sv
pl
en

Provningar och analyser för flygbranschen

Vi utför oljediagnostik för kolvmotorer i flygplan, inklusive spektrografisk oljeanalys (undersökning av halten av grundämnen i oljan) som gör det möjligt att reda ut hur förbrukningstrender i motorer förändras.

silnik_lotniczy1

provning av flygplansmotorer

Civila luftfartsmyndighetens riktlinjer för varje planerat oljebyte i kolvmotorer

I enlighet med riktlinje nr 9 från ordföranden för den civila luftfartsmyndigheten daterad 29.08.2016, ingår spektrografisk oljeanalys (undersökning av halten av grundämnen i oljan) i provningsomfattningen för flygplan med kolvmotorer. Denna typ av analys gör det möjligt att reda ut hur slitagetendenserna förändras.

Genom att utföra regelbundna analyser kan normala slitageegenskaper fastställas för att sedan snabbt upptäcka eventuella ovanliga ökningar i halten av olika grundämnen. Känner man dessutom till motorns olika metalldelar, kan man enkelt koppla ihop halten av ett visst grundämne med ett specifikt element och på så sätt undvika allvarliga motorfel.

oljeprovning – ökad flygsäkerhet

Oljeprovningar kommer till stor hjälp vid underhåll av flygplansmotorer. De ger viktig information om förbrukningsprocesser och gör det möjligt att fatta beslut om eventuell service på grundval av analytiska data. Uppgifter från oljeprovningar används också inom flygsäkerhet.

ecol-analizy-dla-lotnictwa-badanie-metoda-icp

ICP-teknik

provning av smörjmedel med ICP-teknik

Det är endast 50 ml smörjmedel som behövs för att utföra en laboratorieanalys.

Oljeprovningar utförs med ICP-teknik (Inductively Coupled Plasma) i enlighet med den amerikanska standarden ASTM D5185 i Ecols eget ackrediterade oljelaboratorium i Rybnik.

Erhållna resultat bedöms av erfarna experter. Med utgångspunkt i provningsutfallen upprättas en detaljerad rapport med en kommentar från en expert.

certifierat laboratorium

STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers) och ICML (International Council for Machinery Lubrication) är organisationer som förenar världens främsta specialister inom bedömning av smörjmedelsprestanda.

Ecols laboratorium är certifierat som medlem i de ovannämnda organisationerna. På så sätt kan vi vara säkra på att resultaten är tillförlitliga och bedöms på ett samvetsgrant sätt.

faq-rola

rapport från laboratorietest

resultat av stickprovskontroll

Resultatet av testningen av ett prov är en laboratorierapport som innehåller resultaten av den aktuella analysen samt flera historiska tester (om sådana har utförts). På grundval av detta är det möjligt att observera trenden med förändrade elementkoncentrationer beroende på razzians timmar.

En korrekt rapport måste kommenteras av diagnostikern, som kommer att bedöma resultaten och rekommendera eventuella korrigerande åtgärder.

Diagnostikern svarar också på frågor och funderingar som kan uppstå efter testet. Tack vare bedömningen av kvalificerade specialister inom området oljeanalys kommer användaren (CAMO) att kunna fatta ett välgrundat beslut om maskinens fortsatta drift.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: