sv
pl
en
uklad_olejowy

höga driftskostnader och problem med smörjning

rena oljesystem är avgörande för felfri funktion

Smutsiga oljesystem är ett av de mest kostsamma, dock ofta förbisedda, problem med maskindrift.

Ett förorenat oljesystem innebär en risk för tekniska fel till följd av undermålig smörjning, vilket i sin tur kan orsaka produktionsstopp och höga kostnader.

föroreningar i oljesystem

problem med oljeavlagringar

Föroreningar bildas och letar sig in i oljesystem under produktion, montage, renovering och drift. De bildas dessutom under åldringsprocesser som pågår i oljor.

Under drift sprids föroreningar med oljan till element som smörjs och ansamlas inuti rörledningar, kylare, tankar och andra element där de bildar avlagringar och slam.

Brudny układ olejowy

Ecols teknologi för hydrodynamisk rengöring och spolning av oljesystem är den enda 100% effektiva metoden för att förbereda nya oljesystem och renovera redan begagnade sådana i olika typer av maskiner oavsett storlek och uppbyggnad.

fördelar med våra tjänster

fördelar med hydrodynamisk rengöring av oljesystem

Hydrodynamisk rengöring av oljesystem endast med hjälp av rent vatten under högt tryck säkerställer:

högeffektiv rengöring

vatten under högt tryck avlägsnar och för bort alla föroreningar från installationens insida, inklusive rost och eventuella ackumulerade avlagringar

säker installation

hydrodynamisk rengöring skadar inte de skyddande oxidskikten inuti rörledningar

miljösäkerhet

rengöringsmedlet utgörs av rent vatten, vilket inte genererar några ytterligare skadliga avfall

ingen risk för kemisk kontaminering av installationer

i och med att det inte används några kemiska medel, finns det ingen risk för kemisk kontaminering inuti oljesystem

minimerat behov av nedmontering

med våra flexibla och långa munstycken kan vi minimera behovet av eventuell nedmontering

universell teknologi

då teknologin kan anpasssas till rörledningar med olika diametrar och det finns möjlighet att justera vattentrycket, är hydrodynamisk rengöring en av de mest universella metoderna för industriell rengöring

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: