pl
en
sv

Diagnostyka smarów Grease Thief®

W laboratorium Ecol wdrożyliśmy najnowocześniejszą na świecie metodę badania smarów, spełniającą wymagania standardów ASTM D7718-11 oraz ASTM D7918-11 dotyczących pobierania próbek i analizy smarów plastycznych. Grease Thief® to jedyna metoda pozwalająca na wykonanie aż 9 testów na podstawie próbki smaru o wadze zaledwie 1 g.

Grease Thief - stanowisko badawcze smarów przemysłowych

innowacyjna metoda badania smarów przemysłowych

badania smarów przemysłowych Grease Thief®

W laboratorium diagnostyki olejowej Ecol badamy smary najnowocześniejszą na świecie metodą Grease Thief®, spełniającą wymagania standardów ASTM D7718 oraz ASTM D7918 dotyczących pobierania próbek i analizy smarów plastycznych.

Grease Thief® to jedyna metoda pozwalająca na wykonanie aż 9 testów (w tym m.in. badanie konsystencji, stopnia zużycia, zanieczyszczenia, utleniania smaru oraz zliczenia cząstek zużyciowych) na podstawie próbki smaru o wadze zaledwie 1 g.

Grease Thief® w laboratorium olejowym Ecol

Laboratorium olejowe Ecol w Rybniku, jako pierwsze w Europie Centralnej, realizuje usługi analiz smarów technologią Grease Thief®.

poznaj laboratorium
ecol-grease-thief-badania-smarow-przemyslowych

badanie smaru przemysłowego

reprezentatywność próbki smaru przemysłowego

Próbka smaru jest pobierana każdorazowo z krytycznego i reprezentatywnego obszaru dzięki opatentowanym narzędziom do ich poboru.

Jednogramowy próbnik pozwala na bezdotykowe przygotowywanie próbek w laboratorium, a sam proces poboru próbki, zapewnia pełną powtarzalność oraz eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego próbek na stanowisku badawczym.

eliminacja ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego próbek smaru

Zanieczyszczenie krzyżowe w metodzie pobierania próbek smaru przemysłowego odnosi się do sytuacji, w której próbki smaru pobrane z różnych miejsc lub maszyn mogą wzajemnie się zanieczyścić. Może to nastąpić, na przykład, gdy narzędzia pobierające próbki są używane wielokrotnie bez odpowiedniego czyszczenia lub gdy smary są przechowywane w sposób umożliwiający kontakt między nimi. Zanieczyszczenie krzyżowe może wprowadzić fałszywe lub zafałszowane wyniki analizy smaru, co utrudnia dokładne ocenianie stanu smaru i diagnozowanie potencjalnych usterek maszyn. Metoda Grease Thief®, dzięki swojej precyzji i jednorazowym próbnikom, minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego próbek smaru, zapewniając wiarygodne wyniki analizy.

Metoda Grease Thief eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego poprzez wykorzystanie jednorazowych próbników smaru. Każdy próbnik jest przeznaczony do pobrania pojedynczej próbki z konkretnego obszaru maszyny. Po pobraniu próbki, próbnik jest usuwany, co uniemożliwia kontakt i mieszanie się smarów z różnych miejsc. Dzięki temu zapobiega się zanieczyszczeniu próbek smaru innymi smarami, które mogą wpływać na wyniki analizy. Metoda Grease Thief zapewnia pełną separację i niezależność próbek smaru, co gwarantuje dokładne i reprezentatywne wyniki analizy bez wpływu zanieczyszczeń krzyżowych.

badane urządzenia

możliwość przeprowadzenia badania smaru przemysłowego na każdym urządzeniu

Na podstawie analiz olejów, smarów, chłodziw, a także paliw, prowadzimy diagnostykę urządzeń, w których medium smarujące lub chłodzące jest w stanie dostarczyć wiarygodnych informacji o stanie maszyny.

turbiny gazowe

turbiny parowe

turbiny wodne

turbiny wiatrowe

silniki spalinowe

silniki elektryczne

transformatory

przekładnie

pompy

kompresory

ecol-grease-thief (3)

zalety metody

duża wydajność próbki i szerokie możliwości zastosowania

Metoda Grease Thief® znajduje zastosowanie w analizach smarów pracujących w turbinach wiatrowych, robotyce, łożyskach ślizgowych, silnikach elektrycznych i przekładniach. Zalety metody analizy smarów Grease Thief®:

1. duża wydajność

możliwość wykonania do 9 testów laboratoryjnych przy użyciu zaledwie 1 grama smaru

2. oszczędność czasu

oszczędność czasu dzięki sprawnej i wydajnej metodologii badania smarów, pozwalającej efektywnie wykorzystać niewielką próbkę do wszystkich badań

3. proste przygotowanie próbki

przygotowanie próbki smaru do analizy na istniejących instrumentach do analizy olejów, w tym: FT-IR, RULER, ICP/RDE i ferrografii analitycznej

4. bezinwazyjność metody

bezinwazyjna metoda poboru próbki, pozwalająca na ciągły strumień próbek do analizy, bez konieczności przestojów urządzeń

5. obniżenie kosztów

obniżenie ogólnych kosztów produkcji poprzez uproszczoną metodę analizy i zmniejszone zużycie smarów

FAQ

Grease Thief®: najczęściej zadawane pytania

 • Pełne napełnienie wymagane jest tylko w przypadku testu konsystencji. Pozostałe testy (np. zużycie, zanieczyszczenie, utlenianie) mogą być wykonane na mniejszej próbce.

 • ASTM D7718 (Standard Practice for Obtaining In-Service Samples of Lubricating Grease) to norma określająca metodologię poboru smarów w eksploatacji. Opisuje powtarzalną metodę uzyskiwania próbek z określonych zastosowań, w tym: zaworów napędzanych silnikiem, przekładni, łożysk stojących, silników elektrycznych, odsłoniętych łożysk, otwartych przekładni lub uszkodzonych elementów smarowanych smarem plastycznym.

  Norma została opracowana przez Komitet ds. Barier Technicznych w Handlu (TBT) Światowej Organizacji Handlu, zgodnie z międzynarodowymi zasadami normalizacji.

  Pełny opis normy: https://www.astm.org/d7718-11r19.html

 • ASTM D7918 (Standard Test Method for Measurement of Flow Properties and Evaluation of Wear, Contaminants, and Oxidative Properties of Lubricating Grease by Die Extrusion Method and Preparation) to norma określająca monitorowanie trendów zużycia, zanieczyszczenia, konsystencji i właściwości utleniających smaru. Obejmuje analizę i ocenę właściwości płynięcia, poziomów zużycia, zanieczyszczeń i stanu oksydacyjnego nowego i używanego smaru smarowego.

  Norma została opracowana przez Komitet ds. Barier Technicznych w Handlu (TBT) Światowej Organizacji Handlu, zgodnie z międzynarodowymi zasadami normalizacji.

  Pełny opis normy: https://www.astm.org/d7918-17a.html

 • Metoda Grease Thief® zapewnia reprezentatywne próbki smaru, eliminując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Ponadto, dzięki jednogramowemu próbnikowi, można bezdotykowo przygotowywać próbki w laboratorium, co gwarantuje pełną powtarzalność wyników.

 • Metoda Grease Thief® jest przydatna w wielu branżach, takich jak przemysł, transport, energetyka, przemysł ciężki, a także wszędzie tam, gdzie stosuje się smary plastyczne w celu konserwacji i ochrony maszyn.

kontakt

dowiedz się więcej o usłudze Grease Thief®

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą specjalistką, zespołem laboratoryjnym lub diagnostycznym: