sv
pl
en

Rengöring av turbinkondensorer

Kemisk rengöring av turbinkondensorer med hjälp av aktivt skum.

czyszczenie-skraplaczy-turbinowych2

rengöring av turbinkondensorer

mer effektiv värmeväxling i turbinkondensorer

Aktivt skum lämpar sig särskilt väl för turbinkondensorer. Deras värmeöverföringseffektivitet har en stor inverkan på hela kraftaggregatets produktionseffektivitet. Att rengöra dem med traditionella metoder kan vara en svår och långvarig process.

problem vid användning av turbinkondensorer

Medan turbinkondensorer är i drift avlagras vattensediment och korrosionsprodukter på kondensorrörens insida. Dessa sediment brukar främst bestå av:

  • karbonater
  • basiska karbonater
  • krzemiany i siarczany metali takich jak wapń, magnez, żelazo, miedź i cynk

Detta problem förvärras särskilt i kylsystem med öppna kretsar som matas med flodvatten, där vattenkvaliteten ofta förändras beroende på årstid och väderförhållanden. Denna typ av källa innebär att det kommer in stora mängder av slam, sand, små träbitar och organiska partiklar i kondensorerna. Dessa föroreningar avlagras på kondensorernas silbottnar och kan därigenom begränsa vattenflödet i rören. Detta försämrar värmeväxlingen och ökad temperatur bidrar till avlagring av karbonater och nedbrytning av organiska föreningar till nitrater, nitriter, ammoniak, sulfider osv.

Sedimenttjockleken kan variera från en till flera millimeter. Strukturanalyser av sedimentlager tyder på att de bildas på olika sätt och i ojämn takt, vilket påverkas av suspensioner som förekommer periodvis.

För att säkerställa korrekt och optimal drift av utrustningen är det viktigt att hålla insidan på kondensorrören rena, dels för att upprätthålla god värmeöverföring och dels för att sakta ned korrosionsprocesser (korrosion under sediment, selektiv korrosion m.m.). Det är därför viktigt att regelbundet rengöra rören med metoder som är anpassade till typen av avlagring, rörmaterial och växlarens konstruktion.

Aktivt skum består av speciella upplösande ämnen som väljs utifrån typ och mängd av förorening, samt ytaktiva ämnen som ansvarar för skummets fysiska parametrar och med sina vätande egenskaper gör det lättare att lösa upp avlagringar.

säkerhet vid användning av aktivt skum

De avlagringar som avlägsnas vid kemisk rengöring av kondensorrör med aktivt skum är främst de som frigörs från kylvätskan på innerytan och de oxidfilmer som bildas vid drift av mässingsrör i kontakt med kylvattnet.

Genom att inhibera rengöringslösningen som används vid aktivt skum minimeras de negativa effekterna av de kemiska komponenterna på mässingsrörens ytor.

Så här brukar rengöring med aktivt skum gå till:

Läckagetest – neutralt skum fritt från upplösande komponenter

Skum förs in i enheten för att lokalisera och eventuellt avlägsna okontrollerade läckor. Innan du går över till nästa steg måste du göra ett läckagetest med ett positivt resultat.

Skumning (aktivt skum)

Nu används slamlösande ämnen och processen kontrolleras genom regelbunden provtagning och fysikalisk-kemisk analys av processparametrar, såsom pH, koncentration av karakteristiska föreningar, konduktivitet, osv.

Sköljning och neutralisering (neutralt skum)

Det sista steget i skumningsprocessen består i att pumpa neutralt skum tills skum med parametrarna för det ingående skummet erhålls vid enhetens utgång.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: