sv
pl
en

Hydrodynamisk rengöring

Vi är specialiserade inom rengöring med vatten under ultrahögt tryck. Vi har ett tiotal hydrodynamiska aggregat som kan användas mellan 180 och 3000 bar och generera vattenflöden från 18 till 500 l/min.

ecol-hydrodynamiczne-czyszczenie-ropp-ross

hydrodynamisk rengöring – teknologi

hydrodynamisk rengöring av alla ytor

Hydrodynamisk rengöring kan tillämpas för nästan alla typer av ytor. Vi kan välja optimala parametrar utifrån projektkrav och, såvida det är möjligt, även specialverktyg för att eliminera manuellt arbete och på så sätt öka säkerheten och slutföra uppdraget på kortare tid.

Främsta syftet med att använda vatten under högt tryck är att avlägsna alla föroreningar som har fastnat på ytan, t.ex. rost, avlagringar, slam, svetsspår och färglager.

hydrodynamisk rengöring av industriinstallationer

Vid hydrodynamisk rengöring besprutas ytan med rikliga mängder vatten under högt tryck, från 150 till 300 MPa. Vattenstrålen som kommer ut ur anpasade munstycken har en stor kinetisk kraft och avskiljer samt för ut alla föroreningar från ytan.

Vatten under högt tryck kan:

  • avlägsna hårda och mjuka avlagringar från ytor på processinstallationer (t.ex. från insidan på rör, utrymmen mellan rör osv.)
  • öppna stopp i helt igensatta rör utan att behöva borra
  • avlägsna rost och korrosionsprodukter från metallytor
  • användas för gnistfri kapning av betong och stål

avlägsna föroreningar från alla typer av installationer

Hydrodynamisk rengöring av processinstallationer och apparater inom industrin gör det möjligt att sönderdela eller skära bort avlagringar av kalk, asfalt, harts, damm och andra föroreningar som avlagrats på utvändiga och invändiga ytor. Med vår utrustning och våra verktyg kan vi avlägsna föroreningar från alla typer av apparater, växlare och processinstallationer

extra korrosionsskydd

I många fall behöver rengjorda ytor korrosionsskyddas. Ecol ebjuder därför även korrosionsskydd som kan appliceras permanent eller tillfälligt.

Vi kan utföra komplex hydrodynamisk rengöring av alla ytor, både under driftfasen eller i samband med omfattande renoveringsarbeten.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: