pl
en
sv

Diagnostyka łożysk przemysłowych

Konsekwentna i przemyślana diagnostyka łożysk przemysłowych pozwala na uniknięcie kosztownych awarii i przestojów, a także utrzymanie sprawności parku maszynowego. W ramach usługi diagnostyki łożysk przemysłowych wykonujemy badania środków smarnych, pomiary temperatury, wibracji i ultradźwięków.

case-study-1

diagnostyka środków smarnych

diagnostyka w laboratorium analitycznym Ecol

Realizujemy usługę diagnostyki środków smarnych w naszym własnym, niezależnym, akredytowanym laboratorium. Diagnostyka możliwa jest dla bardzo szerokiej gamy urządzeń.

Metody badawcze zostały opracowane pod kątem badania bardzo małych próbek (już od 1 grama), co umożliwia objęcie badaniami zarówno dużych (np. turbiny wiatrowe), jak i mniejszych łożysk – w kontekście zdefiniowania parametrów zużycia węzła tribologicznego, czy też weryfikacji optymalnego doboru rodzaju smaru do konkretnych warunków pracy.

badania środków smarnych

możliwości analityczne w zakresie smarów plastycznych, jakie oferujemy, obejmują m.in. takie badania, jak:

Mikropenetracja

Temperatura kroplenia

Analiza pierwiastków (AES, RDE)

Widmo FTIR

Zawartość wody (KF)

Index PQ

RULER

Liczba kwasowa

Określenie czystości smaru

Zawartość oleju bazowego

Wydzielanie oleju

Własności przeciwzużyciowe (aparat 4-kulowy, Timken)

Ferrografia analityczna

Kompatybilność smarów

Badania olejów i smarów wykonywane w naszym laboratorium

Zobacz naszą ofertę

analizy eksploatowanych środków smarnych

Analiza eksploatowanych środków smarnych może być podstawowym narzędziem monitoringu stanu zarówno środka smarnego, stopnia jego zanieczyszczenia, jak i kondycji samego łożyska.
Wczesne symptomy problemów są sukcesywnie „zapisywane” w eksploatowanych środkach smarnych, a do „odszyfrowania” takiego zapisu służą analizy i specjalistyczny komentarz z wnioskami diagnosty.

Na bazie informacji o rodzaju i ilości zanieczyszczeń jesteśmy w stanie wyciągać wnioski odnośnie:

  • stanu uszczelnień
  • skuteczności filtracji
  • jakości czynności obsługowych urządzenia

Wnioski diagnosty stają się podstawą do podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Są to więc bardzo wartościowe informacje, szczególnie w przypadku urządzeń, których koszty remontu lub skutki nieplanowanego postoju są znaczne, a przypadkach produkcji ciągłej, straty związane z postojem mogą być naprawdę ogromne.

ecol-diagnostyka-lozysk-przemyslowych

diagnostyka temperatury

diagnostyka temperatury łożyska

Wykonujemy usługę diagnostyki temperatury łożyska z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań termowizyjnych.

Badania termowizyjne umożliwiają szybką i nieinwazyjną detekcję odchyleń temperatur w pracującym łożysku, a co za tym idzie, szybkie działanie prewencyjne, zanim dojdzie do awarii i przestoju urządzenia.

Sprawdź usługę: Badania termowizyjne
Ecol-detekcja-ultradzwiekow-1

detekcja ultradźwięków

detekcja ultradźwięków w ocenie stanu łożyska

W celu wykonania oceny stanu łożyska wykorzystujemy również diagnostykę opartą na detekcji ultradźwięków. Specjalistyczne urządzenia pomiarowe rejestrują dźwięki o wysokiej częstotliwości, przetwarzając je na sygnał akustyczny, słyszalny dla ludzi.

Precyzyjny pomiar umożliwia wychwycenie nieprawidłowości w pracy łożyska i podjęci odpowiednich działań naprawczych. Diagnostyka oparta na detekcji ultradźwięków pozwala tym samym na ograniczenie kosztów napraw i wymian, poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności produkcji.

Sprawdź usługę: Kontrola szczelności instalacji

kontakt

dowiedz się więcej o usłudze diagnostyki łożysk przemysłowych

Skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą, zespołem laboratoryjnym lub diagnostycznym:

Katarzyna Błaszczyk-Paryż

Zespół
laboratoryjny

Zespół diagnostyczny

sprawdź również – usługi

Badania ultradźwiękowe i kontrola szczelności instalacji

Wideoendoskopia instalacji przemysłowych