sv
pl
en

Ultraljudsprovning och läckagekontroll av installationer

Vi utför läcksökning av industriella installationer, både med ultraljud och med hjälp av en toppmodern ultraljudskamera.

våra tjänster

teknologier för täthetsmätning:

Ecol-detekcja-ultradzwiekow-1

ultraljud vid läcksökning av installationer

detektering och registrering av industriella läckage

Ultraljud är ljudvågor med frekvenser från 20 kHz till 1 GHz. Den övre frekvensgränsen för den ljudvåg som uppfattas av det mänskliga örat är också den nedre gränsen för ultraljud. Man utgår därför från att ultraljud inte är hörbara för människor.

Ultraljudsvågor kan förekomma i olika former – från ljud i naturen till musikinstrument. En annan källa för ultraljud kan dock vara mikroskopiska otätheter i trycksatta gasinstallationer.

användning inom industrin

ultraljudsdetektering används inom:

gasinstallationer

– läcksökning i alla typer av gasinstallationer

ånginstallationer

– läcksökning av ånginstallationer

i trycklufts- och vakuumsystem

– läcksökning av trycklufts- och vakuumsystem

andra industrisystem

– läcksökning av transmissionsledningar, rörledningar, ventiler, värmeväxlare, tankar, pannor osv.

detekcja-ultradzwiekow-wykrywanie-nieszczelnosci

ultraljudsmätningar

detektering och registrering av ljudvågor

Ultraljudsbaserad diagnostik går ut på att detektera och registrera ljudvågor som förekommer vid en specifik fysisk företeelse, t.ex. otäthet. Ecols specialiserade mätutrustning registrerar högfrekventa ljud exakt och omvandlar dem till en ljudsignal som är hörbar för människor.

Vid bullriga förhållanden, t.ex. i en produktionshall där maskinerna är igång, används speciella hörlurar för att isolera användaren från oönskade ljudvågor. Detta eliminerar störningar på ett effektivt sätt och garanterar tillförlitliga mätningar.

Obrazowanie akustyczne za pomocą kamery

teknologi för ljudavbildning

visualisering av tryckluftsläckage med kamera

Ljudvisualisering gör det möjligt att visualisera en tryckluftsläcka (eller annan gasläcka) även i bullriga industrimiljöer. Tryckgasen som kommer ut genererar buller till följd av friktion och turbulens som fångas upp och registreras av mätinstrumentets lågbrusmikrofoner MEMS.

Ljudbilden som genereras på detta sätt omvandlas i realtid till en högupplöst digitalbild. Genom att presentera mätresutaten på ett sådant praktiskt sätt, kan man snabbt och noggrant lokalisera läckan, till och med på ett par meters avstånd.

inspektion av tryckluftsinstallationer

Vid inspektion av installationer för tryckluft och andra tekniska gaser, utför vi läcksökning, beräknar hur stora besparingar som kan uppnås och åtgärdar upptäckta läckage.

Fördelar med ljudvisualiseringsmetoden:

betydligt mindre tidsåtgång till inspektion

minskning av gasutsläpp i miljön

ökad säkerhet

ökad produktionseffektivitet

minskade kostnader relaterade till energiförbrukning

minskade kostnader för reparation och byte av kompressor

FAQ

kontroll av läckage i installationer – vanliga frågor

 • En värmekamera kan detektera läckor i:

  1. – tryckluftssystem
  2. – ånginstallationer
  3. – gasinstallationer av olika slag
  4. – rörsystem, värmeväxlare, tankar och pannor
  Dessutom kan en sådan kamera användas för att upptäcka ofullständiga urladdningar i elektriska högspänningssystem.

 • En ultraljudskamera använder inbyggda, ultrakänsliga mikrofoner för att få fram en mycket noggrann ljudbild från vald riktning.

  Ljudbilden som skapas av kameran överlagras sedan i realtid på den digitala kamerabilden. På så sätt ser man exakt varifrån ljuden kommer – och därmed lokalisera läckagekällan.

  En enda kamera har över 100 mycket känsliga mikrofoner, vilket borgar för noggranna mätningar.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: