sv
pl
en

Problem med korrosion och underhåll av utrustning

Hantering av korrosion av industriell utrustning i form av analys, underhåll och korrosionsskydd.

ecol-korozja-i-konserwacja-urzadzen-przemyslowych

problem med korrosion och underhåll av utrustning

korrosion hos industrianordningar

Korrosion av industriutrustning eller enskilda komponenter i en kraftanläggning är en naturlig företeelse som drabbar vissa material (stål, icke-järnhaltiga metaller, titan och andra) och är i hög grad beroende av omgivningen och dess parametrar.

Komponenter exponeras för korrosion ända sedan tillverkas samt när de sedan lagras, monteras, tas i drift och används i flera år som en del av kraftanläggningen.

korrosion av kraftverksutrustning och komponenter – omfattning av tjänster

Det är viktigt att känna till de teoretiska grunderna kring korrosion för att kunna utforma lämpligt och optimalt korrosionsskydd vid arbetsavbrott.

 • teknisk bedömning (med avseende på eventuell korrosion, erosion) av kraftanläggningens komponenter, inklusive: miljöinverkan och inverkan från korrigeringsmedel på korrosionsprocessen, inverkan från teknologiska procedurer, effektiviteten av underhållsmetoder
 • bedömning av kontamineringsgraden samt teknisk bedömning av inre och yttre värmeytor på pannor och andra anordnigar i kraftproduktionsanläggningar
 • expertutlåtanden efter inträffade tekniska fel, bl.a. utredning av orsakerna till skador på kraftproduktionsanläggningar eller bedömning av risken för tekniska fel
 • underhållsarbeten vid arbetsavbrott (pannor, turbiner, kondensations- och matningssystem, värmeväxlare, elfilter osv.)
 • utformning av korrosionsskydd för olika potentiella driftsscenarier avseende tillverkningsutrustning
 • val av korrigeringsmedel och inhibitorer för olika vatten-/ång-, kyl- och värmekretsar
 • korrosionsskyddande passivering av nya (rengjorda) rör av kopparlegering (mässing, koppar-nickel och andra) för det första användningsskedet

tillgängliga underhållsmetoder

Vid val av underhållsmetod ska hänsyn tas till vilket ”skede” vatten- och ångkretsens element befinner sig i. Från tillverkning, till transport, lagring, montage, driftssättning och användning med eventuella avbrott.

 • vått underhåll (begränsad syretillgång)
 • torrt underhåll (begränsad fukttillgång)
 • underhåll med hjälp av inerta gaser
 • underhåll med flyktiga korrosionsinhibitorer
 • underhåll med hjälp av aminföreningar
 • kombinerade metoder
Korozja urządzeń energetycznych.
Korozja urządzeń energetycznych.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: