sv
pl
en

Videoendoskopi av industriinstallationer

Vi har modern videoendoskopisk utrustning avsedd för att inspektera installationer (tankar, rörledningar, kanaler) inifrån och penetrera upp till 50 meter. Denna anordning möjliggör videoinspelning med noggrann information om placeringen av endoskopets huvud.

wideoendoskopia przemysłowa inspekcja rur

videoendoskopi av industriinstallationer

bedömning av processrörledningar

Genom endoskopiska undersökningar kan vi snabbt och säkert utföra en teknisk bedömning av processrörledningar, tankar och olika typer av svåråtkomliga ytor.

Vi utför endoskopiska undersökningar med hjälp av en specialuturstning för visuella inspektioner.

Beroende på vilken plats som ska undersökas har vi inspektionssonder med olika längder och diametrar och kan därmed anpassa oss till varje situation.

inspektion av rörledningar

Videoendoskopi av industrinstallationer är en metod som används för visuell kontroll av insidan på olika installationer såsom rörledningar, tankar eller maskiner. I detta syfte används en endoskopkamera som förs in i installationen för att få detaljerade bilder och visuellt kontrollera dess tekniska tillstånd.

Med denna teknologi kan vi undersöka svåråtkomliga områden utan att behöva montera ned installationer, vilket bidrar till en enklare och snabbare diagnostisering. Videoendoskopi för industrin gör det möjligt att snabbt detektera fel, otätheter och andra tekniska problem och därigenom reagera och vidta reparationsåtgärder snabbare. Detta bidrar till ökad säkerhet och effektivitet vid drift av industrianläggningar.

kontakta oss

läs mer om våra tjänster inom videoendoskopi för industrin

Kontakta vår specialist: