pl
en
sv

Czyszczenie chemiczne w systemie CIP

Czyszczenie chemiczne CIP (Cleaning in Place) to proces, który umożliwia skuteczne usuwanie osadów, resztek i innych zanieczyszczeń z urządzeń przemysłowych, takich jak rury, zbiorniki czy maszyny produkcyjne. Technologia ta polega na automatycznym i zintegrowanym procesie czyszczenia, który odbywa się bez konieczności rozmontowywania urządzeń. CIP to rozwiązanie dedykowane przemysłowi spożywczemu i farmaceutycznemu, gdzie czystość i higiena mają kluczowe znaczenie.

Czyszczenie-chemiczne-w-systemie-CIP

czyszczenie chemiczne w systemie CIP

czyszczenie chemiczne w systemie CIP

Czyszczenie chemiczne w systemie CIP (Cleaning in Place) to usługa, która polega na automatycznym czyszczeniu i dezynfekowaniu urządzeń przemysłowych, takich jak zbiorniki, rurociągi, maszyny i linie produkcyjne. Proces ten wykorzystuje specjalne roztwory chemiczne, które są przepuszczane przez system w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i mikroorganizmów, które mogą zanieczyścić produkty.

Czyszczenie chemiczne w systemie CIP jest skutecznym sposobem na zapewnienie higieny i bezpieczeństwa w produkcji spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej, a także zmniejsza ryzyko kontaminacji krzyżowej.

gdzie usługa CIP (Cleaning in Place) znajdzie zastosowanie?

Usługa czyszczenia chemicznego CIP (Cleaning in Place) jest kierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw przemysłowych, w szczególności do tych z branży spożywczej, farmaceutycznej oraz kosmetycznej. CIP to rozwiązanie dedykowane dla firm, które muszą zachować najwyższy poziom czystości i higieny w swoich procesach produkcyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz wysoką jakość swoich produktów.

W praktyce, z usług czyszczenia CIP korzystają m.in.:

 • mleczarnie
 • piekarnie
 • zakłady przetwórstwa mięsnego
 • browary
 • laboratoria farmaceutyczne
 • laboratoria kosmetyczne

Usługa CIP sprawdzi się wszędzie tam, gdzie czystość, higiena oraz zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczeń są kluczowe dla powodzenia biznesu.

korzyści CIP

korzyści czyszczenia Cleaning in Place

Główne korzyści, jakie wynikają z zastosowania czyszczenia CIP, to przede wszystkim usprawnienie procesu produkcji, zwiększenie wydajności oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów końcowych. Dodatkowe korzyści, to również:

Skuteczność

– CIP jest bardzo skuteczną metodą czyszczenia, która usuwa zanieczyszczenia, osady i mikroorganizmy z urządzeń przemysłowych.

Oszczędność czasu i pracy

– CIP pozwala na automatyczne czyszczenie i dezynfekcję, co znacznie zmniejsza czas i koszty związane z ręcznym czyszczeniem.

Zwiększenie wydajności

– regularne czyszczenie w systemie CIP poprawia wydajność urządzeń, ponieważ pozwala na utrzymanie ich w najlepszej kondycji.

Bezpieczeństwo żywności

– CIP jest ważnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, ponieważ usuwa zanieczyszczenia i mikroorganizmy, które mogą spowodować choroby.

Łatwość wdrożenia

– System CIP jest łatwy do wdrożenia i może być dostosowany do różnych potrzeb producenta.

Ekologiczność

– Użycie automatycznego systemu CIP zmniejsza ilość zużytych wody i detergentów, co wpływa na ochronę środowiska.

Poprawa jakości

– CIP pozwala na utrzymanie stałej jakości produktów, ponieważ zapewnia, że urządzenia są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

proces czyszczenia CIP krok po kroku

Proces czyszczenia CIP (Cleaning in Place) składa się z kilku etapów, które wykonuje się z użyciem specjalistycznych urządzeń i detergentów. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, jak przebiega typowy proces czyszczenia CIP:

1. Przygotowanie urządzeń i instalacji – przed przystąpieniem do czyszczenia CIP należy dokładnie przygotować urządzenia oraz instalacje. W tym celu należy zdemontować elementy urządzeń, takie jak filtry, zawory czy rury, oraz przygotować specjalne pojemniki na detergenty i wodę.

2. Rozpuszczenie detergentu – do pojemników z wodą dodaje się odpowiednią ilość detergentu, który ma za zadanie rozpuścić i usunąć zanieczyszczenia z urządzeń i instalacji. Detergenty stosowane w procesie CIP są specjalnie dobrane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia.

3. Rozpoczęcie cyklu czyszczenia – po rozpuszczeniu detergentu i przygotowaniu instalacji, uruchamia się automatyczny cykl czyszczenia, którym steruje komputer. CIP to proces zautomatyzowany, więc operator maszyny nie musi na bieżąco nadzorować procesu.

4. Przepłukanie – w trakcie cyklu czyszczenia w instalacjach i urządzeniach przeprowadza się szereg przepłuków, których celem jest usunięcie detergentu i zanieczyszczeń z urządzeń oraz instalacji. W trakcie przepłuków stosuje się wodę o odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu.

5. Dezynfekcja – po wykonaniu cyklu czyszczenia, przeprowadza się proces dezynfekcji. W tym celu do pojemników z wodą dodaje się specjalny preparat dezynfekcyjny, który ma za zadanie zniszczyć mikroorganizmy i bakterie. Dezynfekcja jest szczególnie istotna w branży spożywczej i farmaceutycznej, gdzie wymagania dotyczące higieny są bardzo surowe.

6. Spłukiwanie – po wykonaniu dezynfekcji przeprowadza się kolejny cykl przepłukania, który ma za zadanie usunąć preparat dezynfekcyjny.

7. Zakończenie procesu – po zakończeniu procesu dezynfekcji i przepłukania, operatorzy sprawdzają, czy cały proces przebiegł prawidłowo, a urządzenia i instalacje są czyste i gotowe do kolejnej produkcji.

Ważnym elementem procesu CIP jest również monitorowanie i kontrola procesu, które pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności i jakości czyszczenia. Operatorzy urządzeń CIP muszą stale nadzorować proces, aby uniknąć ewentualnych awarii i zapewnić optymalne warunki czyszczenia.

FAQ

usługa CIP (Cleaning in Place)
– najczęściej zadawane pytania:

 • Korzyści wynikające z korzystania z systemu CIP obejmują skuteczność, oszczędność czasu i pracy, zwiększenie wydajności, bezpieczeństwo żywności, łatwość wdrożenia, ekologiczność i poprawę jakości produktów.

 • System CIP może być stosowany do czyszczenia i dezynfekcji różnych urządzeń przemysłowych, takich jak zbiorniki, rurociągi, maszyny i linie produkcyjne.

 • Roztwory chemiczne stosowane w systemie CIP różnią się w zależności od rodzaju zanieczyszczeń, ale mogą obejmować środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, kwasy i zasady.

 • Tak, istnieją wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z systemu CIP, w tym odpowiednie szkolenia dla personelu, stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego i środków ostrożności podczas korzystania z roztworów chemicznych.

 • Tak, proces czyszczenia CIP jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ stosowane detergenty i środki dezynfekcyjne są biodegradowalne.

 • Koszty korzystania z usługi CIP są zależne od wielu czynników, takich jak rodzaj i liczba urządzeń do czyszczenia, rodzaj detergentów i środków dezynf kujących, a także stopień skomplikowania procesu czyszczenia. Warto jednak zauważyć, że koszty czyszczenia CIP są zazwyczaj niższe niż koszty tradycyjnego czyszczenia ręcznego, ponieważ proces jest zautomatyzowany i nie wymaga angażowania dużej liczby pracowników.

 • Tak, istnieją różne normy i certyfikaty, które regulują procesy czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i instalacji, takie jak np. norma EN 1672-2 czy certyfikat HACCP. Korzystanie z usługi CIP zgodnie z tymi normami i certyfikatami pozwala na zapewnienie wysokiej jakości czyszczenia oraz bezpieczeństwa i higieny w procesach produkcyjnych.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: