sv
pl
en

Rengöring av roterande avgasvärmare (ROPP/ROSS)

Automatisk hydrodynamisk rengöring LUVO / GAVO

regenerativa roterande luftvärmare och avgaskylare

ROPP / LUVO och ROSS / GAVO

Regenerativa roterande luftvärmare (ROPP-LUVO) och avgaskylare (ROSS-GAVO) är enheter som utsätts för särskilt ogynnsamma driftsförhållanden.

Avgasernas höga temperatur, mekaniska föroreningar i form av aska och andra ämnen samt den ständiga kontakten med kall luft bidrar till att värmeöverföringsytorna förorenas.

Detta leder till ett ökat motstånd mot avgas- och luftflödet, försämrad värmeöverföring och följaktligen en minskad prestanda hos anordningen.

Dessa ogynnsamma förhållanden leder till att avlagringar bildas på värmeöverföringsytorna. Aska och andra ämnen kan bilda ett lager, vilket i sin tur leder till ett ökat motstånd mot avgas- och luftflödet. Denna process påverkar enhetens effektivitet negativt, vilket bidrar till försämrad värmeöverföring.

minskad effektivtet

minskning av värmarnas effektivitet

En minskad effektivitet hos luftvärmare och avgaskylare bidrar till att hela pannans prestanda sjunker avsevärt, vilket i slutändan genererar onödiga driftskostnader.

Dessa element är avgörande för att energiblocket ska fungera optimalt. När deras prestanda minskar, minskar även pannans generella prestanda. Detta leder till högre driftskostnader, både på grund av högre bränsleförbrukning och behovet av att oftare genomföra renoverings- och underhållsarbeten.

czyszczenie-podgrzewaczy-proces

automatisk hydrodynamisk rengöring luftvärmare / avgaskylare

hydrodynamisk vattenrengöring av ROPP/ROSS-fyllningar

Ecol har en lösning på problemet med förorenade korgar till roterande värmeväxlare, nämligen automatisk hydrodynamisk vattenrengöring av ROPP/ROSS-fyllningar.

Hydrodynamisk rengöring som utförs av Ecol går ut på att spruta in högtrycksvatten i utrymmena mellan plåtpaketen i växlarens ”korgar”.

Vattenstrålar med hög kinetisk energi (utloppstryck 35 MPa) med en flödeshastighet på 500 l/min som strömmar ut från 16 munstycken lossar, krossar och spolar bort avlagringar från ”korgarna” utan att förstöra de tunna profilerade plåtarna som utgör växlarens fyllning.

Den automatiska rengöringen fjärrstyrs och utförs med hjälp av en mobil pumpenhet och specialutrustning som monteras inuti växlaren. De bärande balkarna är monterade radiellt på båda sidor av rotorn, upptill och nedtill, med drivvagnar på vilka munstyckena är monterade.

endast rent vatten

  • Genom att använda vatten som rengöringsmedel kan alla typer av ROPP (ROSS)-fyllningar penetreras och rengöras, inklusive diagonalt profilerade fyllningar av typ 319.
  • I och med att vatten används som rengöringsmedel, behöver inga farliga kemikalier användas.

fördelar med tekniken

fördelar med LUVO / GAVO automatisk hydrodynamisk rengöring

hög effektivitet

driftparametrarna för den roterande värmaren/kylaren återställs till den nominella nivån

korgarna behöver inte monteras ned

vid automatisk, hydrodynamisk rengöring behöver man inte lägga ner mycket tid på att montera ned och sedan återmontera värmekorgarna

ökad säkerhet

automatisering av rengöring med högtrycksvatten i ett slutet växlarutrymme ökar säkerheten för människor

inget onödigt farligt avfall

inga kemiska rengöringsmedel behövs, vilket innebär att miljön inte påverkas negativt

kort ledtid

ROPP/LUVO-rengöring tar upp till 24 timmar och ROSS/GAVO-rengöring från 48 till 56 timmar

du får tillbaka kostnaderna på kort tid

i och med att pannans prestanda förbättras får du snabbt tillbaka kostnaderna

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: