sv
pl
en

Ingen utmaning är för stor för oss

I mer än 30 år har vi tillhandahållit heltäckande lösningar inom rengöring, smörjning, diagnostik och distribution. Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Vi erbjuder aktivt underhåll för företag och arbetsplatser i Polen och runtom i världen.

Ecols företagsprofil

Vi tillhandahåller ett effektivt underhållssystem

Våra tjänster garanterar planerad driftsäkerhet, maximal tillförlitlighet och hållbarhet samt lägsta möjliga driftskostnader för maskiner och utrustning.

Vi erbjuder service inom hantering av smörjmedel i industriföretag och olika tilläggstjänster vad gäller förberedelse av smörjsystem i maskiner och utrustning inför driftstart samt under renoveringsarbeten.

Ecol utför också alla typer av hydrodynamisk, mekanisk och kemisk rengöring inför inrättande, montage och renovering av maskiner, utrustning och industriinstallationer.

ecol uslugi utrzymania ruchu
Założyciel Ecol - Kazimierz Majka

företagets grundande

Kazimierz Majka
Ecols grundare

Kazimierz Majka – grundaren av Ecol, mångårig styrelseordförande som 1978 utformade och implementerade ett unikt system i kraftverket i Rybnik, avsett för hantering av smörjmedel i maskiner och utrustning. I samband med projektet började smörjningsåtgärder för kraftverkets alla maskiner och utrustning utföras av avdelningen för oljehantering under hans ledning.

Denna avdelning hade som uppgift att utföra olje- och smörjmedelsrelaterade arbeten i hela kraftverket, upprätta tillhörande dokumentation, planera åtgärder, beställa, förvalta och lagra oljor och smörjmedel, sköta alla typer av smörjning samt underhåll av kraftverkets oljeinstallationer.

styrelsen

Företagets ledning

Styrelsen vid Ecol Sp. z o. o.

Lär känna Ecols styrelse
ECOL-wojciech-majka

Wojciech Majka

Prezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający

ECOL-krzysztof-wojtyczka

Krzysztof Wojtyczka

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju

företagets ursprung

Ecols usprung

1987

Efter 1987 utökades oljehanteringsavdelningens ansvar till rengöring av oljesystem och renhållning av industrianläggningar under renoveringsarbeten.

1991

I början av 1991 påbörjades en omstrukturering av kraftverkets renoveringsavdelning.

1992

Den 12 december 1991 startades bolaget Ecol som fick i uppdrag att utföra reparations-, underhålls- och smörjningsarbeten samt distribuera bränslen, oljor och smörjmedel för kraftverket Rybnik.

1992

Ecol Sp. z o.o. startade sin verksamhet 9.3.1992 och påbörjade även distribution av oljor och smörjmedel för energisektorn i samarbete med raffinaderiet Jasło och raffinaderiet Jedlicze samt distribution av eldningsolja i samarbete med den petrokemiska anläggningen ”Petrochemia Płock”.

1993

1993 var en milstolpe i Ecols utveckling. År 1993 utförde Ecol hydrodynamisk rengöring och spolning av oljesystemet i en turbogenerator som moderniserades i kraftverket Rybnik av Westinghouse. Detta ledde till sin tur att Ecol började erbjuda dessa tjänster inom energisektorn och tungindustrin.

1993

1993 visade det sig även att vi behövde bättre turbinolja. I detta syfte inledde Ecol ett samarbete med raffinaderiet i Gdansk och framställde utmärkt turbinolja för oss vid namnet Remiz.

1994

Distributionen av Remiz turbinoljor blev drivkraften bakom Ecols utveckling inom den polska energisektorn. En ytterligare språngbräda utgjordes av hydrodynamisk rengöring och spolning av oljesystem med den innovativa Westinghouse-teknologin. Dessa tjänster var inte bara populära inom kraftverket Rybnik utan även i Tjeckien. Båda dessa produkter utvecklas systematiskt.

2003

En ytterligare milstolpe i Ecols utveckling var år 2003 då företagets grundare återköpte aktierna i kraftverket Rybnik från EdF Polska och Ecol blev ett privat företag endast med polskt kapital.

kvalitetspolicy

Integrerad policy för ledning av kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

Vårt integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025 och standarden SCC Petrochemical.

kvalitetspolicy
polityka_jakosci

viktiga händelser

viktiga händelser
i Ecols historia

Ecols historia

Bolaget grundades den 12 december 1991 i samband med omstruktureringen av kraftverket Rybnik. Sedan 2003, då grundarna återköpte aktierna i kraftverket, har Ecol varit ett privat företag med enbart polskt kapital.

Industritjänster

Vi började med att tillhandahålla smörj-, reparations- och underhållstjänster för kraftverket Rybnik samt med att distribuera bränslen, oljor och smörjmedel för energisektorn. Båda verksamhetsgrenarna har utvecklats systematiskt.

Viktigt rengöringserbjudande

Samtidigt utökade vi vårt utbud av specialiserade tjänster inom hydrodynamisk rengöring. Att vi har vuxit dynamiskt inom detta område beror på att vi erbjuder hydrodynamisk rengöring, spolning av oljesystem i turbosatser, hydrodynamisk rengöring av roterande luft- och avgasvärmare samt alla installationer och värmeväxlare.

Distribution av olja från LOTOS

År 1993 inledde vi ett samarbete med raffinaderiet i Gdansk. Detta resulterade i att raffinaderiet framställde en ny generation av turbinoljor Remiz som sedan implementerades av Ecol. Ecol har etablerat ett effektivt system för distribution och övervakning av produktionskvalitet samt ett innovativ system för övervakning av hur turbinoljor används som numera tillämpas i de flesta kraftverk i Polen.

Remiz turbinoljor (TU och TG) som vi implementerade i den polska energisektorn används fortfarande i de flesta kraftverk och värmekraftverk.

Öppnande av ett modernt laboratorium

År 2007 inrättades ett laboratorum för oljeanalys, specialiserat inom provning av smörjmedel. Laboratoriet tillämpar de högsta standarderna, vilket styrks av ackreditering nr AB 1564.

Den är utfärdad av det polska ackrediteringscentret och bekräftar att laboratoriet uppfyller kraven i standarden PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Filialer och representationskontor

Idag sysselsätter Ecol nästan 400 personer. Vi tillhandahåller våra tjänster från ett tiotal olika filialer, belägna på strategiska platser i Polen. Vi har också ett representationskontor för Ecol Industrial s.r.o. i Tjeckien, med säte i Vlasim nära Prag, och Ecol North America LLC. med säte i Florida, USA.

Ecol auktoriserad distributör av ORLEN OIL

Ecol har varit auktoriserad distributör av LOTOS smörjmedel inom energisektorn sedan början av 1994.

Ecols långvariga erfarenhet och goda rykte som auktoriserad distributör av LOTOS Oil utgjorde en solid grund för att bygga det nya partnerskapet med ORLEN OIL under 2023.

Kontakt

Låt oss veta vad du behöver. Använd det kontaktformulär som passar dig bäst – ring eller skicka ett meddelande till oss.

Ta kontakt med oss