sv
pl
en

Våra certifikat

certyfikat-orlenoil-2024

Auktoriserad distributör av ORLEN OIL

Auktoriserad distributör av ORLEN OIL

Intyger styrker att Ecol Sp. z o.o. har blivit en auktoriserad distributör av ORLEN OIL. Ecol har, sedan början av 1994, varit en auktoriserad distributör av smörjmedel från LOTOS inom energisektorn.

Den 3 juli 2023 fusionerades ORLEN OIL Sp. z o.o. med säte i Kraków och LOTOS Oil Sp. z o.o. med säte i Gdańsk. I samband med fusionen övertog ORLEN OIL Sp. z o.o. alla rättigheter och skyldigheter från LOTOS Oil Sp. z o.o.

Ecols mångåriga erfarenhet och goda rykte som auktoriserad distributör av LOTOS Oil låg till grund för det nya samarbetet med ORLEN OIL.

Visa intyget

cert_bsi_iso_9001_ecol

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Intyget styrker att Ecol Sp. z o.o. bedriver sin verksamhet utifrån ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 med avseende på:

– service och underhåll av olje- och smörjmedel; hydrodynamisk rengöring med spolning av oljeinstallationer i turbinaggregat och industriutrustning; renoverings- och monteringstjänster; rengöring av industriutrustning och tekniska installationer med vatten under ultrahögt tryck (vattenblästring), vakuum och kemiska ämnen; blästring; distribution av oljor och smörjmedel, oljediagnostik och laboratorietjänster.

Visa intyget

cert_bsi_iso_14001_ecol

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Intyget styrker att E Sp. z o.o. bedriver sin verksamhet utifrån ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015 med avseende på:

– service och underhåll av olje- och smörjmedel; hydrodynamisk rengöring med spolning av oljeinstallationer i turbinaggregat och industriutrustning; renoverings- och monteringstjänster; rengöring av industriutrustning och tekniska installationer med vatten under ultrahögt tryck (vattenblästring), vakuum och kemiska ämnen; blästring; distribution av oljor och smörjmedel, oljediagnostik och laboratorietjänster.

Visa intyget

cert_bsi_iso_45001_ecol

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Intyget styrker att Ecol Sp. z o.o. bedriver sin verksamhet utifrån ett hälso- och säkerhetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001:2018 med avseende på:

– service och underhåll av olje- och smörjmedel; hydrodynamisk rengöring med spolning av oljeinstallationer i turbinaggregat och industriutrustning; renoverings- och monteringstjänster; rengöring av industriutrustning och tekniska installationer med vatten under ultrahögt tryck (vattenblästring), vakuum och kemiska ämnen; blästring; distribution av oljor och smörjmedel, oljediagnostik och laboratorietjänster.

Tidigare certifierad för överensstämmelse med OHAS 18001 från 2008-12-15.

Visa intyget

ecol-pca-akredytacja1

Ackreditering av Ecol-laboratorier

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 ackrediteringsintyg för laboratorium

Ackreditering av laboratoriet för oljeanalyser Ecol Sp. z o.o.

08.05.2015 erhöll laboratoriet för oljeanalyser Ecol vid företagets huvudkontor, gatuadress: ul. Podmiejska 71A, i Rybnik, ackreditering nr AB 1564 utfärdad av det polska ackrediteringscentret.

I och med detta har vi fått en officiell bekräftelse på att våra diagnostiska tjänster håller högsta kvalitet i enlighet med standarden PN-EN ISO/IEC 17025.

Detaljerad information om ackrediteringsorganet
Detaljerad information om ackrediteringens omfattning AB 1564
Visa ackrediteringen

ecol-udt-2024

Intyg om erkännande av den tekniska inspektionen för Ecols kemiska laboratorium

Godkännandebevis från myndigheten för teknisk tillsyn för det kemiska laboratoriet Ecol

21.12.2017 erhöll vårt kemiska laboratorium ett godkännandebevis från myndigheten för teknisk tillsyn som intygar överensstämmelse med standarden PN-EN ISO/EC 17025:2005.

Godkännandebeviset omfattar kemisk provning av slam i teknisk utrustning samt kemisk provning av vatten och ånga.

Information om vilka provningsmetoder som omfattas av godkännandet återfinns i beviset.

ecol-tuv-whg-industrie-service

WHG Industrie Service

WHG Industrie Service

Intyget styrker att Ecol Sp. z o.o. med stöd av § 62.1 i AwSV (förordningen om anläggningar för hantering av vattenfarliga ämnen) är ett specialiserat företag enligt WHG inom system för lagring, fyllning, hantering och produktion, behandling och användning av vattenfarliga ämnen.

Ytterligare information om verksamheten:
Företaget tillhandahåller helhetstjänster inom industrioljor och smörjmedel. Detta inkluderar hydrodynamisk rengöring och spolning av oljesystem i maskiner och utrustning, samt reparationer och högtryckstvätt av industrianläggningar. Vi åtar oss inte specialistsvetsning.

Visa intyget

cert_zielony_punkt

Grön punkt fraktmärke

Gröna punkten märkning

Intyget styrker att E Sp. z o.o. uppfyller sin lagstadgade skyldighet att återvinna och återanvända förpackningsavfall och innehar en licens för märket Den gröna punkten (Der Grüne Punkt) inom Polen.

Visa intyget

cert_tuv_austria_petro_2022

SCC Petrochemical

SCC Petrochemical

Intyg avseende ledningssystemet enligt SCCP:2011

TUV AUSTRIA CERT intygar, i enlighet med gällande förfarande, att E Sp. z o.o. tillämpar ett ledningssystem som uppfyller den ovannämnda standarden med avseende på:

– service och underhåll av olje- och smörjmedel; hydrodynamisk rengöring med spolning av oljeinstallationer i turbinaggregat och industriutrustning; översyns- och monteringstjänster; rengöring av industriutrustning och tekniska installationer med vatten under ultrahögt tryck (vattenblästring), vakuum, explosiva metoder och kemiska ämnen.

Visa intyget