EN

Badania Ecol: Lepkość kinematyczna – metoda Stabingera

Lepkość kinematyczna – metoda Stabingera.

Listę wszystkich badań wykonywanych w laboratorium diagnostycznym Ecol znajdziesz na tej stronie.

 • Normy: ASTM D7042 – 21
 • Jednostka: mm2/s
 • Ilość oleju: 20 ml
 • Zastosowanie: wszystkie typy olejów < ISO VG150
 • Zakres oznaczenia: 1-1000 cSt,


 • Opis metody:

  Wykorzystywana jest zmodyfikowana zasada pomiaru Couette’a. W metodzie występuje cela do pomiaru gęstości i cela do pomiaru lepkości dynamicznej. Lepkość kinematyczna jest obliczana automatycznie, na podstawie lepkości dynamicznej i gęstości próbki.  Interpretacja wyników:

  Lepkość oznacza się zazwyczaj w 40 i 100 °C, na tej podstawie można wyznaczyć wskaźnik lepkości – parametr opisujący zależność lepkości od temperatury. WL jest charakterystyczny dla różnych typów olejów. Znaczenie ma baza olejowa oraz rodzaj zastosowanych dodatków uszlachetniających.

  Badanie lepkości informuje użytkownika, czy zastosowany olej jest zgodny z wymaganiami. Wzrost lepkości może informować o zanieczyszczeniu/zmieszaniu, starzeniu, odparowaniu oleju, spadek lepkości z kolei o rozcieńczeniu / zmieszaniu, krakowaniu lub degradacji mechanicznej (naprężenia ścinające).

  kontakt

  dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

  Skontaktuj się z naszym laboratorium