sv
pl
en

Rengöring av anläggningar som innehåller farliga ämnen

Vi förbereder och rengör installationer inför interna inspektioner som genomförs av myndigheten för teknisk tillsyn, samt inför reparations- och renoveringsarbeten. Tankar och rörledningar förbereds på ett sådant sätt att inspektionen kan utföras utan några större risker. Vi bistår med hjälp samt övervakar hela processen.

instalacja-z-substancjami niebezpiecznymi

rengöring av anläggningar som innehåller farliga ämnen

förberedelse av installationer inför inspektioner som genomförs av myndigheten för teknisk tillsyn

Vi förbereder tankar och rörledningar avsedda för frätande, giftiga och farliga ämnen inför interna inspektioner som genomförs av myndigheten för teknisk tillsyn, samt inför reparations- och renoveringsarbeten.

Syftet med detta är att förbereda icke-trycksatta lagertankar på ett sådant sätt att en kontrollant från myndigheten för teknisk tillsyn utan några större risker kan komma in i dem för inspektion (s.k. intern revision av den icke-trycksatta lagertanken). Under inspektionen bistår vi kontrollanten med hjälp och övervakar hela processen.

förberelser inför rengöring av installation som innehåller farliga ämnen

  • 1. Tömning
  • 2. Lagring av ämnen
  • 3. Kemisk rengöring av installation
  • 4. Förberedelse inför myndighetsinspektionen
  • 5. Säkerhetsåtgärder under inspektionen
  • 6. Återställande av system

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: