pl
en
sv

Mikrofiltracja oleju i nanofiltracja oleju

Usługi pielęgnacji olejów w zakresie mikrofiltracji oleju oraz nanofiltracji olejów.

Mikrofiltracja oleju

mikrofiltracja oleju

usługa mikrofiltracji olejów przemysłowych

Mikrofiltracja oleju odnosi się do procesu usuwania mikroskopijnych cząstek zanieczyszczeń z oleju używanego w maszynach i urządzeniach. Zanieczyszczenia takie jak metalowe opiłki, kurz, osady i inne cząstki mogą negatywnie wpływać na wydajność maszyn, prowadzić do awarii oraz skracać żywotność oleju.

Mikrofiltracja oleju przemysłowego to precyzyjny proces filtracji, w którym olej jest przepuszczany przez mikroskopijne otwory, które usuwają z niego bardzo małe cząstki, takie jak bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia, które są mniejsze niż 0,1 mikrometra. Mikrofiltracja oleju ma na celu usunięcie tych cząstek, zapewniając czystsze i bardziej wydajne działanie maszyn.

mikrofiltracja oleju – dlaczego warto?

 • Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
  Mikrofiltracja oleju umożliwia skuteczne usunięcie mikroskopijnych cząstek zanieczyszczeń, takich jak opiłki metalowe, kurz, piasek i inne cząstki. Dzięki temu olej staje się czystszy i bardziej wolny od substancji, które mogą powodować uszkodzenia i awarie maszyn.
 • Poprawa wydajności maszyn
  Usunięcie zanieczyszczeń z oleju ma pozytywny wpływ na wydajność maszyn. Czystszy olej zapewnia lepsze smarowanie, zmniejsza tarcie i zużycie, co przekłada się na zwiększoną wydajność i dłuższą żywotność urządzeń.
 • Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
  Zanieczyszczenia obecne w oleju mogą powodować zużycie elementów mechanicznych, takich jak łożyska, uszczelki i elementy napędowe. Mikrofiltracja oleju minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych, co prowadzi do mniejszej liczby awarii i potrzeby napraw.
 • Redukcja kosztów konserwacji
  Stosowanie mikrofiltracji oleju pozwala zmniejszyć koszty konserwacji maszyn. Czystszy olej oznacza mniejsze ryzyko awarii, co przekłada się na mniejsze koszty napraw, wymiany części i przestojów produkcyjnych.
 • Zwiększenie żywotności oleju
  Mikrofiltracja oleju usuwa zanieczyszczenia, które mogą skracać żywotność oleju. Dzięki temu olej może być używany przez dłuższy czas, co prowadzi do oszczędności finansowych i zmniejsza ilość zużytego oleju.

mikrofiltracja oleju hydraulicznego

zwiększenie oszczędności i minimalizacja ryzyka awarii

Oferujemy usługę mikrofiltracji olejów hydraulicznych, stosowanych w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Mikrofiltracja oleju hydraulicznego pozwala skutecznie usunąć zanieczyszczenia, mikroskale, oraz cząstki stałe z oleju, poprawiając jego trwałość i wydajność.

Jesteśmy w stanie zapewnić czysty, wysoce wydajny olej hydrauliczny, który zminimalizuje ryzyko awarii i przedłuży żywotność sprzętu przemysłowego.

Usługa mikrofiltracji oleju hydraulicznego pomoże utrzymać urządzenia w doskonałej kondycji, stanowi również stanowi efektywny sposób na oszczędności w firmach, które zużywają znaczące ilości oleju hydraulicznego.

Układ hydrauliczny przed wykonaniem usługi mikrofiltracji oleju hydraulicznego

badania laboratoryjne olejów hydraulicznych

Każdorazowo, skuteczność mikrofiltracji oleju hydraulicznego potwierdzona jest badaniami laboratoryjnymi, które wskazują na skuteczność przeprowadzonej mikrofiltracji. Próbki oleju przefiltrowanego porównywane są ze stanem sprzed procesu mikrofiltracji oleju hydraulicznego.

Dysponujemy własnym, nowoczesnym laboratorium analiz olejowych. Działamy w oparciu o certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 17025:2018-02 oraz standardu SCC Petrochemical.

Najwyższe standardy naszej jednostki badawczej zostały potwierdzone otrzymaniem akredytacji nr AB 1564, wystawionej przez Polskie Centrum Akredytacji, jako laboratorium działające zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

monitoring parametrów oleju hydraulicznego

Nasze własne laboratorium analiz olejowych umożliwia również działanie prewencyjne – stały monitoring parametrów oleju i reakcję na zachodzące zmiany i odchylenia. Dzięki temu, proces mikrofiltracji oleju hydraulicznego może być przeprowadzony dokładnie na czas – zanim dojdzie do uszkodzenia układu.

Regularne stosowanie mikrofiltracji oleju może znacznie zmniejszyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych, zwiększyć żywotność oleju, poprawić wydajność systemów oraz obniżyć koszty konserwacji i napraw.

FAQ – mikrofiltracja oleju

mikrofiltracja oleju przemysłowego – najczęściej zadawane pytania

 • Mikrofiltracja oleju przemysłowego to proces usuwania cząstek zanieczyszczeń z oleju przemysłowego za pomocą filtra o drobnych porach. Polega on na usuwaniu mikroskopijnych zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, osady, pył czy zanieczyszczenia organiczne, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajność i trwałość maszyn oraz urządzeń pracujących na oleju.

  Filtry mikrofiltracyjne mają pory o wielkości od 0,1 do 0,01 mikrona, co pozwala na usunięcie nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń, takich jak pyły, sadze, metalowe opiłki, woda i żywice. Proces ten ma na celu utrzymanie czystości oraz odpowiednich właściwości oleju, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy maszyn i minimalizację awarii.

  Mikrofiltracja olejów przemysłowych odbywa się poprzez przepuszczanie oleju przez specjalne filtry o drobnych porach, które zatrzymują mikroskopijne zanieczyszczenia. Filtry te mogą być zbudowane z różnych materiałów, takich jak włókna szklane, metalowe siatki lub materiały kompozytowe. W trakcie procesu mikrofiltracji olej jest przefiltrowywany wielokrotnie, usuwając coraz mniejsze cząstki zanieczyszczeń.

  Przemysłowa mikrofiltracja olejów jest istotna w wielu branżach, takich jak przemysł produkcyjny, energetyka, przetwórstwo żywności, przemysł chemiczny i wiele innych. Dzięki temu procesowi można utrzymać wysoką jakość pracy maszyn, przedłużyć żywotność komponentów oraz minimalizować przestoje spowodowane awariami.

 • Mikrofiltracja oleju przemysłowego poprawia wydajność i żywotność maszyn i urządzeń przemysłowych. Usuwanie zanieczyszczeń z oleju zapobiega jego utlenianiu i degradacji, co może prowadzić do zatykania kanałów olejowych, uszkodzenia łożysk, pomp i innych elementów maszyn.

 • Korzyści mikrofiltracji oleju przemysłowego obejmują:

  • Lepszą wydajność maszyn i urządzeń przemysłowych
  • Zwiększoną żywotność maszyn i urządzeń przemysłowych
  • Zmniejszenie zużycia energii
  • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
  • Zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji

 • Filtracja oleju hydraulicznego to proces usuwania zanieczyszczeń i cząstek stałych z oleju używanego w systemach hydraulicznych.

  Proces ten ma na celu utrzymanie czystości oleju, co przyczynia się do poprawy wydajności i trwałości tych systemów. Filtracja oleju hydraulicznego polega na przepuszczaniu oleju przez specjalne filtry, które zatrzymują zanieczyszczenia, takie jak pyły, rdza, cząstki metalu i inne cząstki stałe.

  Oczyszczony olej jest następnie ponownie wprowadzany do układu hydraulicznego, co pomaga w zapobieganiu zużyciu elementów, awariom i utrzymaniu niezawodności całego systemu. Filtracja oleju hydraulicznego jest kluczowym elementem konserwacji i utrzymania sprzętu hydraulicznego w doskonałej kondycji.

  • Zwiększenie trwałości i niezawodności:Filtracja oleju usuwa zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do zużycia i uszkodzeń elementów hydraulicznych. Dzięki temu systemy hydrauliczne działają dłużej i są bardziej niezawodne.

  • Poprawa wydajności: Czysty olej hydrauliczny ma lepsze właściwości smarne i przewodzi ciepło efektywniej, co przekłada się na lepszą wydajność systemu hydraulicznego.

  • Oszczędność energii: Czysty olej redukuje tarcie w układzie hydraulicznym, co zmniejsza zużycie energii przez pompy i silniki, przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacji.

  • Zminimalizowanie ryzyka awarii: Usunięcie zanieczyszczeń i cząstek stałych pomaga uniknąć nagłych awarii i przestojów w produkcji, co jest szczególnie ważne w przemyśle.

  • Dłuższy okres eksploatacji filtrów: Filtry oleju są bardziej wydajne, gdy pracują z czystym olejem, co oznacza, że muszą być wymieniane rzadziej, co przekłada się na oszczędności.

  • Zmniejszenie kosztów konserwacji: Dzięki zapobieganiu awariom i redukcji zużycia elementów, koszty konserwacji systemów hydraulicznych są niższe.

  • Poprawa jakości produktu: W niektórych branżach, takich jak przemysł spożywczy czy farmaceutyczny, czysty olej hydrauliczny jest niezbędny, aby spełnić rygorystyczne normy jakości.

  • Ochrona środowiska: Filtracja oleju hydraulicznego pomaga zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do środowiska, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Mikrofiltracja oleju - zdjęcie podczas wykonywania usługi

nanofiltracja oleju

przemysłowa nanofiltracja olejów

Nanofiltrację przeprowadzamy dla każdego gatunku oleju, niezależnie od jego bazy (mineralna lub syntetyczna) zastosowania (układy hydrauliczne, przekładnie, układy smarne), czy jego lepkości.

Ten rodzaj filtracji jest szczególnie zalecany w układach hydraulicznych z serwozaworami i zaworami proporcjonalnymi, gdzie klasa czystości oleju oraz zawartość wody wpływają na niezawodną pracę układów. Nanofiltracja oleju sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy olejów pracujących w urządzeniach strategicznych lub takich, dla których nie mamy rezerwy np. układy regulacji turbin, główne przekładnie linii produkcyjnych, układy smarne sprężarek głównych.

Podobnie jak w przypadku mikrofiltracji oleju, w nanofiltracji oleju stosuje się membrany filtracyjne, jednakże otwory w tych membranach są jeszcze mniejsze niż w przypadku mikrofiltracji.

Możliwe jest wykonanie usługi filtracji także w strefie zagrożenia wybuchem, dzięki zastosowaniu agregatów do nanofiltracji w wersji z certyfikatem ATEX.

Nanofiltracji oleju nie stosuje się w przypadku cieczy zawierających wodę jako zasadniczy składnik, takich jak np. ciecze HFA, HFB czy HFC, wodorozcieńczalne chłodziwa obróbkowe itp.

korzyści nanofiltracji

korzyści z zastosowania nanofiltracji olejów:

korzyści organizacyjne

zapobieganie postojom maszyn związanym z ich awariami, wynikającymi z odkładania się produktów starzenia (varnishu), możliwość rozpuszczania osadów już odłożonych wewnątrz układu,

korzyści techniczne

możliwość wydłużenia żywotności i poprawy niezawodności urządzeń przeciążanych lub pracujących w niekorzystanych warunkach poprzez utrzymywanie lepszej klasy czystości i niższej zawartość wody w oleju

korzyści ekonomiczne

zapobieganie stratom finansowym spowodowanym nieplanowanymi zatrzymaniami produkcji, redukcja kosztów remontowych i ograniczenie kosztów wynikających z zakupu nowych środków smarnych (wydłużenie okresu eksploatacji olejów)

korzyści środowiskowe

ograniczenie wytwarzania odpadów (olejów przepracowanych, opakowań po olejach, czyściwa itp.) związane z dłuższym okresem eksploatacji środków smarnych

kontakt

masz pytania dotyczące usługi?

Skontaktuj się z naszym specjalistą: