sv
pl
en

Rengöring av tryckanordningar

Vi rengör tryckbärande anordningar genom sköljning, alkalisk kokning, kemisk etsning, rengöring och blåsning. Vi avlägsnar föroreningar och ökar prestandan hos energianläggningar.

rengöring av tryckanordningar – de viktigaste uppgifterna om tjänsten

Använd flikarna nedan för att få all information om tjänsten:

Vid etsning av nya kraftproduktionsanläggningar och tillhörande rörledningar samt vid kemisk rengöring, inspektion och översyn av pannor som varit i drift under en längre tid, tillämpar vi följande processer som även kan kombineras:

 • sköljning
 • alkalisk kokning
 • etsning
 • kemisk rengöring
 • blåsning
 • Vi kan rengöra tryckanordningar och därigenom avlägsna avlagringar och föroreningar från exempelvis pannor, värmeväxlare eller rörledningar. På så sätt kan vi säkerställa att anordningen har en optimal prestanda, vilket i sin tur bidrar till en ökad livslängd.
 • Regelbunden rengöring och underhåll av energiutrustning innebär högre prestanda och ökad livslängd, mindre driftkostnader samt säker användning.
 1. Processerna utförs i enlighet med ritklinjerna VGB S-513 ”Rengöring av ångpannor och tillhörande rörledningar”
 2. Riktlinjerna VGB S-513 är ett dokument framtaget av VGB PowerTech, en internationell förening av företag inom energibranschen. Dokumentet innehåller regler för rengöring av olika typer av pannor och rörledningar, samt krav på de verktyg och den utrustning som används för detta.
 3. Syftet med riktlinjerna VGB S-513 är att minimera risken för fel på ångpannor, förbättra energieffektiviteten och även förlänga livslängden. Genom att följa riktlinjerna i VGB S-513 kan vi inte bara garantera säkerheten för pannor och rörledningar, utan även minimera deras driftskostnader.
  Vi har fått tillstånd från myndigheten för teknisk tillsyn för att utföra reparationsarbeten i form av kemisk rengöring och/eller etsning av anordningar som behöver besiktas, inklusive:
 • Ång- och vattenpannor av alla typer (pulveriserat kol, fluidiserad bädd, flamrör, eldrör och andra)
 • Turbinkondensorer (med rör av kopparlegering, stålrör, titanrör)
 • Värmeväxlare av alla typer (svart stål, rostfritt stål, icke-järnhaltiga metaller, titan m.m.)
 • Processrör (stål, rostfritt stål, icke-järnhaltiga metaller, plast m.m.)
 • System för behandling av avloppsvatten från anläggningar för avsvavling av rökgaser
 • Industrianläggningar
 • Övrigt

Att ladda ned:
Beslut från myndigheten för teknisk tillsyn daterat 26.09.2018 om att bevilja Ecol tillstånd att utföra reparationsarbeten i form av kemisk rengöring och/eller etsning av anordningar som behöver besiktas.

ecol-czyszczenie-chemiczne-urzadzenia-cisnieniowe

rengöring av tryckanordningar

rengöring av tryckanordningar

Det finns flera olika procedurer och riktlinjer för rengöring av tryckanordningar inom energibranschen. För att välja rätt rengöringsmetod är det viktigt att ta hänsyn till i vilket skick panna och rörledningar befinner sig, de kan exempelvis vara i originalskick eller bära spår av slitage.

Andra viktiga aspekter är resultat från undersökningar av avloppsvatten efter kemisk etsning/rengöring, miljöförutsättningar (t.ex. tillåten bullernivå) samt utformnings- och implementeringsfaktorer.

kemisk rengöring av ång- och vattenpannor

Kemisk rengöring av ång- och vattenpannor är en effektiv metod för att avlägsna avlagringar, kalk och andra föroreningar från anordningar som används inom energibranschen. Vi använder de senaste kemiska lösningarna och teknikerna som effektivt löser upp föroreningar och gör att de enkelt kan avlägsnas från utrustningens yta. På så sätt bidrar kemisk rengöring till att förbättra utrustningens prestanda och förlänga dess livslängd.

Vi utför service på ång- och vattenpannor av alla typer, inklusive

pannor för pulveriserat bränsle

pannor med fluidiserad bädd

pannor med flamrör

pannor med eldrör

andra typer av pannor

rengöring av ångöverhettare i kraftpannor

Icke-kemisk rengöring av utrustning, inklusive blåsning av överhettare och blåsning av ångledningar i kraftpannor, är en effektiv metod för att avlägsna avlagringar och föroreningar från utrustningen.

Genom att blåsa överhettare och ångledningar i kraftpannor avlägsnas slam och föroreningar som påverkar utrustningens prestanda negativt och som också kan leda till tekniska fel. Vi använder oss av moderna verktyg och teknik och kan därmed effektivt rengöra utrustning utan att utsätta den för kemisk påverkan.

rengöring av turbinkondensorer

Kemisk rengöring av turbinkondensorer är en effektiv metod för att avlägsna avlagringar, kalk och andra föroreningar från anordningar som används inom energibranschen. Kemisk rengöring av kondensorer bidrar till en ökad prestanda och livslängd.

Turbinkondensorer är avgörande element i energialstring och deras prestanda är starkt beroende av deras tekniska tillstånd. Det är ytterst viktigt att regelbundet utföra kemisk rengöring av turbinkodensorer för att hålla dem i bästa möjliga skick.

Vi utför kemisk rengöring av turbinkondensorer, inklusive:

turbinkondensorer med rör av kopparlegering

turbinkondensorer med stålrör

turbinkondensorer med titanrör

rengöring av processrörledningar

Vi utför kemisk rengöring av processrörledningar (stål, rostfritt stål, icke-järnhaltiga metaller, plast m.m.).
Vi åtar oss även rengöring av system för avloppsreningsverk, anläggningar för rökgasavsvavling och industriinstallationer.

Rurociągi technologiczne po czyszczeniu
Rurociągi technologiczne po czyszczeniu

rengöring av tryckanordningar – fördelar:

Minskade kostnader

Minskade energikostnader och förbättrad prestanda

Arbeten utförs väldigt snabbt

Betydligt mindre tid behövs för att utföra rengöringsarbetet, upp till 12 timmar mindre

Vi använder oss av vår egen teknologi

Vi utför de ovan nämnda processerna med hjälp av våra egna teknologier som innefattar icke-organiska och organiska lösningar, komplexbildande föroreningar och våra egna hjälpinstallationer.

Avfallshantering

Vi ser till att det avfall som genereras vid kemisk rengöring hanteras i enlighet med lagstadgade krav

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: