sv
pl
en

Ecol4wind – diagnostik och oljebyten i vindkraftverk

Få din vindkraftspark att fungera bättre Ecol4wind är en helhetslösning inom smörjning och rådgivning som omfattar: tillhandahållande av smörjmedel, oljeservice, oljediagnostik, utbildning och rådgivning

Ecol4wind paketet

Ecol4wind – tjänster och lösningar för vindkraftsindustrin

Ecol4wind är ett komplett paket för dem som äger eller förvaltar vindkraftparker. Paketet omfattar:

Wirnik wiatraka farmy wiatrowej.

smörjmedel

smörjmedel för din vindkraftspark

Vi levererar oljor för vindkraftverk och andra smörjmedel för vindkraftsparker. Vår strategiska partner inom detta avseende är ORLEN OIL, en tillverkare av specialoljor och smörjmedel för vindkraftverk, inklusive växellådsoljor, hydrauloljor och smörjmedel, både syntetiska och mineraliska.

Sedan 1993 har Ecol varit auktoriserad distributör av LOTOS Oil (raffinaderiet i Gdańsk), numera ORLEN OIL, och har tillsammans med denna leverantör byggt upp kompetenser och kunskaper inom smörjning. Vi är för närvarande den största leverantören av oljor och smörjmedel från REMIZ, CORVUS och AEROMIL till den polska industrin.

oljor för vindkraftverk

Oljor och smörjmedel från ORLEN OIL är väl beprövade, högkvalitativa moderna lösningar som till och med överträffar de högsta teknologiska standarderna. ORLEN OIL:s produkter står får högsta kvalitet, tillförlitlighet, innovativa och moderna lösningar, såväl som teknologi och omsorg om miljön.

 • AEROMIL SYNTHETIC CLP 320 är en olja av högsta kvalitet avsedd för växellådor i vindturbiner. Oljan är baserad på en syntetisk bas som ger exceptionell termisk stabilitet, ökat motstånd mot oxidation och förmåga att hantera mycket höga belastningar.
 • AEROMIL SYNTHETIC CLP 320 uppfyller kraven i DIN 51517 del A. 3, ISO 12925- CKD, CKSMP, AGMA 9005 F 16, ISO 3448: VG 320 och IEC 61400-04.

Den unika formeln ger ett enastående skydd mot slam- och avlagringsbildning, håller systemet rent längre och ökar livslängden på de filter som används.

De modifierade, speciellt utvalda tillsatserna som används vid tillverkningen av AEROMIL Synthetic CLP 320-oljan säkerställer att växellådor i vindkraftverk fungerar fritt under lång tid. Hög beständighet mot mikropitting, hög viskositet, förbättrade deemulgerande egenskaper, effektiv luftavskiljning samt kompatibilitet med tätningsmaterial är ytterligare fördelar med denna olja.

oljeservice

oljebytei växellådor till vindkraftverk

En helhetstjänst som omfattar leverans av smörjmedel, korrekt applicering och avfallshantering, dvs. insamling och transport av förbrukade smörjmedel till en avfallsanläggning.

Vi använder oss av alternativa teknologier för att avlägsna avlagringar som uppstår i samband med åldringsprocesser, alltid anpassade till tillverkarens individuella krav. Vi utför oljebyten i vindkraftverk (med växellådor och hydrauliska vindkraftverk) med hjälp av specialutrustning.

Pracownik Ecol nadzorujący pracę przy wymianie oleju turbiny wiatrowej

service för vindkraftverk

Oljeservice för vindturbiner är avgörande för korrekt underhåll och effektiv användning av vindkraftverk. Underhåll av vindkraftverk innefattar en rad olika åtgärder i syfte att säkerställa felfri funktion under lång tid. Vi åtar oss följande arbeten:

Oljebyte

Oljeservice av vindkraftverk omfattar regelbundna oljebyten i växellådor och lager. Olja spelar en avgörande roll när det gäller smörjning och nedkylning av komponenter, vilket förhindrar överdrivet slitage och tekniska fel.

Undersökning av oljekvalitet

Förutom oljebyten utför vi även undersökningar av oljekvalitet. I Ecols laboratorium för oljeanalys utför vi oljeundersökningar avseende föroreningar, oxidation och förekomsten av metallspån. På så sätt kan potentiella faror upptäckas innan det uppstår eventuella tekniska fel.

Kontroll av oljenivå

Genom att regelbundet kontrollera oljenivån och fylla på, säkerställs att vindkraftverkets alla element är ordentligt smorda, vilket bidrar till en ökad livslängd hos komponenterna.

Underhåll av lager

Som en del av vår oljeservice för vindkraftverk utför vi även underhåll av lager. Detta inkluderar påfyllning av smörjmedel och rengöring av lager (inklusive spolning av lager) för att upprätthålla deras prestanda och livslängd.

Diagnostik av vibrationer

Vibrationskontroll gör det möjligt att upptäcka potentiella risker i samband med lager och andra komponenter som är i drift. Förändrade vibrationsegenskaper kan tyda på fel eller överdrivet slitage.

Rapportering och rådgivning

Vid varje servicetillfälle tar vi fram rapporter med tekniska data och eventuella rekommendationer. Detta gör det möjligt för ägare till vindkraftsparker att fatta välgrundade beslut om fortsatt drift.

Vindkraftverk efter oljebyte i vindturbinen.
Vindkraftverk efter oljebyte i vindturbinen.

fördelar med Ecol4wind-paketet

Ecol4wind: ett paket av lösningar för vindkraftsproduktion

färre oplanerade arbetsavbrott

lägre renoveringskostnader

ökad livslängd för smörjmedel

ökad produktionskvalitet och prestanda

möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten

Wymiana oleju w przekładni turbiny wiatrowej

oljeanalyser

oljeundersökningar i Ecols diagnoslaboratorium

Att vårt laboratorium uppfyller de högsta standarderna har styrkts med href=”https://ecol.eu/en/ecol-certificates/#akredytacja” target=”blank”>ackreditering nr AB 1564, utfärdad av det polska ackrediteringscentrumet. Detta bekräftar att vi arbetar i enlighet med standarden PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Diagności Ecol posiadają certyfikaty CLS – Certified Lubrication Specialist wydane przez STLE – Society of Tribologists and Lubrication Engineers, międzynarodowej organizacji zajmującej się badaniem i promocją tribologii. Certyfikat Certified Lubrication Specialist jest jednym z najbardziej prestiżowych certyfikatów w branży smarowania.

Ecols laboratorium för oljeanalys består av:

 • Certifierade diagnostiker (Polens enda specialister som har CLS – Certified Lubrication Specialist, ett certifikat utfärdat av STLE).
 • Laboratoriet tillgängligt dygnet runt
 • Olika typer av provningar avsedda för växellådor, hydrauliska delar, system som smörjs med plastiska smörjmedel, markeringar
 • Onlinetillgång till rapporter

Att vårt laboratorium uppfyller de högsta standarderna har styrkts med ackreditering nr AB 1564, utfärdad av det polska ackrediteringscentrumet. Detta bekräftar att vi arbetar i enlighet med standarden PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Grease Thief® – teknologin för provning av smörjmedel

I Ecols laboratorium för oljeanalys har vi implementerat världens modernaste testmetod för smörjmedel som uppfyller kraven i ASTM D7718 och ASTM D7918 standarderna för provtagning och analys av smörjmedel.

Grease Thief® är den enda metod som gör det möjligt att utföra provning av konsistens, slitage, kontaminering, oxidation av smörjmedel och räkning av slitagepartiklar på ett prov på endast 1 g.

Vi använder oss av patenterade provtagningsverktyg och tar därmed alltid prover från kritiska och representativa områden. Engramsprovtagaren möjliggör kontaktfri provberedning på laboratoriet, och själva provtagningsprocessen säkerställer fullständig reproducerbarhet och eliminerar risken för korskontaminering av prover i testbänken.

Mer om Grease Thief®-metoden för provning av smörjmedel

Provning av smörjmedel från vindturbin med hjälp av Grease thief-metoden.
Provning av smörjmedel från vindturbin med hjälp av Grease thief-metoden.
Farma wiatrowa

rådgivning och utbildning

Ecols utbildningar inom underhåll av vindkraftsparker

Vi erbjuder en rad olika utbildningar inom smörjning för personal på vindkraftparker där vi delar med oss av nödvändiga kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna hantera smörjmedel på ett effektivt sätt.

Våra utbildningar leds av erfarna experter som delar med sig av praktiska tips och bästa praxis. Vi skapar en vänlig kursmiljö som gör att deltagarna kan behärska praktiska färdigheter som de med en gång kan börja använda i sitt dagliga arbete i vindkraftparken.

våra kurser omfattar:

 • Grundkurser inom smörjning: Du får lära känna de grundläggande principerna för smörjning, metoder för applicering av smörjmedel samt tekniker för underhåll av lager.
 • Kurser inom tillgängliga smörjmedel: Du får lära dig skillnader mellan olika typer av smörjmedel, hur man väljer rätt smörjmedel för specifika applikationer och bästa praxis för användning av smörjmedel.
 • Kurser inom användning av smörjmedel och provtagning: Du får lära dig de viktigaste aspekterna kring drift och underhåll av smörjmedel, inklusive provtagningstekniker, analys av smörjmedel och bedömning av smörjningsprestandan.
 • Kurser inom tolkning av diagnostiska rapporter: Du får lära dig metoder för tolkning av diagnostiska rapporter som hjälper dig att förstå smörjförhållandena, upptäcka potentiella problem och vidta lämpliga korrigerande åtgärder.
 • Kurser i grundläggande provningar (på plats): Du får lära dig att utföra grundläggande provningar av smörjmedel på plats, t.ex. mätning av viskositet, föroreningsgrad eller visuell analys.
 • Kurser inom analys och diagnos – fallstudie: Du får analysera fallstudier som ger dig möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter du har förvärvat för att lösa riktiga problem relaterade till smörjteknik.

vi tillhandahåller även konsulttjänster, t.ex:

granskning av smörjningstekniker

rådgivning inom tribologi

val av smörjmedel

utformning av lednings- och organisationssystem för smörjmedelshantering i anläggningen

kurser i smörjteknik

kurser i tolkning av provningsresultat och oljeanalyser

FAQ

oljor för vindkraftverk –
Vanliga frågor

 • Mängden olja i ett vindkraftverk beror på dess storlek och effekt. Ett genomsnittligt vindkraftverk på 2 MW har cirka 600 liter olja i växellådan och hydraulsystemet.

  Oljan i vindkraftverket används för att smörja växellådan som är nödvändig för att överföra energi från rotorn till generatorn. Oljan används också för att smörja hydraulsystemet som ansvarar för att kontrollera kraftverkets rörelse.

 • Ilość oleju zużywanej przez turbinę wiatrową zależy od jej mocy i wielkości. Olej jest używany do smarowania przekładni i układu hydraulicznego, które są niezbędne do prawidłowego działania turbiny.

  Olej w turbinie wiatrowej jest wymieniany co kilka lat, w zależności od stanu oleju.

 • Hur mycket olja som förbrukas av ett vindkraftverk beror på dess effekt och storlek. Oljan används för att smörja växellådan och hydraulsystemet som är nödvändiga för att turbinen ska fungera korrekt.

  Oljan i ett vindkraftverk byts ut med några års mellanrum, beroende på dess skick.

 • Service av vindkraftverk är avgörande för att säkerställa att de kontinuerligt alstrar energi. Regelbundna inspektioner och reparationsarbeten hjälper oss att undvika tekniska fel och maximera prestandan.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: