sv
pl
en

Värmekameraundersökningar för industrin

Industriell temperaturmätning av maskiner och utrustning med hjälp av specialiserade värmekameror.

ecol-termowizja-przemysłowa

värmekameraundersökningar för industrin

temperaturmätningar av maskiner och utrustning

Metoden, som använder infraröd spektrumanalys, gör det möjligt att snabbt upptäcka temperaturavvikelser och därmed omedelbart byta ut till exempel ett överhettat lager innan det uppstår något fel.

I kombination med andra diagnosmetoder ger värmekameraundersökningar en helhetsbild om anordningens tillstånd. På så sätt kan underhållspersonalen se till att maskinutrustningen förblir funktionsduglig utan risk för onödiga avbrott.

användning av värmekameraundersökningar inom industrin

industriella värmekameraundersökningar – användningsområden:

Inspektion av elektriska och mekaniska installationer

Detektering av förluster i värme- och kylsystem

Detektering av värmeisoleringsbrister

Prestandaövervakning av värme- och kylsystem

Detektering av fukt

fördelar med värmekameraundersökningar

effektiv övervakning och tidig detektering av fel

Icke-invasiv undersökningsteknik

En teknik som möjliggör tidig feldetektering

Inga produktionsavbrott, ekonomiska förluster eller tidsförluster

Hjälp med övervakning och planering av reparationer

Detaljerade rapporter för underhållspersonal efter slutförd undersökning

Minskad energiförbrukning genom detektering av värmeförluster

kontakta oss

har du några frågor om värmekameraundersökningar?

Kontakta vår specialist: