sv
pl
en

Rengöring av industriella kylrum

Kemisk rengöring av industriella kylrum med hjälp av aktivt skum.

ecol-czyszczenie-chlodni

Rengöring av industriella kylrum

lösningar för industriella kylrum

En särskild typ av anläggningar som kan behandlas med aktivt skum är de med en stor volym i förhållande till ytan, där det finns begränsade tekniska möjligheter att fylla upp anläggningen med traditionella rengöringslösningar eller där detta skulle bilda stora mängder av avfall som skulle behöva hanteras på något sätt.

Dessa svårigheter slipper man tänka på om man väljer aktivt skum som effektivt avlägsnar smuts och alla typer av avlagringar utan att skada komponenterna.

Vid användning av industriella kylrum (fläktkylare, kyltorn, luftkylare) bidrar de rådande driftförhållandena, dvs. höga temperaturer, fukthalt, vatten av olika kvalitet, till att det avlagras smuts på värmeöverföringsytorna.

Vid förorening av kylrum försämras driftparametrarna. Förorening begränsar vattenflödet genom sprinklarna och minskar kylrummets kapacitet, vilket leder till att komponenter täcks med sediment och blir smutsiga och därför måste bytas ut mot nya. Vid fortsatt drift täpps de till fullständigt. Detta leder till att det kan uppstå olika fel som gör att kylrummet inte kan användas, vilket i sin tur bidrar till begränsad tillverkning och stora ekonomiska förluster.

Att hålla industriella kylanläggningar högeffektiva under hela deras livslängd minskar driftskostnaderna. Genom att regelbundet rengöra kylrummets fyllning förlängs kylpaketens livslängd och de behöver inte bytas ut lika ofta.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: