sv
pl
en

Diagnostik av industrilager

Genom att på ett konsekvent och välgenomtänkt sätt diagnostisera industrilager kan man undvika kostsamma reparationer och produktionsstopp samt se till att maskinutrustningen fungerar korrekt. Vi utför diagnostik av industrilager i form av provningar av smörjmedel, temperatur-, vibrations- och ultraljudsmätningar.

case-study-1

diagnostik av smörjmedel

Diagnostik i Ecols analyslaboratorium

Vi utför diagnostik av smörjmedel i vårt eget, oberoende, ackrediterat laboratorium. Diagnostiska åtgärder kan utföras för flera olika anordningar.

Våra provningsmetoder är tänkta att kunna användas för väldigt små prover (med en vikt från 1 gram) så att både stora (t.ex. i vindturbiner) och små lager kan testas med avseende på förbrukning av smörjmedel eller exempelvis val av rätt smörjmedel anpassat till arbetsförhållanden.

provning av smörjmedel

Vi kan utföra analyser av smörjmedel med avseende på följande aspekter:

Mikropenetration

Droppunkt

Analys av grundämnen (AES, RDE)

FTIR-spektrum

Vattenhalt (KF)

PQ-index

RULER

Syratal

Bestämning av smörjmedlets renhet

Innehåll av basolja

Utsläpp av olja

Slitageskyddande egenskaper (apparat med 4 kulor, Timken)

Analytisk ferrografi

Kompatibilitet av smörjmedel

Badania olejów i smarów wykonywane w naszym laboratorium

Zobacz naszą ofertę

analys av smörjmedel i drift

Analys av smörjmedel i drift kan vara ett grundläggande verktyg för
tillståndsövervakning av smörjmedel, dess föroreningsgrad och själva lagret.
Tidiga symtom på problem drabbar smörjmedel successivt. För att kunna kunna kartlägga situationen behöver en analys utföras som förses med kommenterar från en diagnostiker.

På grundval av information om typen och mängden av föroreningar kan vi dra slutsatser avseende:

  • tätningarnas skick
  • filtreringseffektivitet
  • underhållskvalitet

Diagnostikerns slutsatser ligger till grund för korrigerande och förebyggande slutsatser. De är således väldigt viktiga uppgifter, särskilt när det gäller maskiner som skulle medföra väldigt höga kostnader vid eventuella renoveringsarbeten eller oplanerade arbetsstopp. Vid oavbruten produktion kan kostnader relaterade till arbetsstopp bli enorma.

ecol-diagnostyka-lozysk-przemyslowych

diagnostik av temperatur

Diagnostik av lagertemperatur

Vi utför diagnostik av lagertemperatur med hjälp av moderna metoder för värmekameraundersökningar.

Värmekameraundersökningar möjliggör snabb och icke-invasiv detektering av temperaturavvikelser i lager i drift och snabba förebyggande åtgärder som kan vidtas innan det uppstår några tekniska fel och arbetsstopp.

Läs mer om våra tjänster inom: värmekameraundersökningar
Ecol-detekcja-ultradzwiekow-1

ultraljudsdetektering

Ultraljudsdetektering vid tillståndsbedömning av lager

Vid tillståndsbedömning av lager använder vi oss även av ultraljudsdetektering. Vår mätutrustning registrerar högfrekventa ljud och omvandlar dem till en ljudsignal som är hörbar för människor.

Denna noggranna mätning kan fånga upp avvikelser i lagrets funktion så att lämpliga reparationsåtgärder kan vidtas. Diagnostik baserad på ultraljudsdetektering kan hjälpa till att begränsa kostnader för reparationsarbeten och byten, öka säkerheten och produktionseffektiviteten.

Läs med om våra tjänster: Täthetskontroll av installationer

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist:

kontrollera även – tjänster

Ultraljudsprovning och läckagekontroll av installationer

Videoendoskopi av industriinstallationer