pl
en
sv

Przemysłowa filtracja olejów

Usługi pielęgnacji olejów w zakresie przemysłowej filtracji olejów. Realizujemy usługi filtracji olejów w maszynach przy użyciu przenośnych agregatów filtracyjnych, o różnej wydajności i parametrach filtracji.

Filtracja oleju - agregat w trakcie pracy.

filtracja olejów

przemysłowa filtracja olejów

Filtracja olejów jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych olejów, stosowanych w technice smarowniczej, polegająca na odseparowaniu zanieczyszczeń stałych, zawartych w oleju, których wielkość jest nie mniejsza aniżeli zdolność separacji zastosowanych wkładów filtracyjnych.

Obecność w układzie olejowym cząstek stałych większych niż grubość filmu olejowego, wpływa niszcząco na współpracujące powierzchnie, dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej klasy czystości środka smarnego.

jakie oleje filtrujemy

filtracja olejów przemysłowych

filtracja oleju hydraulicznego

– filtracja olejów hydraulicznych wykorzystywanych we wtryskarkach, prasach czy ciężkim sprzęcie budowlanym

filtracja oleju turbinowego

– filtracja olejów turbinowych wykorzystywanych w turbozespołach parowych i parowo-gazowych

filtracja oleju przekładniowego

– filtracja oleju przekładniowego, wykorzystywanego m.in. w maszynach papierniczych, liniach produkcyjnych, młynach

filtracja olejów do obróbki maszynowej

– filtracja olejów do obróbki maszynowej, stosowanych w obrabiarkach czy maszynach do obróbki skrawaniem

chłodziwa i inne ciecze obróbcze

– filtracja chłodziw i cieczy stosowanych w obrabiarkach CNC czy maszynach skrawających

filtracja oleju hydraulicznego

Filtrowanie oleju hydraulicznego to proces, w którym stosuje się specjalne filtry w celu usunięcia zanieczyszczeń i zabezpieczenia układu hydraulicznego przed uszkodzeniem. Filtry hydrauliczne są kluczowym elementem w utrzymaniu optymalnej jakości oleju i zapewnieniu prawidłowego działania układu hydraulicznego.

 

Podstawowym celem filtracji oleju hydraulicznego jest usuwanie cząstek stałych, jak również innych zanieczyszczeń, takich jak woda, powietrze czy osady. Cząstki stałe mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak zużyte elementy układu, pył z otoczenia czy również zanieczyszczenia powstałe w wyniku zużycia oleju. Te zanieczyszczenia mogą być szkodliwe dla komponentów układu hydraulicznego i prowadzić do awarii.

 

 

etapy filtracji oleju hydraulicznego

Filtrowanie oleju hydraulicznego obejmuje kilka etapów.

 • Na początku, olej jest zbierany z układu hydraulicznego i przepływa przez różnego rodzaju filtry. Filtry mogą być zainstalowane w różnych miejscach układu, takich jak zbiornik oleju, linie hydrauliczne czy nawet na poszczególnych elementach, takich jak pompy czy silniki.
 • Filtry hydrauliczne mogą mieć różne stopnie filtracji, co oznacza, że są w stanie zatrzymać cząstki o określonym rozmiarze. Istnieją filtry wstępne, które zatrzymują większe zanieczyszczenia, oraz filtry precyzyjne, które eliminują mniejsze cząstki. Ważne jest, aby regularnie monitorować i wymieniać filtry hydrauliczne, aby zapewnić skuteczną filtrację.
 • Po przepuszczeniu przez filtry, oczyszczony olej wraca do układu hydraulicznego. Proces filtracji pozwala na usunięcie zanieczyszczeń, co przyczynia się do zwiększenia trwałości i wydajności układu hydraulicznego oraz minimalizuje ryzyko awarii.

Usługa filtracji oleju hydraulicznego jest niezwykle ważna w utrzymaniu prawidłowego działania układu hydraulicznego oraz w przedłużeniu żywotności jego komponentów. Regularne przeprowadzanie filtracji oleju jest zalecane w celu zapewnienia maksymalnej efektywności i niezawodności układu hydraulicznego.

filtracja oleju turbinowego

Usługa filtracji oleju turbinowego ma na celu usunięcie zanieczyszczeń i utrzymanie wysokiej jakości oleju używanego w turbinach. Filtracja oleju turbinowego jest niezwykle istotna, ponieważ czysty i wolny od zanieczyszczeń olej jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania i wydajności turbin.

 

Olej turbinowy, używany w turbinach, jest narażony na różne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak cząstki stałe, woda, osady czy zanieczyszczenia chemiczne. Mogą one wpływać na wydajność i żywotność turbin, prowadzić do awarii lub skrócenia ich czasu pracy. Regularna filtracja oleju turbinowego jest kluczowa dla zapewnienia jego czystości i optymalnego działania turbin.

 

 

jak przebiega proces przemysłowej filtracji oleju turbinowego?

 • Olej jest pobierany z turbiny i przepływa przez specjalne filtry, projektowane tak, aby zatrzymać różne rodzaje zanieczyszczeń o różnych rozmiarach. Stosowane są filtry siatkowe, wkłady filtracyjne, filtry separatorowe lub kombinacja tych elementów – w zależności od rodzajau prac.
 • Filtry używane w filtracji oleju turbinowego są starannie dobrane, aby zapewnić skuteczną eliminację cząstek stałych, wody i innych zanieczyszczeń.
 • Skuteczność filtracji jest określana przez stopień filtracji, który jest zdolnością filtra do zatrzymywania cząstek o określonym rozmiarze. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać i wymieniać filtry, aby zapewnić ich odpowiednią efektywność.
 • Po przejściu przez filtry, oczyszczony olej jest z powrotem dostarczany do turbiny.
 • Czysty olej turbinowy zapewnia skuteczne smarowanie i chłodzenie turbiny, co ma kluczowe znaczenie dla jej sprawnej pracy i długowieczności.

   

  jak często filtrować olej turbinowy?

  Filtracja oleju turbinowego powinna być przeprowadzana regularnie zgodnie z zaleceniami producenta turbin. Częstotliwość filtracji może być uzależniona od intensywności eksploatacji, warunków pracy i wymagań turbiny. Ważne jest również monitorowanie stanu oleju, takie jak jego poziom, temperaturę i obecność zanieczyszczeń, w celu wczesnego wykrywania ewentualnych problemów i podjęcia odpowiednich działań.

   

  Usługa filtracji oleju turbinowego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania czystości i jakości oleju, co przekłada się na wydajność, niezawodność i trwałość turbin.

   

  badania laboratoryjne oleju turbinowego

  Podczas usługi filtracji oleju turbinowego przeprowadzamy dodatkową analizę laboratoryjną oleju, która dostarcza informacji o jego jakości, obecności zanieczyszczeń i ewentualnych oznakach zużycia. Analiza stanu oleju może obejmować testy fizykochemiczne, pomiar lepkości, analizę zawartości wody, obecność metali czy ocenę stopnia utlenienia. Na podstawie wyników analizy można podjąć odpowiednie działania, takie jak dalsza filtracja, dodatek środków antykorozyjnych lub konieczność wymiany oleju.

Mobilny agregat filtracyjny do filtracji oleju

bocznikowa filtracja olejów

filtracja oleju zewnętrznym agregatem filtracyjnym

Bocznikowa filtracja oleju znajduje zastosowanie w układach hydraulicznych i układach smarowania, gdzie wysoka klasa czystości oleju jest jednym z warunków prawidłowej eksploatacji. Filtracja pomaga chronić i utrzymywać właściwości oleju, zapobiegając awariom maszyn, zwiększając trwałość urządzeń i poprawiając efektywność całego procesu produkcyjnego.

Parametry filtracji bocznikowej dobierane są w zależności od sytuacji, jednakże proces jest zawsze realizowany przy użyciu zewnętrznego agregatu filtracyjnego, włączonego w układ olejowy pracującej maszyny.

Bocznikową filtrację oleju stosuje się w pracujących układach olejowych maszyn, w których analizy olejowe wykazały pogorszenie parametrów czystości oleju, przy jednoczesnej konieczności zachowania ciągłości pracy maszyny lub linii produkcyjnej. Wówczas dodatkowa filtracja z użyciem wydajnej, zewnętrznej pompy, może szybko poprawić parametry czystości do czasu zdiagnozowania problemu i wyeliminowania źródła rosnących w oleju zanieczyszczeń.

FAQ

filtracja oleju – najczęściej zadawane pytania

 • Przemysłowa filtracja oleju pozwala utrzymać czystość oleju, co przekłada się na poprawę wydajności maszyn, zwiększenie trwałości urządzeń, redukcję ryzyka awarii, oszczędności kosztów konserwacji i napraw, oraz utrzymanie optymalnych parametrów procesu produkcyjnego.

 • Filtracja oleju w przemyśle usuwa różne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak cząsteczki brudu, metalowe opiłki, osady, pyły, woda, produkty spalania i inne zanieczyszczenia obecne w oleju.

 • Brak odpowiedniej filtracji oleju może prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji. Oto niektóre z nich:

  • Akumulacja zanieczyszczeń: Brak filtracji oleju powoduje gromadzenie się cząstek stałych, pyłów, osadów i zanieczyszczeń w oleju. Te zanieczyszczenia mogą powodować zatarcie, korozję i inne uszkodzenia komponentów maszyn, co prowadzi do ich przyspieszonego zużycia.
  • Degradacja oleju: Zanieczyszczenia obecne w oleju mogą przyspieszać jego starzenie i degradację. Obecność cząstek stałych, wody, produktów korozji i innych zanieczyszczeń prowadzi do utraty właściwości smarnych i chłodzących oleju, co negatywnie wpływa na wydajność i żywotność maszyny.
  • Zwiększone zużycie paliwa: Zanieczyszczenia w oleju powodują zwiększone tarcie i opory w maszynie, co z kolei prowadzi do wzrostu zużycia paliwa. Brak filtracji oleju może zatem skutkować większymi kosztami eksploatacyjnymi związanymi z zużyciem paliwa.
  • Obniżona wydajność maszyn: Zanieczyszczenia w oleju mogą utrudniać prawidłowe działanie komponentów maszyn, takich jak pompy, łożyska czy przekładnie. To z kolei prowadzi do obniżenia wydajności maszyn, utraty mocy i zmniejszenia ogólnej efektywności pracy zakładu.
  • Skrócenie żywotności komponentów: Zanieczyszczenia obecne w oleju mogą prowadzić do szybszego zużycia i uszkodzenia kluczowych elementów maszyn, takich jak łożyska, uszczelki czy elementy tarczowe. Skrócenie żywotności tych komponentów wymaga częstszych napraw i wymian, co generuje dodatkowe koszty dla zakładu.
  • Zwiększone ryzyko awarii: Brak filtracji oleju zwiększa ryzyko awarii maszyn. Zanieczyszczenia mogą powodować blokady, zatarcia, nagrzewanie się elementów czy uszkodzenia powierzchni kontaktowych. Awaria maszyn może prowadzić do przestojów produkcyjnych, strat finansowych oraz konieczności kosztownych napraw.

kontakt

masz pytania dotyczące usługi?

Zadaj je naszemu specjaliście: