pl
en
sv

Czyszczenie instalacji z substancjami niebezpiecznymi

Wykonujemy usługę przygotowania oraz czyszczenia instalacji do wewnętrznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego UDT oraz do naprawy lub renowacji. Zbiorniki oraz rurociągi przygotowywane są w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne przeprowadzenia kontroli (rewizji wewnętrznej). W ramach usługi zapewniamy asystę i nadzór nad całym procesem.

instalacja-z-substancjami niebezpiecznymi

czyszczenie instalacji z substancjami niebezpiecznymi

przygotowanie instalacji do kontroli UDT

Przygotowujemy zbiorniki oraz rurociągi na substancje żrące, trujące i niebezpieczne do wewnętrznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego UDT oraz do naprawy lub renowacji.

Celem usługi jest przygotowanie bezciśnieniowych zbiorników magazynowych w taki sposób, aby Inspektor UDT mógł bezpiecznie wejść do środka w celu przeprowadzenia kontroli (tzw. rewizji wewnętrznej zbiornika bezciśnieniowego). W trakcie inspekcji zbiornika przez Inspektora UDT zapewniamy asystę i nadzór.

procedura przygotowawcza czyszczenia instalacji z substancjami niebezpiecznymi

  1. 1. Opróżnienie
  2. 2. Magazynowanie substancji
  3. 3. Chemiczne czyszczenie instalacji
  4. 4. Przygotowanie do rewizji UDT
  5. 5. Zabezpieczenie BHP w trakcie rewizji
  6. 6. Przywrócenie układów

Celem usługi jest przygotowanie bezciśnieniowych zbiorników magazynowych w taki sposób, aby Inspektor UDT mógł bezpiecznie wejść do środka w celu przeprowadzenia kontroli (tzw. rewizji wewnętrznej zbiornika bezciśnieniowego). W trakcie inspekcji zbiornika przez Inspektora UDT zapewniamy asystę i nadzór.

Wykonywane prace prowadzimy zgodnie z przepisami ppoż. i BHP, stosując m.in. kombinezony chemoodporne, maski pełnotwarzowe oraz analizatory tlenu i substancji niebezpiecznych.

Czyszczenie zbiorników przeznaczonych do składowania materiałów niebezpiecznych wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, dlatego w czasie przeprowadzania wszelkich czynności zachowany są zasady mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu, takie jak:

Zabezpieczenie pracowników na każdym etapie czyszczenia

Stały pomiar stężeń oparów przy pomocy eksplozymetru

Używanie narzędzi i urządzeń iskro-bezpiecznych

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: