pl
en

Usuwanie wody z paliwa

Wykonujemy usługę usuwania wody z paliwa i oczyszczania paliw ciekłych (oleju napędowego i oleju opałowego), poprzez zastosowanie mobilnych separatorów odśrodkowych. Rozwiązanie przeznaczone jest dla właścicieli stacji paliw oraz obiektów infrastruktury dystrybucji paliw płynnych.

zanieczyszczenia paliw

szkodliwy wpływ zanieczyszczeń na paliwa

W procesie przechowywania, transportu i dystrybucji, paliwa ciekłe mogą ulec zanieczyszczeniu wodą, domieszkami stałymi i mikroorganizmami.

Obecność wody obniża wartość opałową paliwa, sprzyja rozwojowi drożdży, bakterii czy grzybów, powoduje korozję zbiorników a także zatykanie filtrów doczyszczania paliw.

Zanieczyszczenia stałe, będące w większości przypadków metalami powstałymi w wyniku procesu korozji, są katalizatorami utleniania, w trakcie którego powstają kwasy, związki smoliste i asfalteny.

ecol-oczyszczanie-oleju-napedowego-1
  • Obecność kwasów w paliwie może prowadzić do korozji wewnętrznej układu paliwowego. Kwasy mogą reagować z metalowymi powierzchniami w zbiornikach, rurach czy elementach silnika, co prowadzi do powstawania korozji, osadów i uszkodzeń. Mogą również wpływać na wydajność i trwałość elementów wtryskowych oraz sond lambda w silnikach spalinowych.
  • Związki smoliste to substancje organiczne o wysokiej masie cząsteczkowej, które występują w nieprzetworzonym lub niskojakościowym paliwie. Mogą one tworzyć osady i nagar na elementach paliwowego układu zasilania, takich jak filtry paliwa, wtryskiwacze czy zawory. To z kolei może prowadzić do zwiększonej oporności przepływu paliwa, spadku wydajności silnika, a nawet do uszkodzenia niektórych komponentów.

  • Asfalteny
    to związki organiczne występujące w paliwie, które mają tendencję do tworzenia osadów o zwartej strukturze. Mogą one osadzać się na elementach układu paliwowego, takich jak wtryskiwacze czy elementy filtrów, utrudniając swobodny przepływ paliwa. Osady asfaltenów mogą również negatywnie wpływać na proces spalania, powodując zwiększone emisje substancji szkodliwych i zmniejszenie wydajności silnika.

Utrzymanie wysokiej jakości paliwa wymaga utrzymania w czystości całego układu i zastosowania środków predykcji, mających na celu usuniecie wszystkich lub większości ww. zanieczyszczeń.

separator odśrodkowy – sposób na utrzymanie wysokiej jakości paliwa

Utrzymanie wysokiej jakości paliwa wymaga utrzymania w czystości całego układu i zastosowania środków predykcji, mających na celu usuniecie wszystkich lub większości ww. zanieczyszczeń. Na szeroką skalę stosuje się filtrację mechaniczną. Jednak powszechnie stosowane odstojniki i filtry do wstępnego oczyszczania paliwa nie usuwają z układu wody. Wzrost zanieczyszczeń i rozwój mikroorganizmów wzajemnie się nasilają, przez co z czasem paliwa przestają odpowiadać wymaganiom jakościowym.

Nowym rozwiązaniem na rynku, potrafiącym usunąć skutecznie wodę z paliwa jest zastosowanie separatora odśrodkowego.

usuwanie wody z paliwa – korzyści

Zastosowanie usług z użyciem mobilnych separatorów odśrodkowych do oczyszczania paliw ciekłych, oferowanych przez Ecol Sp. z o.o., gwarantuje:

wysoką efektywność

wysoką efektywność usuwania wody i cząstek stałych

zgodność z normami

poprawę / spełnienie parametrów jakościowych paliwa przy niskich kosztach usługi

minimalizacja negatywnych zjawisk

eliminację / zminimalizowanie zjawisk korozyjnych w zbiornika i układach olejowych

ograniczenie kosztów

realizację usługi bezpośrednio u klienta – ograniczenie kosztów transportu

ecol-separator-odśrodkowy-paliwa

przemysłowe oczyszczanie paliw

zasada działania separatora odśrodkowego

Moduł wirówkowy zbudowany jest z wirówki odśrodkowej, pompy dozującej oraz pompy osadu, połączonych z systemem sterowania. Cały proces odbywa się w układzie zamkniętym.

Zanieczyszczone paliwo pompowane jest do bębna wirówki, który obraca się z dużą prędkością. Pod wpływem siły odśrodkowej cząstki stałe spychane są w stronę ścianek bębna i kierowane do zbiornika osadu. Z kolei zanieczyszczenia ciekłe – woda – odseparowują się od paliwa w wyniku różnic gęstości. Powstałe w ten sposób faza lekka i ciężka są oddzielnie wyprowadzane z układu.

Urządzenie o wydajności ok. 120 l/min separuje zanieczyszczenia tłocząc oczyszczone paliwo z powrotem do zbiornika. Podczas procesu wykonuje się kontrolne pomiary zawartości wody w paliwie, aż do osiągnięcia oczekiwanych wyników.

zastosowanie usługi

usuwanie wody z paliwa – zastosowanie

stacje paliw, stacje benzynowe

bazy poboru paliw

hurtownie paliw

pozostałe obiekty infrastruktury dystrybucji paliw płynnych

ecol-kontrola-jakości-paliwa

diagnostyka paliw

kontrola jakości paliwa w laboratorium Ecol

Działaniem komplementarnym procesu wirowania jest kontrola parametrów paliwa. Zarówno przed przystąpieniem jak i poza kończeniu usługi zalecane jest wykonanie badań jakości paliwa w akredytowanym laboratorium.

Natomiast bieżące monitorowanie stanu paliwa stanowi dobrą praktykę – pozwala wykryć problemy jakościowe na wczesnym etapie i podjąć kroki umożliwiające zapobieganie pogorszeniu parametrów cieczy.

Dowiedz się więcej o ofercie diagnostycznej Ecol

kontakt

masz pytania dotyczące usługi?

Zadaj je naszemu specjaliście: