sv
pl
en

Vattendiagnostik och kemisk diagnostik

Vi erbjuder komplex vattendiagnostik och kemisk diagnostik som gör det möjligt att övervaka utrustning och i ett tidigt skede upptäcka potentiella problem.

laboratorium-diagnostyka-wodno-chemiczna

vattendiagnostik och kemisk diagnostik för industrin

Industrimaskiner upprätthålls i optimalt tekniskt skick

Vattendiagnostik och kemisk diagnostik är avgörande för att upprätthålla utrustning i optimalt tekniskt skick. Vi erbjuder komplex vattendiagnostik och kemisk diagnostik som gör det möjligt att övervaka utrustning och i ett tidigt skede upptäcka potentiella problem.

Med de nyaste teknologierna inom diagnostik och analys av vattensammansättning kan vi identifiera risker relaterade till korrosion, avlagringar, kalk eller andra föroreningar.

När diagnostiken är slutförd, upprättar vi en detaljerad rapport med provningsresultat och rekommendationer om fortsatta åtgärder, rengöring eventuellt komponentbyte eller användning av speciala kemiska medel.

vattendiagnostik och kemisk diagnostik – våra tjänster

  • Framtagning av procedurer och metoder för kemisk justering av mediet i olika teknologiska system
  • Optimering av arbetet i vatten- och avloppsreningsverk, inbegripet driftsättning och driftmätningar av vattenreningsverk
  • Driftmätningar av fysiska och kemiska arbetsparametrar för processystem
  • Vattenrening för vatten-/ångkretsar, kylkretsar, fjärrvärmekretsar
  • Driftsättning, mätningar under garantiperioder och driftmätningar av vattenprocessystem
  • Teknisk rådgivning

Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar inom framtagning av teknologier, leveranser, driftsättning av system för dosering av kemiska medel (korrigerings-, alkaliserings- och desinficeringsmedel).

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: