sv
pl
en

Vattendiagnostik och kemisk diagnostik

Vi tillhandahåller omfattande tjänster inom vattendiagnostik och kemisk diagnostik, inklusive fysikalisk-kemiska mätningar, optimering av vatten- och avloppsanläggningar, driftmätningar samt expertutlåtanden och teknisk rådgivning.

fysikalisk-kemiska mätningar

Tjänster inom fysikalisk-kemiska mätningar

Analys av fysikalisk-kemiska parametrar för vatten och avlopp

• Laboratorieprovning av vatten och avlopp som utförs vid Ecols auktoriserade laboratorium för kemisk analys

Sammansättningsanalyser av avlagringar av produktionsrester

• Undersökning av den kvantitativa och kvalitativa sammansättningen av avlagringar på inner- och ytterytor av pannrör, turbinkondensorrör, värmeväxlarrör, rörledningar m.m.

Tekniska analyser

• teknisk analys av jonbytarmassor, både nya och sådana som redan används

Innehållsanalys

• analyser av kol-, svavel- och vätehalten i olika material

Teknisk rådgivning

• hjälp med komplexa tekniska och analytiska frågor

problem rörande vatten och kemiska ämnen

Tjänster inom vatten- och kemikaliefrågor

Framtagning av procedurer

• framtagning av procedurer och metoder för kemisk justering av mediet i olika teknologiska system

Optimering av arbetet

• optimering av arbetet i vatten- och avloppsreningsverk, inbegripet driftsättning och driftmätningar av vattenreningsverk

Driftmätningar

• driftmätningar av fysiska och kemiska arbetsparametrar för processystem

Vattenrening

• vattenrening för vatten-/ångkretsar, kylkretsar, fjärrvärmekretsar

Driftsättning och mätning

• driftsättning, mätningar under garantiperioder och driftmätningar av vattenprocessystem

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: