pl
en
sv

Czyszczenie turbin parowych i gazowych

Czyszczenie pianą chemiczną układów przepływowych turbin parowych bez demontażu to skuteczna i efektywna ekonomicznie metoda utrzymania wysokiej sprawności termodynamicznej turbin podatnych na zanieczyszczenia osadami transportowanymi z parą wodną.

ecol-czyszczenie-chemiczne-wirnikow-turbin

czyszczenie turbin parowych i gazowych

czyszczenie turbin parowych i gazowych

Czyszczenie pianą chemiczną układów przepływowych turbin parowych i gazowych bez ich demontażu to skuteczna i efektywna ekonomicznie metoda utrzymania wysokiej sprawności termodynamicznej maszyn wirujących podatnych na zanieczyszczenia osadami transportowanymi z parą wodną lub powietrzem.

Technologia polega na zorganizowanym procesie przetłaczania przez wnętrze czyszczonej turbiny piany wytworzonej z chemikaliów, rozpuszczających istniejące osady i wynoszących je poza turbinę. Stosowana piana nie obciąża swoim ciężarem turbiny i posiada własności penetracyjne zbliżone do gazu, będąc przy tym w pełni pompowalna.

Podczas trwania procesu czyszczenia chemicznego turbiny,wytworzona świeża piana jest w sposób ciągły wtłaczana poprzez poszczególne bloki zaworowe do wnętrza części WP turbiny, a na wylocie do „zimnej szyny” jest „gaszona” do postaci cieczy, co umożliwia łatwe odprowadzanie zneutralizowanych ścieków wraz z usuniętymi osadami poza układ przepływowy turbiny. Proponowana technologia obejmuje również prowadzenie stałego monitoringu procesu w zakresie pomiarów chemicznych.

problem spadku wydajności turbin parowych

Spadek wydajności, związany z pogorszonymi parametrami pracy turbiny (jeżeli monitoring nie wskazuje na uszkodzenia mechaniczne) często jest spowodowany obecnością osadów na elementach układu przepływowego turbiny. Zanieczyszczone układy przepływowe turbin generują dla użytkowników dodatkowe koszty oraz utracone korzyści na skutek powstawania strat w produkcji, wynikających z pogorszenia sprawności i dyspozycyjności tych urządzeń.

Metoda chemicznego czyszczenia wnętrza turbin za pomocą aktywnej chemicznie piany to alternatywa na szybkie i skuteczne przywrócenie nominalnych parametrów pracy turbiny.

Przemysłowe czyszczenie wirników turbin
Przemysłowe czyszczenie wirników turbin

rozwiązanie problemu postojów remontowych

Czyszczenie chemiczne pianą jest uznaną na świecie i atrakcyjną ekonomicznie metodą usuwania niektórych osadów z układów przepływowych turbin, bez konieczności ich otwierania do czyszczenia. Cały proces czyszczenia może być zrealizowany w ramach kilkudniowego postoju, w zależności od stanu termicznego turbiny. Po przeprowadzeniu procesu czyszczenia, turbina zostaje szybko przekazana do dalszej eksploatacji.

Tradycyjne remontowe metody usuwania osadów nierozpuszczalnych w wodzie wymagają postoju remontowego, podczas którego dokonany zostaje demontaż kadłubów, wyjęcie wirnika, kierownic i poddanie obróbce strumieniowo ściernej zanieczyszczonych osadami elementów. Proces ten mimo, że jest efektywny jest również bardzo długotrwały i złożony. Odstawienie turbiny wyłącznie do wyczyszczenia metodą strumieniowo-ścierną jest zazwyczaj bardzo kosztowne i czasochłonne.

Rozwiązanie alternatywne stanowi metoda chemicznego czyszczenia za pomocą piany. Nie wymaga ona demontażu turbiny, przez co daje znaczne oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia.

Zastosowanie metody usuwania osadów za pomocą czyszczenia chemicznego pianą, zapewnia 100% skuteczności i odzyskanie nominalnej mocy turbiny w ciągu zaledwie kilku dni.

Po zakończeniu operacji czyszczenia, wnętrze turbiny jest dekontaminowane, czyli przemywane neutralną chemicznie pianą wytworzoną z kondensatu a następnie parą nasyconą, aż do całkowitego wypłukania wszelkich pozostałości po użytych chemikaliach.

Wszelkie operacje związane z wprowadzaniem do turbiny piany, płukaniem parą nasyconą oraz odbiorem ścieków z procesu, wymagają opracowania szczegółowego planu prac przygotowawczych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, techniki wprowadzania piany, zabezpieczenia przed przeciekami piany w niepożądane miejsca oraz prowadzenia odbioru ścieków z procesu.

prewencyjne czyszczenie turbiny jako rozwiązanie ponownego przyrastania osadów

Chociaż technika chemicznego czyszczenia wnętrza turbin za pomocą aktywnej chemicznie piany, znalazła uznanie jako dobre rozwiązanie realizowane przy okazji planowanych remontów, obecnie jej zalety coraz częściej wykorzystywane są do przywracania nominalnych parametrów pracy turbiny w trakcie trwania cyklu eksploatacji (tj. w okresach między remontowych).

korzyści ze stosowania proponowanej technologii:

  • uelastycznienie planowania okresów eksploatacji
  • wydłużanie okresów między remontowych
  • utrzymanie w miarę stałej wydajności pracy turbiny, bez oczekiwania na remont kapitalny
  • prewencyjne usunięcie osadów z układów przepływowych

W przypadku turbin, w których problem przyrastania osadów ponawia się, można rozważać zastosowanie metody piany chemicznej jako narzędzia do prewencyjnego przywracania nominalnej wydajności turbiny w okresach pomiędzy remontami kapitalnymi.

częstotliwość prewencyjnego mycia pianą

Częstotliwość prewencyjnego mycia pianą musi znaleźć swoje uzasadnienie ekonomiczne i z pewnością będzie indywidualną (dla danej turbiny) wypadkową wielu czynników, takich jak:

  • tempo pogarszania się wydajności
  • tracone korzyści z produkcji w wyniku pogorszenia sprawności i wydajności
  • możliwość odstawienia turbiny do wykonania mycia
  • ryzyko techniczne eksploatacji zanieczyszczonej turbiny i innych

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: