pl
en

Badanie oleju z łożysk prasy młyna cementu

zakład: cementownia
urządzenie: prasa rolowa
zakres prac: smarowanie obiegowe łożysk

opis problemu:

Po remoncie układu zaobserwowano pienienie się oleju w zbiorniku głównym oraz wyraźne pogorszenie jego czystości, przy jednoczesnym znacznym skróceniu żywotności filtrów. Do laboratorium Ecol przesłano próbkę oleju smarnego w celu sprawdzenia jego parametrów.

zaproponowane rozwiązanie:

W celu umożliwienia pracy maszyny do czasu planowanego postoju i remontu, prowadzono okresowe odświeżanie oraz filtrację oleju wraz z ciągłą diagnostyką jego parametrów. Dla zachowania odpowiedniej lepkości oleju okresowo stosowano odpuszczenie pewnej ilości środka smarnego i rozcieńczenie go olejem tego samego typu lecz o niższej lepkości dobierając proporcje na podstawie analiz laboratoryjnych.

przebieg realizacji:

Pierwsza analiza oleju wykazała między innymi zanieczyszczenie oleju smarem oraz towarzyszący temu zjawisku wyraźny wzrost lepkości, powyżej dopuszczalnej granicy dla poprawnego funkcjonowania układu. Łożyska układu, które smarowane były badanym olejem, poza uszczelnieniem wargowym, z zewnątrz dodatkowo doszczelnione były smarem – na podstawie informacji o zanieczyszczeniu oleju w układzie danym smarem, wysnuto wniosek, że uszczelnienie podczas remontu zostało zamontowane nieprawidłowo i umożliwiło przedostawanie się smaru do wewnątrz układu. Wobec braku możliwości wyłączenia maszyny i przeprowadzenia korekty montażu uszczelnień, podjęto decyzję o zastosowaniu efektywnej pielęgnacji oleju w oparciu o cyklicznie przeprowadzane analizy laboratoryjne oleju (co około dwa tygodnie).

zdjęcie cementowni
zdjęcie cementowni

Wobec braku możliwości wyłączenia maszyny i przeprowadzenia korekty montażu uszczelnień, podjęto decyzję o zastosowaniu efektywnej pielęgnacji oleju w oparciu o cyklicznie przeprowadzane analizy laboratoryjne oleju

osiągnięty rezultat:

Dzięki prowadzeniu cyklicznego odświeżania i filtracji oleju, na podstawie regularnych badań laboratoryjnych, wyznaczających optymalny moment na podjęcie działań korygujących, udało się bezpiecznie prowadzić eksploatację prasy do czasu planowanego postoju. Ewentualny przestój w produkcji spowodowany niewłaściwym stanem oleju, gdzie wymagany byłby w najlepszym razie kilkunastodniowy czas remontu, mógł spowodować milionowe straty, których dzięki połączeniu diagnostyki oleju z jego odpowiednią pielęgnacją, udało się uniknąć.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: