sv
pl
en

Avlägsnande av oljeslam

Effektivt avlägsnande av lackavlagringar med hjälp av Fluitecs produkter. Rengöring av oljesystem. Vi hjälper till att hålla hela oljesystemet rent.

Fluitec dystrybutor

teknologier för avlägsnande av lackavlagringar

effektivt avlägsnande av oljeavlagringar

Vi har möjlighet att avlägsna lackavlagringar med hjälp av Fluitecs produkter. Dessa tillsatser är helt blandbara med andra smörjmedel och påverkar inte deras prestanda utan förbättrar bara lösligheten hos lackavlagringar.

Fluitecs produkter används för att öka oljans förmåga att lösa upp oljeslam, motverka åldringsprocesser och hålla hela oljesystemet rent.

Mer om fluitecs produkter

industriell upplösning av oljeslam

Upplösning av oljeslam är en process som syftar till att effektivt avlägsna lackavlagringar, dvs. föroreningar som kan ansamlas i olja. Lackavlagringar är ämnen av organiskt ursprung som bildas till följd av oljenedbrytning eller kemiska reaktioner som uppstår i smörj- eller hydraulsystem.

Vid upplösning av oljeavlagringar tillsätts speciella lösningsmedel till oljan för att lösa upp och avlägsna avlagringar. Dessa produkter reagerar med avlagringarna och sprider ut dem i oljan så att de enkelt kan avlägsnas.

varför avlägsna oljeavlagringar

Det är ytterst viktigt att avlägsna oljeavlagringar för att upprätthålla optimal prestanda och livslängd på smörj- och hydraulsystem. Oljeavlagringar är organiska föroreningar som kan ansamlas i oljan till följd av nedbrytningsprocesser eller kemiska reaktioner. Därför är det tillrådligt att avlägsna dessa och hålla oljan ren.

förbättrad oljekvalitet

Genom att avlägsna oljeavlagringar förbättras oljekvaliteten, vilket i sin tur bidrar till ökad maskinsäkerhet och prestanda.

ökad livslängd hos maskindelar

Genom att avlägsna oljeavlagringar, ökas livslängden och prestandan på smörj- eller hydraulsystemets element.

minimerad risk för skador

Genom att eliminera avlagringar minskar risken för skador orsakade av igensatta rör.

ökad prestanda

Genom att avlägsna oljeavlagringar ökas systemets prestanda. Dessutom sjunker flödesmotståndet hos oljan, pumpprestandan ökar och energiförbrukningen minskar.

FAQ

avlägsnande av oljeavlagringar – vanliga frågor

  • Oljeavlagringar är organiska föroreningar som kan ansamlas i oljan till följd av nedbrytningsprocesser eller kemiska reaktioner.

  • Oljeavlagringar kan orsaka flera olika problem, t.ex. stopp i ledningar, ökad friktion och förslitning, försämrad oljekvalitet, korrosion och skador på systemets komponenter.

  • Oljeavlagringar kan bildas till följd av olika faktorer såsom hög temperatur, oljenedbrytning, förekomsten av kemiska ämnen eller ogynnsamma arbetsförhållanden.

  • Hur ofta oljeavlagringar bör lösas upp beror på flera olika faktorer, t.ex. användningsområde, typ av olja och föroreningsgrad. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera oljan och lösa upp avlagringar efter eget behov.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: