pl
en
sv

Przemysłowy serwis olejowy

Od blisko 30 lat prowadzimy profesjonalny serwis olejowy dla przemysłu, wspierający bezpieczeństwo i niezawodność parku maszynowego. Nasze doświadczenie zbudowaliśmy w przemyśle ciężkim, głównie energetyce cieplnej i zawodowej, jednakże oferowane usługi z powodzeniem realizujemy w każdej branży przemysłowej.

Przemysłowy serwis olejowy - pracownik podczas pracy

oferta serwisu olejowego

przemysłowy serwis olejowy

Z doświadczeń eksploatatorów i użytkowników maszyn i urządzeń oraz własnej praktyki serwisowej wiemy, że problemy związane ze smarowaniem maszyn są bardzo powszechne i występują we wszystkich branżach przemysłowych, niezależnie od wielkości i stopnia złożoności zakładów. Wieloletnie doświadczenia serwisowe Ecol na polu gospodarki smarowniczej doprowadziły do stworzenia kompletnej oferty usług z tej dziedziny.

Nasza oferta kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego dla zakładów przemysłowych jest pełnym pakietem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających najbardziej optymalne warunki smarowania maszyn i urządzeń.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza. Całość lub fragmenty zagadnień oferty serwisowej możemy zaoferować jako proces „pod klucz” outsourcowany przez klienta.

serwis olejowy dla przemysłu – zakres usług:

 • zarządzanie smarowaniem całego parku maszynowego przedsiębiorstwa
 • wymiana i uzupełnianie olejów i smarów
 • pielęgnację olejów w eksploatacji (filtrowanie, odwadnianie, poprawa klasy czystości)
 • serwis remontowy układów olejowych, instalacji smarowniczych i systemów filtracji
 • sporządzanie i aktualizowanie instrukcji eksploatacji w zakresie smarowania
 • szkolenia z zakresu wiedzy smarowniczej dla pracowników zajmujących się eksploatacją i remontami
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT do zarządzania smarowaniem i eksploatacją parkiem maszynowym

W ramach przemysłowego serwisu olejowego i eksploatacyjnego współpracujemy m.in. z markami:
PGE, Tauron, Orlen, NGK Ceramics, ENEA, Energa, Toyota, Saint Gomain, Bridgestone, Volkswagen, Opel, Caterpillar, SKF, ZF, Saint Gobain, Tenneco, Pilkington, Valeo, Komatsu, Samsung

wymiany olejów w urządzeniach przemysłowych

Realizujemy wymiany olejów smarowych i hydraulicznych (serwis olejowy) we wszelkich urządzeniach przemysłowych, przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska naturalnego.

Specjalizujemy się zarówno w usługach doraźnych wymian olejów przemysłowych / napełniania oleju w maszynach, jak również remontu i pełnego przygotowania układu olejowego do długotrwałej eksploatacji.

Dysponujemy wiedzą i zapleczem technologicznym do realizacji usług smarowniczych niezależnie od skali przedsięwzięcia. Przemysłowy serwis olejowy i wymiany olejów, także w połączeniu z jednoczesną filtracją, z powodzeniem realizujemy w każdej branży przemysłowej, w urządzaniach takich jak:

turbozespoły parowe i gazowo-parowe

przemysłowe silniki spalinowe

wtryskarki

maszyny papiernicze

prasy hydrauliczne

przekładnie

motoreduktory

elektrodrążarki

roboty przemysłowe

inne urządzenia przemysłowe

system serwisowy

system serwisowy Ecol obejmuje kompleksową realizację usług w outsourcingu

 • Opracowanie programu profilaktycznej diagnostyki i zabiegów smarowniczo-pielęgnacyjno-remontowych maszyn i urządzeń wraz z komputerowym software do zarządzania opracowanym systemem smarowniczym.

 • Zorganizowanie na terenie zamawiających olejowo-smarowniczych jednostek serwisowych składających się z:

  • • kompetentnych wykonawczych zespołów kadrowych,
  • • kompletnego wyposażenia lokalowego, sprzętowego i materiałowego zapewniającego realizację zaprogramowanych i uzgodnionych zadań serwisowych,
  • • wsparcia logistycznego, badawczo-diagnostycznego, technologicznego, sprzętowego i kadrowego ze strony pozostałych służb przedsiębiorstwa.

 • Wykonywanie u zamawiających profilaktycznych oraz doraźnych zadań serwisu olejowo-smarowniczego obejmujących:

  • • zarządzanie gospodarką smarowniczą maszyn i urządzeń zamawiającego,
  • • badanie olejów i smarów oraz diagnostykę maszyn i urządzeń,
  • • smarowania maszyn i urządzeń, w tym zabiegów pielęgnacyjnych olejów,
  • • wymiany olejów i smarów w maszynach i urządzeniach,
  • • czyszczenie i płukania układów olejowych turbogeneratorów parowych, gazowych i  wiatrowych,
  • • czyszczenia i płukanie układów olejowych wszelkich maszyn i urządzeń,
  • • konserwacje i remonty układów olejowych, systemów filtracyjnych i pielęgnacyjnych olejów,
  • • dostawę olejów i smarów oraz innych materiałów dla potrzeb prowadzonego serwisu olejowo- smarowniczego,
  • • zagospodarowanie olejów przepracowanych oraz odpadów wytworzonych podczas realizacji zadań serwisowych. • 1. Wykonywanie czyszczenia hydrodynamicznego i płukania układów olejowych turbogeneratorów parowych, gazowych i wiatrowych oraz turbokompresorów w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym i chemicznym na budowach nowych obiektów i w czasie remontów obiektów eksploatowanych.

  2. Wykonywanie chemicznego trawienia produktów korozji i czyszczenia z osadów roztworami wodnymi oraz pianą rurociągów, kotłów parowych, skraplaczy pary turbin parowych oraz wszelkich wymienników ciepła na budowach nowych obiektów i w czasie remontów obiektów eksploatowanych.

Pracownicy wykonujący przemysłowy serwis olejowy

przemysłowy serwis eksploatacyjny

serwis eksploatacyjny Ecol – dodatkowe zadania w ramach serwisu olejowego

Realizujemy kompleksowe usługi przemysłowego serwisu eksploatacyjnego, specjalizując się w szerokim zakresie działań naprawczych i modernizacyjnych. Działamy z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności i niezawodności maszyn i urządzeń w różnych branżach.

Nasze usługi obejmują nie tylko naprawy i modernizacje, ale także regularne przeglądy i konserwację maszyn. Przeprowadzamy dokładne badania diagnostyczne, wykorzystując zaawansowane techniki, takie jak termografia, detekcja ultradźwiękowa i pomiary drgań, aby wykryć potencjalne problemy wczesnym stadium i zapobiec poważnym awariom.

Naszym celem jest nie tylko naprawa i utrzymanie maszyn w pełnej sprawności, ale również maksymalizacja czasu pracy, minimalizacja przestojów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Dlatego tworzymy plany prewencji i instrukcje serwisowe, które umożliwiają klientom efektywne zarządzanie serwisem i utrzymanie maszyn w optymalnym stanie technicznym.

w ramach przemysłowego serwisu olejowego realizujemy dodatkowe zadania:

 • modernizacje i bieżące naprawy mechaniczne
 • wymiany, modyfikacje i regenerację elementów układów hydraulicznych oraz pneumatycznych
 • serwis układów smarnych
 • serwis oraz pomiar wydajności pomp
 • pomiar naprężeń pasów transmisyjnych
 • pomiary luzów śrub
 • tworzenie planów prewencji i instrukcji serwisowych
 • inwentaryzacja parku maszynowego
 • diagnostyka maszyn z użyciem termografii, detekcji ultradźwięków i pomiarów drgań
 • wideoendoskopowa inspekcja rurociągów
 • wykrywanie nieszczelności w układach sprężonego powietrza i innych gazów

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

korzyści

korzyści wynikające z przemysłowego serwisu olejowego i eksploatacyjnego Ecol:

wydłużenie czasu pracy

wydłużenie czasu pracy maszyn pomiędzy przeglądami oraz wymianami olejów

ograniczenie awaryjności

zmniejszenie awaryjności urządzeń poprzez znaczne wydłużenie żywotności smarowanych elementów

optymalizacja zużycia

optymalizacja zużycia i unifikacja środków smarnych

analiza danych

dostęp do autorskiego rozwiązania komputerowego zapewniającego digitalizację i wizualizację danych – Ecol System

stała kontrola serwisowa

bieżąca kontrola działań serwisowych i szybkie reagowanie na potencjalne usterki

zwiększenie oszczędności

realne oszczędności wynikające z braku nieprzewidzianych przestojów spowodowanych niewłaściwym smarowaniem