pl
en
sv

Czyszczenie obrotowych podgrzewaczy spalin (ROPP/ROSS)

Automatyczne hydrodynamiczne czyszczenie LUVO / GAVO

regeneracyjne obrotowe podgrzewacze powietrza i schładzacze spalin

ROPP / LUVO i ROSS / GAVO

Regeneracyjne obrotowe podgrzewacze powietrza (ROPP-LUVO) i schładzacze spalin (ROSS-GAVO) to urządzenia narażone na prace w szczególnie niekorzystnych warunkach.

Wysoka temperatura spalin, zanieczyszczenia mechaniczne w postaci popiołów i innych substancji oraz ciągły kontakt z chłodnym powietrzem, sprzyjają zanieczyszczaniu się powierzchni wymiany ciepła.

Skutkuje to wzrostem oporów przepływu spalin i powietrza, pogorszeniem wymiany ciepła, a w konsekwencji spadkiem sprawności samego urządzenia.

Te niekorzystne warunki skutkują akumulacją osadów na powierzchniach wymiany ciepła. Popioły i inne substancje mogą tworzyć warstwę, co z kolei prowadzi do wzrostu oporów przepływu spalin i powietrza. Ten proces negatywnie wpływa na efektywność urządzenia, prowadząc do pogorszenia wymiany ciepła.

spadek wydajności

obniżenie wydajności podgrzewaczy

Obniżenie wydajności podgrzewaczy powietrza i schładzaczy spalin istotnie wpływa na spadek efektywności całego kotła, generując ostatecznie zbędne koszty w eksploatacji bloku energetycznego.

Te elementy są kluczowe dla optymalnego funkcjonowania bloku energetycznego. Kiedy ich wydajność jest zredukowana, pojawia się spadek ogólnej efektywności kotła. To zjawisko prowadzi do wyższych kosztów eksploatacyjnych, związanych zarówno z większym zużyciem paliwa, jak i potrzebą częstszych napraw i konserwacji.

czyszczenie-podgrzewaczy-proces

automatyczne czyszczenie hydrodynamiczne podgrzewaczy powietrza / schładzaczy spalin

hydrodynamiczne czyszczenie wodą wypełnień ROPP/ROSS

Rozwiązaniem problemów związanych z zanieczyszczeniem koszy obrotowych wymienników ciepła jest oferowane przez Ecol automatyczne hydrodynamiczne czyszczenie wodą wypełnień ROPP/ROSS.

Czyszczenie hydrodynamiczne zgodnie z technologią Ecol polega na zdalnym wysokociśnieniowym natrysku wodnym w przestrzenie pomiędzy pakietami blach „koszy” wymiennika.

Strugi wody o dużej energii kinetycznej (ciśnienie wylotowe 35 MPa) z natężeniem przepływu 500 l/min wypływając z 16 dysz powoduje oderwanie, skruszenie i wypłukanie osadów z „koszy” bez naruszenia cienkich profilowanych blach stanowiących wypełnienie wymiennika.

Proces automatycznego czyszczenia realizowany jest zdalnie przy pomocy mobilnego agregatu pompowego oraz specjalnego osprzętu montowanego wewnątrz wymiennika. Belki nośne montowane są promieniowo po obu stronach wirnika, od góry i dołu, z wózkami napędowymi, na których zamocowane są zespoły dyszowe.

tylko czysta woda

  • Stosowanie wody jako czynnika czyszczącego umożliwia penetrację i oczyszczenie wszelkiego typu wypełnień ROPP (ROSS) włącznie z wypełnieniami typu 319 profilowanymi ukośnie.
  • Wykorzystanie wody jako medium czyszczącego eliminuje konieczność stosowania groźnej dla środowiska chemii.

zalety technologii

zalety technologii automatycznego hydrodynamicznego czyszczenia LUVO / GAVO

wysoka efektywność

parametry pracy obrotowego podgrzewacza / schładzacza zostają przywróćone do nominalnego poziomu

brak koniecznosći demontażu koszy

automatyczne, hydrodynamiczne czyszczenie nie wymaga pracochłonnego demontażu i ponownego montażu koszy grzewczych

wieksze bezpieczeństwo

automatyzacja procesu czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem w zamkniętym wnętrzu wymiennika zwiększa bezpieczeństwa pracy ludzi

brak dodatkowych niebezpiecznych odpadów

eliminacja chemicznych środków czyszczących to brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne

krótki czas realizacji

czyszczenie ROPP/LUVO trwa do 24 h, a czyszczenie ROSS/GAVO od 48 do 56 h

szybki zwrot kosztów

poprawa efektywności pracy kotła powoduje szybki zwrot poniesionych kosztów

kontakt

masz pytania na temat usługi czyszczenia obrotowych podgrzewaczy powietrza?

Skontaktuj się z nami