pl
en
sv

Diagnostyka wodno-chemiczna

Wykonujemy kompleksowe usługi z zakresu diagnostyki wodno-chemicznej, w tym w zakresie pomiarów fizykochemicznych, optymalizacji pracy urządzeń wodno-ściekowych, pomiarów eksploatacyjnych, a także ekspertyz i doradztwa technicznego.

pomiary fizykochemiczne

usługi w zakresie przemysłowych pomiarów fizyko-chemicznych

Analizy parametrów fizykochemicznych wód i ścieków

• badania laboratoryjne wód i ścieków, wykonywane w autoryzowanym Laboratorium Analiz Chemicznych Ecol

Analizy składu osadów eksploatacyjnych

• badana składu ilościowego i jakościowego osadów na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych rur kotłowych, rur skraplaczy turbinowych, rur wymienników ciepła, rurociągów i innych

Analizy stanu technicznego

• analizy stanu technicznego mas jonowymiennych, nowych i eksploatowanych

Analizy zawartości

• analizy zawartości węgla, siarki i wodoru w różnych materiałach

Doradztwo techniczne

• pomoc w przypadku złożonych kwestii technicznych i analitycznych

problematyka wodno-chemiczna

usługi w zakresie problematyki wodno-chemicznej

Opracowywanie reżimów

• opracowywanie reżimów i sposobów korekcji chemicznej czynnika w różnych układach technologicznych

Optymalizacja pracy

• optymalizacja pracy urządzeń wodno-ściekowych w tym rozruchy oraz pomiary eksploatacyjne stacji uzdatniania wody

Pomiary eksploatacyjne

• pomiary eksploatacyjne w zakresie fizyko-chemicznych parametrów pracy układów technologicznych

Usługi technologii uzdatniania wody

• usługi z zakresu technologii uzdatniania wody dla obiegów wodno-parowych, obiegów chłodzących, obiegów ciepłowniczych

Rozruchy i pomiary

• rozruchy, pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne wodnych układów technologicznych

kontakt

dowiedz się więcej o usłudze diagnostyki wodno-chemicznej

Skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą, zespołem laboratoryjnym lub diagnostycznym:

Katarzyna Błaszczyk-Paryż

Zespół
laboratoryjny

Zespół diagnostyczny