sv
pl
en

Oljeservice för industrin

Vi har i nästan 30 år tillhandahållit professionell oljeservice för industrin för att säkerställa att våra kunders utrustning fungerar säkert och felfritt. Vi har byggt upp vår erfarenhet inom tung industri, främst inom värmeförsörjning. Vi åtar oss dock även arbeten inom andra branscher.

Przemysłowy serwis olejowy - pracownik podczas pracy

oferta serwisu olejowego

industriell oljeservice

Av maskinanvändares och vår egen erfarenhet vet vi att problem med maskinsmörjning är vanliga och förekommer i alla branscher, oavsett anläggningens storlek. Med utgångspunkt i vår erfarenhet inom hantering av smörjmedel har vi tagit fram ett komplett erbjudande inom detta område.

Våra helhetstjänster inom olje- och smörjmedelsservice för industrianläggningar utgör komplexa tekniska och organisatoriska lösningar som säkerställer optimala förhållanden för smörjning av maskiner och utrustning.

Tjänster inom olje- och smörjmedelsservice är avsedda för kunder med höga krav som lägger stor vikt vid att deras maskinutrustning fungerar felfritt och kontinuerligt. Vi kan erbjuda hela vårt servicepaket eller en del av det beroende på kundens önskemål.

oljeservice för industrin – våra tjänster:

 • hantering av smörjningsprocesser för hela maskinutrustningen
 • byte och påfyllning av oljor och smörjmedel
 • oljebehandling under drift (filtrering, dehydrering, förbättring av renhetsklass)
 • reparation av oljesystem, smörjinstallationer och filtersystem
 • framtagning och uppdatering av smörjningsinstruktioner
 • utbildningar inom smörjning för drift- och renoveringspersonal
 • utformning och implementering av IT-lösningar för hantering av smörjnings- och driftarbeten relaterade till maskinutrustningen

Inom ramen för våra tjänster avseende olje- och driftservice samarbetar vi bl.a. med varumärken verksamma inom:
PGE, Tauron, Orlen, NGK Ceramics, ENEA, Energa, Toyota, Saint Gomain, Bridgestone, Volkswagen, Opel, Caterpillar, SKF, ZF, Saint Gobain, Tenneco, Pilkington, Valeo, Komatsu, Samsung

servicesystem

Ecols servicesystem omfattar helhetstjänster inom outsourcning

 • Utveckling av ett program för förebyggande diagnos samt smörjning, skötsel och renovering av maskiner och utrustning tillsammans med datorprogram för hantering av smörjsystemet.

 • Inrättande av serviceenheter för olja och smörjmedel på kundens anläggning bestående av:

  • • kompetent arbetsledning,
  • • lokaler, utrustning och material för att säkerställa att de programmerade och överenskomna servicearbetena utförs,
  • • stöd när det gäller transport, provning, diagnostisering, teknologier, utrustning och personal.

 • Förebyggande och akuta arbeten inom olje- och smörjservice, inklusive:

  • • hantering av smörjmedel för maskiner och utrustning,
  • • provning av oljor och smörjmedel samt felsökning av maskiner och utrustning,
  • • smörjning av maskiner och utrustning, inklusive oljeunderhåll,
  • • byte av olja och smörjmedel i maskiner och utrustning,
  • • rengöring och spolning av oljesystem i ång-, gas- och vindturbingeneratorer,
  • • rengöring och spolning av oljesystem i alla maskiner och all utrustning,
  • • underhåll och översyn av oljesystem, filtrerings- och oljevårdssystem,
  • • tillhandahållande av oljor och smörjmedel och andra material för underhållsarbeten
  • • hantering av använda oljor och avfall som genereras vid underhållsarbeten. • 1. Hydrodynamisk rengöring och spolning av oljesystem i ång-, gas- och vindturbingeneratorer och turbokompressorer inom raffineringsindustrin, petrokemisk och kemisk industrin vid nybyggnation och renovering av anläggningar som är i drift.

  2. Kemisk etsning av korrosionsdrabbade element och rengöring av avlagringar med vattenlösningar samt skumning av rörledningar, ångpannor, ångturbinkondensorer och alla värmeväxlare vid uppförande av nya anläggningar och reparationer av anläggningar som är i drift.

Pracownicy wykonujący przemysłowy serwis olejowy

underhållsservice för industrin

Ecols underhållsservice – andra tjänster inom oljeservice

Vi tillhandahåller komplexa underhållstjänster som innefattar en rad olika reparations- och moderniseringsarbeten. Vi strävar efter att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet hos maskiner och utrustning inom olika branscher.

Våra tjänster omfattar inte bara reparations- och moderniseringsarbeten utan även regelbundna kontroller och underhåll. Vi utför grundliga diagnostiska tester och använder oss av avancerade tekniker som termografi, ultraljudsdetektering och vibrationsmätningar för att upptäcka potentiella problem tidigt och förhindra allvarliga fel.

Vårt syfte är inte bara att laga och upprätthålla utrustningens fulla prestanda, utan också att maximera drifttiden, minimera stilleståndstiden och se till att personalen är i säkerhet. Det är därför vi skapar förebyggande planer och servicemanualer som gör det möjligt för kunderna att effektivt hantera underhåll och hålla sina maskiner i optimalt skick.

inom ramen för vår oljeservice för industrin åtar vi oss även följande uppdrag:

 • modernisering och löpande mekaniska reparationer
 • byte, modifiering och regenerering av komponenter i hydrauliska och pneumatiska system
 • service av smörjsystem
 • service och prestandamätning av pumpar
 • mätning av spänningar i transmissionsremmar
 • mätningar av skruvspel
 • framtagning av planer för förebyggande åtgärder och servicemanualer
 • inventering av maskiner
 • maskindiagnostik med hjälp av termografi, ultraljudsdetektering och vibrationsmätningar
 • videoendoskopisk inspektion av rörledningar
 • läcksökning av system för tryckluft och andra gaser

fördelar

fördelarna med Ecols olje- och driftservice för industrin:

förlängning av drifttiden

ökning av maskinernas drifttid mellan inspektioner och oljebyten

minskat antal tekniska fel

minskat antal fel genom att förlänga livslängden på smorda element

optimering av förbrukning

optimering av förbrukning och användning av en enhetlig uppsättning smörjmedel

dataanalys

tillgång till vår egen datorlösning som säkerställer digitalisering och visualisering av data – Ecols system

kontinuerlig servicekontroll

fortlöpande tillsyn över servicearbeten och snabbt åtgärdande av potentiella fel

större besparingar

kännbara besparingar i och med att oväntade arbetsstopp till följd av felaktig smörjning elimineras helt och hållet

kontakt

Har du frågor om tjänsterna?

Kontakta vår specialist: