EN

Badanie olejów transformatorowych i diagnostyka cieczy elektroizolacyjnych

Realizujemy usługę oceny stanu transformatora w oparciu o metodę Transformer Condition Assessment TCA®. To kompleksowa ocena stanu dielektrycznego i mechanicznego transformatora poprzez analizę płynu izolacyjnego.

badanie oleju transformatorowego

korzyści regularnego badania olejów transformatorowych (cieczy elektroizolacyjnych) z urządzeń w eksploatacji

Monitoring procesów starzeniowych

Monitorowanie procesów starzeniowych olejów i ich właściwości izolacyjno – chłodzących

Ocena stanu urządzenia

Ocena stanu urządzenia np. transformatora i jego przydatności do dalszej eksploatacji

Diagnoza i usunięcie awarii

Możliwość uniknięcia awarii, mającej często bardzo poważne skutki ekonomiczne

Zarządzanie pracami serwisowymi

Planowanie działań serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem

Niższe koszty badań

Niskie koszty badań w porównaniu z pomiarami elektrycznymi

Brak przestojów serwisowych

Możliwość pobierania próbek z pracujących urządzeń

badanie-oleju-transformatorowego-ecol

ocena stanu transformatora

metoda Transformer Condition Assessment (TCA®)

Wykorzystujemy metodę Oceny Stanu Transformatora (ang. Transformer Condition Assessment TCA®) w celu pozyskania jak najlepszego źródła informacji. TCA® w ofercie Ecol to kompleksowa ocena stanu dielektrycznego i mechanicznego transformatora poprzez analizę płynu izolacyjnego. Testy obejmują, poza typowymi dla cieczy izolacyjnych badań fizykochemicznych, DGA oraz związków furanu, m.in. badanie mikroskopowe umożlwiająca lepsze zrozumienie problemów i ryzyka związanego z ciągłą pracą transformatorów.

Program badań TCA® to:

 • • analiza gazów rozpuszczonych
 • • ocena jakości płynu izolacyjnego
 • • analiza cząstek
 • • analiza związków furanu
 • • diagnostyka
 • identyfikacja cząstek zawieszonych i osadów

  Jedną z możliwości pozyskania informacji diagnostycznej z transformatora jest identyfikacja cząstek zawieszonych i osadów zawartych w oleju. Cząstki te dostarczają informacji o procesach zachodzących w transformatorze obecnie i w przeszłości.

  Integracja analizy cząstek z tradycyjnymi testami jest użytecznym narzędziem pomocnym w zrozumieniu mechanizmów leżących u podstaw pracy transformatora w niestandardowych warunkach lub w ocenie stopnia jego starzenia.

  korzyści metody TCA®

  Kompleksowa diagnostyka

  TCA® integruje dane testowe, analizę trendów oraz dostarcza ważnych informacji dla zarządzania pracą transformatorów

  Optymalizacja użycia transformatora

  Informacja o stanie dielektrycznym i mechanicznym transformatora umożliwia lepsze zarządzanie jego obciążeniem

  Większa niezawodność

  Wsparcie dla procedur naprawczych i zarządzania ryzykiem prowadzi do zmniejszenia liczby awarii oraz zwiększenia niezawodności

  ecol-badanie-olejow-transformatorowych-badania-fizykochemiczne

  badania fizykochemiczne oleju

  badania fizykochemiczne oleju obejmują:

  • • Ocenę właściwości izolacyjnych oleju
  • • Stopień i dynamikę zawilgocenia układu izolacyjnego urządzenia
  • • Stopień zestarzenia oleju
  • • Obecności polarnych produktów utleniania, która może prowadzić do tworzenia się szlamów i osadów pogarszających efektywność wymiany ciepła na powierzchni części aktywnej i chłodnic
  • • Zawartość kwaśnych produktów utleniania oleju wpływająca na degradację izolacji papierowej
  • • Zawartość inhibitora zabezpieczającego olej (inhibitowany) przez szybką degradacją pod wpływem tlenu
  • • Wpływ oleju na pozostałe elementy urządzenia

  ecol-badanie-dga

  badanie DGA

  badanie zawartości gazów rozpuszczonych – DGA

  Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) to najbardziej użyteczna metoda wykrywania początkowej fazy defektów, których rozwój może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

  Diagnostyka DGA, dokonywana na podstawie badania chromatograficznego zawartości gazów rozpuszczonych, ich dynamiki zmian jak również wzajemnych stosunków, stanowi cenne źródło informacji o aktualnym stanie technicznym transformatorów, przekładników, przełączników i innych urządzeń elektroenergetycznych, w których stosuje się płyny elektroizolacyjne (oleje mineralne i silikonowe, estry).

  Najłatwiejszym i najefektywniejszym sposobem na ocenę stanu transformatora jest badanie płynu izolacyjnego. Ocenia się, że płyn transformatorowy zawiera około 70% informacji diagnostycznych o transformatorze.

  skontaktuj się

  masz pytania dotyczące badania olejów transformatorowych?

  Skontaktuj się z naszym laboratorium: