pl
en
sv

Regulamin strony Ecol.eu

Zastrzeżenia ogólne

Użyty w niniejszym tekście jak i na stronie internetowej zwrot Ecol oznacza Ecol Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 71 A, 44-207 Rybnik.

Użyty w niniejszym regulaminie zwrot Serwis oznacza stronę: www.ecol.eu

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące się w serwisie internetowym Ecol mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Ecol nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, a w szczególności ich aktualności, dokładności, zupełności oraz przydatności informacji dla określonego celu. Ecol nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem oraz używaniem i wykorzystywaniem informacji w nim umieszczonych. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem zamieszczonych na stronach Ecol informacji ponosi użytkownik Serwisu. Ecol na bieżąco dokonuje aktualizacji informacji, jednak pomimo tego w treści tych informacji mogą wystąpić przypadkowe błędy i pomyłki.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Ecol są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu internetowego Ecol pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Ecol lub innych podmiotów, których znaki towarowe zostały zamieszczone w serwisie. Dozwolone jest kopiowanie i tymczasowe przechowywanie zawartości niniejszej strony, pod warunkiem wykorzystywania jej jedynie dla użytku osobistego. Rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie, reprodukowanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Ecol lub podmiotów współpracujących nie jest dozwolone z wyłączeniem materiałów podanych do publicznej wiadomości w dziale ‚Pliki do pobrania’ oraz ‚Karty bezpieczeństwa produktów’.

Znaki towarowe

Logo Ecol jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym jedynie za zgodą Ecol Sp. z o.o. Używanie znaku przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Ecol stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) lub pozostawionych przez nią w mocy przepisów prawa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Ecol, z wyłączeniem stron o charakterze dyskusyjnym.
Obecne na stronie internetowej Ecol znaki towarowe (loga) innych podmiotów stanowią ich odrębną własność i są chronione prawem.

Cookies, czyli Ciasteczka

W celu dostosowania treści do potrzeb użytkowników Ecol używa tzw. plików cookies (ciasteczek). Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Ecol na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Informacje z plików cookies są wykorzystywane przez Ecol do administrowania stroną, zliczania statystyk odwiedzin oraz umożliwiają poprawne jej działanie. Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji przyjmowania plików cookies w swoim komputerze w opcjach swojej przeglądarki internetowej, jednakże ograniczy to funkcjonalność serwisu, a skorzystanie z zasobów dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników stanie się niemożliwe.
Metoda wyłączenia cookies zależy od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik odwiedzający witrynę. Poniżej kilka wskazówek dotyczących sposobów ograniczenia plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:

Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje możliwość wyboru, czy użytkownik chce korzystać z cookies albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome
W menu opcji (dostępnym po kliknięciu na przycisk w prawym górnym rogu przeglądarki) należy wybrać „Narzędzia”, następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu opcji i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, znajduje się tam także przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Apple Safari
W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Szczegółowe i zarazem najświeższe informacje na temat konfiguracji swojej przeglądarki znajdą Państwo na stronie jej wydawcy.

Prawo właściwe

Stosowanie niniejszych warunków i zasad oraz korzystanie z serwisu poddane jest prawu polskiemu. W przypadku jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych warunkach i zasadach zostanie uznane przez prawo polskie za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych w tym zakresie nie będą one miały zastosowania. W pozostałym zakresie warunki i zasady pozostaną w mocy oraz wywierać będą nadal skutki prawne.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag Użytkowników Serwisu dotyczących warunków i zasad korzystania z niego, prosimy o kontakt: webmaster@ecol.com.pl lub tel. +48 32 739 63 75.