sv
pl
en

Rengöring med aktivt skum

Rengöring med aktivt skum kombinerar de flesta fördelar med konventionella mekaniska metoder samtidigt som nackdelarna med kemisk rengöring reduceras. Även om tekniken liknar kemisk rengöring med flytande lösningar, skiljer den sig främst genom rengöringsmedlets fysiska tillstånd som är i form av aktivt skum.

ecol-czyszczenie-piana-aktywna

rengöring med aktivt skum

rengöring av stora ytor med en liten mängd lösning

Vid användning av aktivt skum kan ett stort utrymme fyllas med en relativt liten mängd lösning. Att justera rengöringsmediets parametrar (pH, kemisk koncentration) är ingen större utmaning, risken för okontrollerade läckor är låg och de eventuella konsekvenserna är lätta att hantera.

Aktivt skum kan därför anses vara en säkrare och mer kostnadseffektiv metod ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel jämfört med traditionella tekniker.

Aktivt skum består av speciella upplösande ämnen som väljs utifrån typ och mängd av förorening, samt ytaktiva ämnen som ansvarar för skummets fysiska parametrar och med sina vätande egenskaper gör det lättare att lösa upp avlagringar. Skum förs in i anordningen som ska rengöras med hjälp av en tillbehörssats som väljs individuellt.

Med sina unika egenskaper fördelar skummet rengöringsämnena jämnt och fyller helt utrymmet som ska rengöras. Allt detta tack vare lämpligt valda parametrar avseende flöde, tryck och koncentrationsnivåer. Dessutom gör skummet, med sina karaktäristiska egenskaper, det möjligt att avlägsna inte bara upplösta avlagringar utan även små, lösa fasta partiklar.

rengöring med aktivt skum – våra tjänster

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: