pl
en
sv

Nasze certyfikaty

certyfikat-orlenoil-2024

Autoryzowany Dystrybutor ORLEN OIL

Autoryzowany Dystrybutor ORLEN OIL

Certyfikat zaświadcza, że Ecol Sp. z o.o. został oficjalnie Autoryzowanym Dystrybutorem ORLEN OIL. Ecol od początku roku 1994 był autoryzowanym branżowym dystrybutorem środków smarnych produkcji LOTOS dla energetyki przemysłowej i zawodowej.

3 lipca 2023 r. nastąpiło połączenie Spółek ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. W związku z połączeniem ORLEN OIL Sp. z o.o. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki LOTOS Oil Sp. z o.o.

Długotrwałe doświadczenie i renoma Ecol, jako autoryzowanego dystrybutora LOTOS Oil stanowiły solidne fundamenty, na których zbudowano nowe partnerstwo z ORLEN OIL.

Zobacz certyfikat

cert_bsi_iso_9001_ecol

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Certyfikat zaświadcza, że Ecol Sp. z o.o. działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie:

– kompleksowe usługi przemysłowego serwisu olejowo-smarowniczego i utrzymania ruchu; hydrodynamiczne czyszczenie z płukaniem instalacji olejowych turbozespołów i urządzeń przemysłowych; serwis remontowo-montażowy; czyszczenie urządzeń przemysłowych i instalacji technologicznych za pomocą wody pod ultra wysokim ciśnieniem (hydroblasting), technologii próżniowych oraz technologii chemicznych; czyszczenie strumieniowo-ścierne; dystrybucja olejów i środków smarnych, diagnostyka olejowa i usługi laboratoryjne.

Zobacz certyfikat

cert_bsi_iso_14001_ecol

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Certyfikat zaświadcza, że Ecol Sp. z o.o. działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015 w zakresie:

– kompleksowe usługi przemysłowego serwisu olejowosmarowniczego i utrzymania ruchu; hydrodynamiczne czyszczenie z płukaniem instalacji olejowych turbozespołów i urządzeń przemysłowych; serwis remontowo-montażowy; czyszczenie urządzeń przemysłowych i instalacji technologicznych za pomocą wody pod ultra wysokim ciśnieniem (hydroblasting), technologii próżniowych oraz technologii chemicznych; czyszczenie strumieniowo-ścierne; dystrybucja olejów i środków smarnych, diagnostyka olejowa i usługi laboratoryjne.

Zobacz certyfikat

cert_bsi_iso_45001_ecol

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Certyfikat zaświadcza, że Ecol Sp. z o.o. działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami ISO 45001:2018 w zakresie:

– kompleksowe usługi przemysłowego serwisu olejowo-smarowniczego i utrzymania ruchu; hydrodynamiczne czyszczenie z płukaniem instalacji olejowych turbozespołów i urządzeń przemysłowych; serwis remontowo-montażowy; czyszczenie urządzeń przemysłowych i instalacji technologicznych za pomocą wody pod ultra wysokim ciśnieniem (hydroblasting), technologii próżniowych oraz technologii chemicznych; czyszczenie strumieniowo-ścierne; dystrybucja olejów i środków smarnych, diagnostyka olejowa i usługi laboratoryjne.

Poprzednio certyfikowany na zgodność z OHAS 18001 od 2008-12-15.

Zobacz certyfikat

ecol-pca-akredytacja1

Akredytacja laboratorium Ecol

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 – certyfikat akredytacji laboratorium

Akredytacja Laboratorium Ecol Sp. z o.o.

W dniu 08.05.2015r. Laboratorium Ecol mieszczące się w siedzibie firmy przy ul. Podmiejskiej 71A, w Rybniku, otrzymało akredytacją nr AB 1564 wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Tym samym otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie najwyższej jakości usług diagnostycznych zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Szczegółowe informacje na temat podmiotu akredytacji
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu akredytacji AB 1564
Zobacz akredytację

ecol-udt-2024

Świadectwo Uznania UDT dla Laboratorium Chemicznego Ecol

Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego dla Laboratorium Chemicznego Ecol

W dniu 21.12.2017 r. nasze Laboratorium Chemiczne otrzymało Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego, poświadczające o spełnieniu normy PN-EN ISO/EC 17025:2005.

Zakres badawczy Świadectwa Uznania obejmuje badania chemiczne osadów w urządzeniach technicznych.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem znajduje się w Świadectwie Uznania.

ecol-tuv-whg-industrie-service

WHG Industrie Service

WHG Industrie Service

Certyfikat zaświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 AwSV, Ecol Sp. z o.o. jest firmą specjalistyczną wg WHG w zakresie systemów do przechowywania, napełniania, obsługi i produkcji, obróbki, używania substancji niebezpiecznych dla wody.

Dodatkowe informacje o działalności:
Spółka prowadzi działalność w ramach kompleksowych usług związanych z olejami przemysłowymi i smarami. Obejmuje to czyszczenie hydrodynamiczne i płukanie układów olejowych maszyn i urządzeń, a także naprawy i mycie wodą pod wysokim ciśnieniem zakładów przemysłowych w ramach tych działań. Prace spawalnicze w rozumieniu obowiązku firmy specjalistycznej nie są wykonywane.

Zobacz certyfikat

cert_zielony_punkt

Znak Towarowy Zielony Punkt

Znak Towarowy Zielony Punkt

Certyfikat zaświadcza, że Ecol Sp. z o.o. realizuje ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i posiada licencję na Znak Towarowy Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz certyfikat

cert_tuv_austria_petro_2022

SCC Petrochemical

SCC Petrochemical

Certyfikat dla Systemu Zarządzania według SCCP:2011

Zgodnie z procedurą TUV AUSTRIA CERT zaświadcza, że Ecol Sp. z o.o. stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

– kompIeksowe usługi przemysłowego serwisu olejowo-smarowniczego i utrzymania ruchu, hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie układów olejowych turbozespołów i urządzeń przemysłowych, serwis remontowo-montażowy, czyszczenie urządzeń przemysłowych i instalacji technologicznych za pomocą wody pod ultra wysokim ciśnieniem (hydrobIasting), technologii próżniowych, eksplozyjnych oraz tech nologi i chemicznych wykonywanych na projektach.

Zobacz certyfikat