sv
pl
en

Avfettning av installationer för syrgasrenhet

Vi erbjuder en rengöringstjänst för installationer i rostfritt stål som används för att transportera syre och andra ultrarena medier. Vi avlägsnar effektivt föroreningar efter produktionen, t.ex. bearbetningsoljor och -fetter, metalldamm och områden som missfärgats under svetsning (svetsar och SWC – värmepåverkad zon).

Ecol-odtluszczanie-instalacji-czystości-tlenowej

Avfettning av installationer för syrgasrenhet

Avfettning av installationer för syrgasrenhet

Vid tekniker som använder starkt korrosiva medier (råvaror) behövs korrosionståliga installationer av rostfritt stål som är mycket hållfasta och lätta att rengöra. Det är även önskvärt att kunna hantera olika temperaturer. Rörledningar ska säkerställa att teknologiska anordningar fungerar felfritt vid vitt skilda parametrar, t.ex. vid negativa temperaturer eller höga temperaturer, högt tryck eller i vakuum.

anläggningar för lagring eller överföring av ultrarena medier

Särskilt viktiga inom industrin är installationer för lagring eller överföring av ultrarena medier, t.ex. rent syre. Det är viktigt att förbereda dem på rätt sätt innan de tas i drift. På ytor som ska rengöras kan det förekomma föroreningar i form av produktionsrester: oljor och fetter från mekanisk bearbetning, metalldamm och missfärgningar som uppstått vid svetsning (svetsar och områden som exponeras för värmepåverkan).

Syftet med att rengöra rostfritt stål är att:

 • avlägsna olika typer av organiska föroreningar i form av produktions- och montagerester från ytan
 • på kemisk väg avlägsna metalliska föroreningar som uppstår vid prefabricering
 • göra ytan mer enhetlig i värmebehandlade områden (svetsar och områden som exponerats för värmepåverkan)
 • anpassa metallytan

Beroende på typ av metall som används och föroreningar som ska avlägsnas, utförs rengöringen i en eller fler etapper. Behandling av ytor som ska rengöras sker vanligtvis i form av avfettning, men kan också omfatta betning och passivering.

Vi har mångårig erfarenhet av att rengöra rörledningar, behållare och armaturer för de mest krävande situationer där det är extremt viktigt att hålla ytan ren.

Omfattningen av tjänsten ”Avfettning av installationer till Oxygene-standarden”:

 1. 1. Framtagning av teknologi
 2. 2. Leverans och montage av stödinstallationer
 3. 3. Avfettning, betning och passivering
 4. 4. Provningar:
 • VT-provningar
 • UV-provningar
 • Wipe Test
 • Water Breake Test
 • Provning med lösningsmedel
 1. 5. Framtagning av processdokumentation

Rengöring av anordningar som har kontakt med syre sker i enlighet med riktlinjerna från Europeiska föreningen för industrigaser – EIGA. Dessa riktlinjer beskriver rengöringsmetoder och kraven avseende utrustningen avsedd för framställning, förvaring, överföring och användning av syre i flytande form och gasform i syfte att minska risken för brand, explosion eller påskyndad förbränning.

Rengöring av anordningar som har kontakt med syre sker i enlighet med riktlinjerna från Europeiska föreningen för industrigaser – EIGA

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: