej klasy czystości przed pierwszym uruchomieniem urządzenia

eksploatowane układy olejowe

płukanie eksploatowanych układów olejowych celem usunięcia zanieczyszczeń po awarii oraz przywrócenia klasy czystości do nominalnych parametrów

po czyszczeniu hydrodynamicznym

zapewnienie wysokiej czystości układu olejowego po procesie czyszczenia hydrodynamicznego wnętrza układu olejowego

usunięcie osadów lakierowych

płukanie układu olejowego z jednoczesną mikrofiltracją celem usunięcia z osadów lakierowych tzw. varnishy.

zapenienie najwyższej czystości w układach hydralicznych

płukanie układów hydraulicznych gdzie wymagana jest najwyższa czystość układu

FAQ

czyszczenie i płukanie układów olejowych – najczęściej zadawane pytania

 • Brudny układ olejowy bardzo często jest jedną z głównych przyczyn emisji zanieczyszczeń i wpływu na przyspieszoną degradację oleju i smarowanych komponentów. Wśród głównych przyczyn najczęściej wymieniamy:

  • – przyczyny wynikające z dynamiki pracy maszyny (drgania, niedowaga, zmienne obciążenia)
  • – niewłaściwa czystość oleju dostającego się do smarowanych elementów
  • – niewłaściwe własności fizyko-chemiczne oleju (np. zła lepkość, napowietrzenie; )
  • – produkty degradacji oleju (varnish, osady, szlamy)

 • Zanieczyszczenia w układzie olejowym mogą stanowić: rdza, piasek, kurz, produkty spawania i szlifowania, piaskowania, oleje, smary, naloty z malowania, narzędzia oraz inne niepowołane elementy.

  Zanieczyszczenia przyklejają się do elementów układu olejowego oraz zalegają w tzw. martwych strefach. Wibracje, zmiany temperatury oleju powodują ich oderwanie i cyrkulację w systemie olejowym.

Posiadamy doświadczenie w zakresie serwisu turbin i turbozespołów oraz maszyn przepływowych firm:

GE, Alstom Power, Siemens, Mitsubishi, Mitsubishi Hitachi Power Systems, BBC, MAN Turbo, Turboatom, Westinghouse, Skoda Power, Ansaldo, LMZ, Solar, Nuovo Pignone, Thomasen, Ekol Brno, CKD, Sulzer, KSB, Voith Turbo, Flowserve, Powen, Sigma Pumps, MAAG Gear, Ingersoll Rand, RollsRoyce i innych.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Sławomir Stawarczyk