pl
en
sv

Czyszczenie układów chłodzenia generatorów

Wykonujemy usługę czyszczenia osadów zalegających w układzie chłodzenia generatorów. Obniżamy koszty eksploatacyjne oraz zmniejszamy ryzyko awarii.

ecol-czyszczenie-chemiczne-specjalistyczne

czyszczenie układów chłodzenia generatorów

układy chłodzenia generatorów – problem pogorszenia warunków przepływu

Uzwojenia stojana dużych generatorów są najczęściej chłodzone poprzez cyrkulację wody zdemineralizowanej w prętach. Pręty mają puste przewody między stałymi miedzianymi pasmami. Tradycyjnie te puste przewodniki są wykonane z miedzi, stosowane są również inne materiały, takie jak stal nierdzewna.

Do nierzadkich przypadków eksploatacyjnych należy pogorszenie warunków przepływu destylatu przez kanały w prętach uzwojeń wskutek odkładania w nich produktów korozji miedzi. Jeśli system chłodzenia wodą stojana zawiera tlen, a puste przewodniki są miedziane, miedź utlenia się i uwalnia rozpuszczone cząstki miedzi i tlenku miedzi, które migrują do systemu i ponownie osadzają. Może to powodować ograniczenia przepływu w pasmach, a tym samym niekorzystnie wpłynąć na chłodzenie.

zjawisko utleniania miedzi

W przypadku niedotrzymania optymalnych parametrów chemicznych wody chłodzącej uzwojenie stojana, zawarty w niej tlen reaguje z miedzią. Optymalne parametry pracy miedzianych układów chłodzenia to zawartości rozpuszczonego tlenu poniżej 50 ppb lub powyżej 2 ppm. W tych zakresach przechodzenie jonów miedzi do roztworu zachodzi powoli i nie stwarza zagrożeń. Natomiast w przedziale 200–500 ppb procesy korozji przebiegają stosunkowo szybko i potęgują ryzyko odkładania osa­dów.

Do podobnego problemu niepożądanej oksydacji może dojść podczas postoju generatora, gdy nieprawidłowo zabezpieczone kanały są narażone na działanie tlenu atmosferycznego.

zatykanie kanałów chłodzących generatora

Puste przewody wewnątrz pręta są bardzo wąskie, zazwyczaj 1 mm wysokości i 5 mm szerokości. Dwa rodzaje tlenków miedziawego i miedziowego powstają w równowadze w procesach oksydacji, głównie w zależności od obecnego stężenia tlenu. Tlenki te rozpuszczają się, migrują i ponownie osadzają (najlepiej w demineralizatorze), bez względu na to, który tlenek powstaje. Z biegiem czasu i w zależności od chemii wody, tlenki mogą zacząć zatykać miedziane przewody puste w generatorze.

Bezpośrednią konsekwencją zmniejszenia przepływu czynnika chłodzącego jest podwyższenie temperatury pracy prętów uzwojenia, a co za tym idzie konieczność obniżenia mocy generatora. W skrajnych przypadkach konieczne będzie awaryjny odstawienie generatora, w celu usunięcia przyczyny nadmiernego nagrzewania uzwojenia stojana generatora.

 

technologia czyszczenia układów chłodzenia generatorów

Dzięki naszej zaawansowanej metodzie czyszczenia, możemy w nieniszczący sposób usunąć tlenki miedzi z układu i przywrócić pełną wydajność chłodzenia układu wody chłodzącej.

Czyszczenie związkami kompleksującymi usuwa tlenki miedzi bez uszkadzania materiałów systemu. Metoda obejmuje dedykowane monitorowanie parametrów procesu, dostosowane do potrzeb dodawanie czynnika chelatującego i utleniacza oraz zastrzeżone środki pomocnicze. Proponowaną technologię można zastosować w ramach planowanej przerwy w pracy generatora. Prewencyjne czyszczenie konserwacyjne może uchronić zakład przed ewentualnym wymuszonym przestojem.

Najskuteczniejszym sposobem na usunięcie zalegającego w układzie chłodzenia osadu, powstałego z produktów oksydacji miedzi, jest chemiczne płukanie uzwojenia środkami chelatującymi.

czyszczenie układów chłodzenia generatorów – korzyści usługi

  • Zastosowana technologia oraz koncentracja środków chemiczne są bezpieczne dla miedzi uzwojenia.
  • Niewielka ingerencja w układ wody demineralizowanej w czasie płukania
  • Cały proces wykonywany jest z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, przy stałym nadzorze doświadczonego personelu.
  • Efekty płukania (tj. spadek temperatury uzwojenia, poprawa przepływu czynnika przez uzwojenie) widoczne natychmiast po zakończeniu procesu
  • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz ryzyka awarii

Dobrą praktyką jest obserwacja kondycji układu wody chłodzącej poprzez monitorowanie kluczowych parametrów, takich jak temperatura uzwojenia, ciśnienie różnicowe wody chłodzącej, zawartość O2 w wodzie chłodzącej uzwojenie stojana generatora. Zaleca się również uwzględnienie płukania uzwojenia podczas planowanych przeglądów/remontów.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: