pl
en
sv

Diagnostyka wodno-chemiczna

Oferujemy kompleksowe badania wodno-chemiczne, które pozwalają na monitorowanie stanu urządzeń oraz wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.

laboratorium-diagnostyka-wodno-chemiczna

przemysłowa diagnostyka wodno-chemiczna

Utrzymanie optymalnego stanu technicznego urządzeń przemysłowych

Usługa diagnostyki wodno-chemicznej to kluczowy element utrzymania optymalnego stanu technicznego urządzeń przemysłowych. Oferujemy kompleksowe badania wodno-chemiczne, które pozwalają na monitorowanie stanu urządzeń oraz wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii diagnostycznych oraz analizie składu wody, jesteśmy w stanie identyfikować zagrożenia związane z korozją, osadami, kamieniem, czy też innymi zanieczyszczeniami.

Po wykonaniu diagnostyki wodno-chemicznej, przygotowujemy szczegółowy raport z wynikami badań oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszych działań, w tym wskazówkami co do konieczności czyszczenia, wymiany elementów czy też zastosowania specjalistycznych środków chemicznych.

diagnostyka wodno-chemiczna – zakres usług

  • Opracowywanie reżimów i sposobów korekcji chemicznej czynnika w różnych układach technologicznych
  • Optymalizacja pracy urządzeń wodno-ściekowych w tym rozruchy oraz pomiary eksploatacyjne stacji uzdatniania wody
  • Pomiary eksploatacyjne w zakresie fizykochemicznych parametrów pracy układów technologicznych
  • Usługi z zakresu technologii uzdatniania wody dla obiegów wodno – parowych, obiegów chłodzących, obiegów ciepłowniczych
  • Rozruchy, pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne wodnych układów technologicznych
  • Doradztwo techniczne

Realizujemy projekty „pod klucz” w zakresie opracowania technologii, dostawy oraz uruchomienia układów dozowania środków chemicznych (korygenty, środki alkalizujące, dezynfekujące).

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: