pl
en
sv

Czyszczenie pianą aktywną

Technologia chemicznego czyszczenia pianą aktywną wiąże większość zalet konwencjonalnych metod mechanicznych, przy ograniczeniu wad czyszczenia chemicznego. Technologia, choć podobna do czyszczenia chemicznego przy użyciu ciekłych roztworów, różni się przede wszystkim stanem skupienia medium czyszczącego, które występuje w postaci piany aktywnej.

ecol-czyszczenie-piana-aktywna

chemiczne czyszczenie pianą aktywną

czyszczenie dużych powierzchni małą ilością roztworu

Użycie piany aktywnej pozwala na wypełnienie ogromnej przestrzeni za pomocą relatywnie małej ilości roztworu. Korygowanie parametrów medium czyszczącego (pH, stężenie substancji chemicznych) nie stanowi większego wyzwania, ryzyko wystąpienia niekontrolowanych wycieków jest niewielkie, a ewentualne skutki łatwe do opanowania.

Dzięki temu, technologię czyszczenia pianą aktywną można uważać za bezpieczniejszą i bardziej opłacalną z punktu widzenia zarówno ekonomicznego, jak i ochrony środowiska w porównaniu do technologii tradycyjnych.

W skład piany aktywnej wchodzą specjalne składniki roztwarzające, dobrane według rodzaju i ilości występującego zanieczyszczenia oraz związki powierzchniowoczynne, które odpowiadają za parametry fizyczne piany oraz ułatwiają proces roztwarzania osadów dzięki właściwościom zwilżającym. Pianę do czyszczonego urządzenia wprowadza się za pomocą układu urządzeń, dobieranego indywidualnie dla każdej aplikacji.

Piana dzięki swoim unikalnym właściwościom, równomiernie rozprowadza składniki czyszczące i całkowicie wypełnia czyszczoną przestrzeń dzięki odpowiednio dobranym przepływom, ciśnieniom oraz stężeniom roboczym. Dodatkowo, charakterystyczne właściwości piany pozwalają usunąć nie tylko roztworzone osady ale także drobne, luźne zanieczyszczenia stałe.

chemiczne czyszczenie pianą aktywną – zakres usług

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: