pl
en
sv

Płukanie łożysk turbiny wiatrowej

Zakład / urządzenie:

  • Energetyka wiatrowa
  • Wysokość osi wirnika nad poziomem terenu: 78 m
  • Turbina wiatrowa: GAMESA typu G90
  • Moc turbiny: 2 MW
  • Średnica wirnika: 90 m

opis problemu Klienta


Łożyska główne wirnika turbiny były wypełnione smarem, który (według informacji podanych przez zamawiającego), był eksploatowany od początku oddania do użytku farmy wiatrowej w 2012 roku. W trakcie eksploatacji prowadzono dosmarowania, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Analiza laboratoryjna pobranych próbek wskazywała na konieczność wymiany smaru, zarówno w przednim, jak i tylnym łożysku, ze względu na liczne zanieczyszczenia oraz spieki smaru.

zaproponowane rozwiązanie


Ze względu na brak możliwości całkowitego usunięcia smaru w sposób mechaniczny, zaproponowano usługę płukania łożysk olejem płucznym.
Realizację zaplanowano na dwa etapy: I etap łożysko przednie, II etap łożysko tylne, przy pomocy agregatu do płukania łożysk z pompą pneumatyczną membranową wraz wężami olejowymi oraz armaturą (złączki, zawory). Płukanie łożysk ma się odbywać przy pracującym wirniku z zadaną prędkością generatora pomiędzy 200 a 500 obr. / min.
Zaplanowano trzykrotne płukanie każdego łożyska olejem płucznym, jednokrotne płukanie olejem o zwiększonej lepkości, a następnie opróżnienie układu i wtłoczenie nowego smaru.

przebieg realizacji

Realizacja

1. Realizacja płukania przedniego i tylnego łożyska wykonywano osobno, ze względu na brak możliwości zatrzymania turbiny wiatrowej na zbyt długi czas.

Czas trwania usługi

2. Czas trwania usługi to 2x po 2 dni robocze lub 3 dni robocze przy założeniach min. 10 godzin pracy.

Wymagani pracownicy

3. Ilość pracowników niezbędna do realizacji usługi, to 2 serwisantów i 1 osoba nadzoru realizująca prace wspólnie z serwisantami.

Proces płukania

4. Ze względu na brak możliwości obustronnego otwarcia łożysk nie ma możliwości pełnego wyczyszczenia komory w sposób mechaniczny. Smar zalegający w przestrzeni pomiędzy baryłkami łożyska został usunięty w czasie procesu płukania.

Wymiana przewodów

5. Do bezpiecznego wykonania czynności usuwania smaru z przestrzeni łożyska, zaleca się wymienić sztywne przewody blokady wirnika na przewody elastyczne. Przewody elastyczne pozwolą na zmianę położenia pompy blokady nie pozbawiając układu funkcjonalności.

W ramach procesu czyszczenia zarekomendowaliśmy wymianę sztywnych przewodów blokady wirnika na przewody elastyczne.

Zwiększy to bezpieczeństwo czynności serwisowych i pozwoli na zmianę położenia pompy blokady, bez pozbawienia układu funkcjonalności.

osiągnięty rezultat:


Po procesie płukania łożysk i napełnieniu łożysk nowym smarem turbina została przywrócona do normalnej eksploatacji.
Pobrana próbka smaru z łożysk i poddana analizie laboratoryjnej, potwierdziła skuteczność realizacji.

kontakt

masz pytania dotyczące usługi?

Skontaktuj się z naszym specjalistą: