pl
en
sv

Problemy korozji i konserwacji urządzeń

Rozwiązanie problemu korozji urządzeń przemysłowych w zakresie analizy, konserwacji i zabezpieczenia antykorozyjnego.

ecol-korozja-i-konserwacja-urzadzen-przemyslowych

problemy korozji i konserwacji urządzeń

problemy korozji urządzeń przemysłowych

Korozja urządzeń przemysłowych czy poszczególnych elementów bloku energetycznego jest zjawiskiem naturalnym, charakterystycznym dla danego gatunku materiału (stal, metale kolorowe, tytan i inne), uzależnionym w bardzo dużym zakresie od rodzaju i parametrów otaczającego środowiska.

Zjawisko korozji towarzyszy elementom urządzeń od momentu ich wytworzenia poprzez składowanie, montaż, rozruch, a w końcowym efekcie wieloletnią eksploatację urządzeń wytwórczych, składających się na schemat technologiczny bloku energetycznego.

korozja urządzeń i elementów bloku energetycznego – zakres usług

Znajomość podstaw teoretycznych, związanych z korozją materiałów stanowi podstawę do opracowania odpowiedniej i optymalnej strategii zabezpieczenia antykorozyjnego na czas postoju.

 • ocena stanu technicznego (korozyjnego, erozyjnego) elementów urządzeń energetycznych w tym: wpływ środowiska i korygentów na korozję urządzeń, wpływ reżimów technologicznych na przebieg procesów korozji, efektywność stosowanych metod konserwacji
 • ocena stanu stopnia zanieczyszczenia oraz stanu technicznego wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotłów oraz innych urządzeń pracujących w urządzeniach energetycznych
 • ekspertyzy poawaryjne, obejmujące m.in. analizę przyczyn uszkodzeń elementów urządzeń energetycznych czy analizę awaryjności
 • realizacja operacji konserwacji urządzeń na czas postoju (kotły, turbiny, układy kondensacji i zasilania, wymienniki ciepła, elektrofiltry i inne)
 • opracowywanie programów zabezpieczania antykorozyjnego urządzeń dla konkretnych scenariuszy pracy urządzeń wytwórczych
 • dobór korygentów i inhibitorów dla poszczególnych obiegów wodno-parowych, chłodzących i ciepłowniczych
 • pasywacja antykorozyjna nowych (oczyszczonych) rur wykonanych ze stopów miedzi (mosiądze, miedzionikle i inne) na okres początkowej eksploatacji

możliwe metody konserwacji

Wybór metody konserwacji zależy od „momentu życia” danego elementu obiegu wodno–parowego. Zaczynając od fabrykacji, poprzez transport, składowanie, montaż i rozruch po przerywaną postojami eksploatację.

 • konserwacja mokra (ograniczenie dostępu tlenu)
 • konserwacja sucha (ograniczenie dostępu wilgoci)
 • konserwacja z wykorzystaniem gazów obojętnych
 • konserwacja z wykorzystaniem lotnych inhibitorów korozji
 • konserwacja z wykorzystaniem związków amin
 • metody kombinowane
Korozja urządzeń energetycznych.
Korozja urządzeń energetycznych.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: